Werkvelden

Bibliotheken

De Rotterdamse biliotheek (foto: Marc Heeman)

Concordia de Keizer is partner van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). We hebben kennis van en jarenlange ervaring met de bibliotheekbranche.

Weet u welke risico’s een bedreiging zijn voor de continuïteit van uw bibliotheek? Concordia de Keizer geeft u duidelijkheid én oplossingen.

Risicomanagement is een vak apart.
Ons vak

Meer weten? Bekijk deze pagina!

Gemeenten

Risicomanagement: het is een vak apart, zeker als het gaat om de publieke sector. Concordia de Keizer adviseert grote én kleine gemeentes bij vraagstukken op het gebied van financiële dienstverlening en risicomanagement Niet op afstand, maar van dichtbij. Met gespecialiseerde accountteams die altijd herkenbaar, bereikbaar en aanspreekbaar zijn.

Meer weten? Bekijk deze pagina!

Kunst & Cultuur

Concordia de Keizer is specialist op het gebied van kunst verzekeren. Het fundament van onze huidige activiteiten is ruim vijf decennia aan ervaring. Kunst verzekeren vereist een sterke financiële achtergrond, maar ook “fingerspitsengefühl”. We hebben de know-how en de creativiteit voor verzekeringsoplossingen die tot in het detail voldoen aan elke individuele risicosituatie.

Talrijke musea, expositiehuizen en galeries van internationale reputatie vertrouwen op onze expertise. Bovendien zijn wij een vaste partner van veilinghuizen, kunstuitleenbedrijven, privéverzamelaars en ondernemingen die kunst bezitten.

Voor elk van deze activiteiten hebben we een speciale Blockpolis Kunst ontwikkeld met uitgebreide condities tegen een concurrerende premie. Op een polis kunnen alle bedrijfsrisico’s, zelfs uitgebreid met privéverzekeringen van de eigenaar, worden ondergebracht. Elke verzekering wordt naar uw wensen op maat samengesteld.

Bekijk onze brochure.

Transport & Logistiek

Foto Transport en LogistiekDankzij onze inmiddels jarenlange ervaring in verzekeringen voor transportbedrijven en logistieke dienstverleners zijn we als geen ander in staat om elke opdrachtgever in deze sector te voorzien van een perfect advies op maat. Concordia de Keizer biedt flexibele verzekeringen met uitgebreide dekking tegen schade tijdens vervoer door de lucht, over de weg, per trein of per schip. We informeren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie.

Transportverzekering

Concordia de Keizer biedt flexibele verzekeringen met uitgebreide dekking tegen schade tijdens vervoer door de lucht, over de weg, per trein of per schip. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met verzekeringen voor onder meer binnenvaart- en zeecasco, P&I (Protection & Indemnity) en Charterer’s Liability.

Logistieke aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheid van logistieke dienstverleners en vervoerdersaansprakelijkheid. Een logistieke aansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen de (financiële) schade als gevolg van claims. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de aansprakelijkheid voor schade aan de vervoerde lading. Logistieke Dienstverleners en beroepsvervoerders lopen diverse risico’s die u met onze producten op maat kunt verzekeren.

Werk- en landmateriaal

Deze verzekering biedt naast een cascodekking eveneens dekking voor ongekentekende objecten voor zowel het verkeers(WAM)risico als het werk(WA)risico. De verzekering biedt bovendien dekking voor aansprakelijkheidsrisico’s, zoals graafschade en schade aan andere eigendommen.

Goederen

Als u een vervoerder inschakelt, is diens aansprakelijkheid voor schade meestal beperkt. De goederentransportverzekering biedt in dat geval uitkomst. Met deze verzekering zijn de goederen van bijvoorbeeld fabrikanten en handelsbedrijven verzekerd tijdens transport.

Binnenvaartcasco

Een speciale verzekering voor binnenvaartschepen. Hiermee bent u verzekerd tegen cascoschade, maar ook tegen aansprakelijkheid voor materiële schade bij aanvaringen.

Zeecasco

De zeecascoverzekering dekt schade aan, of door een zeeschip. Rederijen en andere exploitanten van zeeschepen zijn hiermee beschermd.

