MBI heeft baat bij aanpak Concordia de Keizer en Qare Nederland

“Arbeidsongeschikte werknemers krijgen waarop zij recht hebben; wij betalen niet meer dan nodig is”

De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor een groot deel op het bordje van de werkgevers gelegd. Zo zijn zij onder meer wettelijk verplicht zieke of anderszins arbeidsongeschikte medewerkers de eerste twee jaar door te betalen. Mocht de betrokken employee na twee jaar nog niet beter zijn en vervolgens de WIA instromen, dan kan de werkgever nog tien jaar lang opdraaien voor de WGA-premie aan het UWV. Dat kan dus flink in de papieren lopen.

Eelco Goettsch, financieel directeur bij MBI in Veghel, één van de grootste producenten in Nederland van innovatieve, kwalitatief hoogwaardige betonproducten, kan erover meepraten. Het bedrijf dat na de fusie in 2011 met Holcim Betonproducten 325 medewerkers telt, ziet zich als zoveel bedrijven geconfronteerd met soms langdurig zieke werknemers. “Een vervelende situatie, uiteraard in de eerste plaats voor de betrokken werknemers zelf. Het is immers geen pretje om arbeidsongeschikt te zijn. Echter ook voor onze onderneming heeft een en ander gevolgen. Je hebt enerzijds te maken met productie- en dus inkomensderving, terwijl je anderzijds de kosten wel hebt. Dat is weliswaar niet leuk maar op zich sociaal acceptabel, mits deze kosten terecht bij ons worden neergelegd. De vraag of dit het geval is, is echter voor ons niet of nauwelijks te bepalen. De materie is buitengewoon complex.”

Forse kostenpost

Ook op dit gebied zegt Goettsch blij te zijn te kunnen terugvallen op de bij Concordia de Keizer aanwezige know how en expertise. “We zijn al jarenlang klant en tot tevredenheid mag ik wel zeggen. We hebben ons in nauw overleg met onze makelaar verzekerd tegen grote risico’s als brand, bedrijfsschade en aansprakelijkheidsclaims, maar hebben ook voorzieningen getroffen op het gebied van zorg- & inkomensverzekeringen voor onze medewerkers.”

Op advies van Concordia de Keizer heeft MBI in het verleden om financiële redenen ervoor gekozen om als eigen risicodrager op te treden voor de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en zich bij een verzekeraar in te dekken tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid van zijn personeel. Fusiepartner Holcim Betonproducten, die sindsdien opereert onder de naam HIGA, koos er in het verleden voor dit risico bij het UWV onder te brengen. Met als gevolg dat het bedrijf voor enkele medewerkers die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt waren zelf de uitkeringslasten in het kader van de WGA moest betalen. “Dan praat je over behoorlijke bedragen”, benadrukt Goettsch.

Herboordeling WGA-beschikking

Ook hierbij bracht Concordia de Keizer uitkomst. Jeanine de Winter, senior consultant Zorg & Inkomen en tevens register case- & care manager, licht toe. “Wat veel bedrijven niet weten, is dat je een herbeoordeling kunt aanvragen van de WGA-beschikking. Oftewel, wordt een medewerker terecht als beperkt (35 tot 80%) arbeidsongeschikt aangemerkt, of is hij of zij volledig (80 tot 100%) en duurzaam arbeidsongeschikt. In dat laatste geval komen de uitkeringslasten volledig voor rekening van het UWV.”

Concordia de Keizer werkt op dit terrein exclusief samen met Qare Nederland, dat gespecialiseerd is in het bieden van een brede ondersteuning aan onder meer bedrijven bij schadelastbeheersing met betrekking tot ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie. “Door middel van een grondige analyse van het dossier en overleg met de arbeidsongeschikte medewerker, de bedrijfsarts en medisch specialisten kijken we of de WGA-beschikking reëel is en/of een herziening tot de mogelijkheden behoort. In de afgelopen anderhalf jaar hebben we in enkele tientallen gevallen met succes een herziening aangevraagd.”

Ook daarover kan Goettsch meepraten. “Inmiddels hebben we dankzij Qare en Concordia de Keizer in één geval beperkte arbeidsongeschiktheid kunnen omzetten in een volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Dat levert ons een besparing op onze uitkeringskosten aan het UWV op, maar eigenlijk nóg belangrijker is het voordeel voor de betrokken (ex)medewerker. Hij weet waar hij aan toe is, heeft een betere uitkering en hoeft in het vervolg niet meer te solliciteren, wat gegeven de situatie een bijna onmogelijke opgave is.”

Pak verzuim voortvarend aan

Wat is de moraal van dit verhaal? De Winter: “Wees alert op het risico van langdurig verzuim, pak zaken als verzuim en reïntegratie binnen uw bedrijf voortvarend en proactief aan en laat de afdelingen HR en ‘financiën’ nauw met elkaar samenwerken.” Goettsch vult aan: “Wees je als werkgever bewust van deze complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen die een en ander kan hebben voor je bedrijf! En laat je hierbij begeleiden en adviseren door deskundigen die hierin thuis zijn.”

Wilt u meer weten over de specifieke ondersteuning van Concordia de Keizer en Qare Nederland? Neem dan contact op met Jeanine de Winter, senior consultant Zorg & Inkomen, e-mail: jeanine.de.winter@concordiadekeizer.nl.