Pleziervaartuigen

Pleziervaartuigen zijn kostbaar en daarom raden we u een aparte verzekering aan. Een pleziervaartuigenverzekering dekt de schade door verlies en/of beschadiging van vaartuig en inboedel. Daarnaast dekt deze verzekering de aansprakelijkheid voor bij anderen veroorzaakte schade.

Protection & Indemnityverzekering

Een Protection & Indemnityverzekering (P&I) is bedoeld voor scheepvaartondernemers en biedt een nautische calamiteitendekking op aansprakelijkheidsgebied.

Deze verzekering dekt schade aan derden als gevolg van aanvaring, schade aan de lading, schade door milieuverontreiniging en wrakopruimingskosten voor zover niet verzekerd op een onderliggende binnenvaart of zeecasco verzekering.

Container-, traileraansprakelijkheid

Deze verzekering biedt dekking tegen de aansprakelijkheid in geval van schade aan gehuurde containers en trailers.

Aanbouw

All risks dekking voor schepen in aanbouw, verbouw dan wel reparatie.

Cyber

Foto CyberKunt u overzien wat voor uw bedrijf de consequenties zijn als uw netwerk door een cyberincident uit de lucht gaat? Wat moet u doen als door een cyberincident de gegevens van uw relaties ’op straat’ komen te liggen en welke maatregelen kunt u nemen om dit te voorkomen? Er wordt herhaaldelijk geroepen dat de kosten van een cyberincident enorm kunnen oplopen en dat binnen 5 tot 10 jaar ieder bedrijf een cyberverzekering moet hebben. Maar tegen welke kosten en wat kan er verzekerd worden?

Wij als Concordia de Keizer adviseren u ten aanzien van cyberrisico’s. Onze specialisten hebben toegang tot diverse verzekeraars die al jaren wereldwijd actief zijn op het gebied van begeleiden en verzekeren van cyberrisico’s. De cyberverzekering biedt dekking waar de traditionele verzekeringen voor zaakschade, aansprakelijkheid en fraude geen of beperkte dekking bieden. De cyberverzekering is niet alleen een aansprakelijkheidsverzekering, maar biedt u tevens dekking voor eigen schaden en kosten, zoals kosten van herstel en kosten van het in kennis stellen van personen of bedrijven na een inbreuk en bedrijfsschade.

Ten aanzien van preventie kan deze verzekering ook een belangrijke rol spelen; door het beantwoorden van de gestelde vragen bij acceptatie wordt u zich bewust van de risico’s en van de mate van beveiliging binnen uw bedrijf. Naast preventie helpt deze verzekering u in geval van een incident snel en op de juiste wijze te reageren. U heeft direct toegang tot een cyber incident response team dat de technische, juridische en publicitaire gevolgen samen met u gaat oppakken zodat de consequenties voor uw bedrijf beperkt blijven. Bovendien biedt deze verzekering (optionele) dekkingen voor gevolgen waar u misschien in eerste instantie niet direct aan denkt, zoals herstellen van reputatieschade, betalingen van losgeld in geval van afpersing en boetes.

Met een cyberverzekering bent u niet alleen klaar voor de toekomst, maar ook voor het heden waarin het digitaal opslaan van gegevens en gebruik van elektronische media tot onze dagelijkse werkzaamheden behoort, met alle bijbehorende cyberrisico’s.

Wet Pensioencommunicatie

Wet Pensioencommunicatie maakt werkgever verantwoordelijk

office meeting

office meeting

Als gevolg van de invoering van de Wet Pensioencommunicatie heeft u als werkgever een spilfunctie gekregen in de pensioencommunicatie naar uw werknemers. U bent hierdoor verantwoordelijk voor het vergroten van het pensioenbewustzijn en het handelings- perspectief van uw werknemers. Wat betekent dat precies?

Uw werknemers dienen goed en volledig door u te worden geïnformeerd

Uw werknemers dienen inzicht en overzicht te krijgen. Uw pensioenaanbieder zal vanaf nu uw werknemers informeren middels een gelaagde informatiebrief, genaamd Pensioen 1-2- 3. U dient zelf uw werknemers bij zogenaamde life events te informeren over de consequenties en de mogelijkheden in de pensioenregeling.

Voorbeelden van life events zijn in- en uitdiensttreding, echtscheiding of overlijden, nieuwe partner, geboorte kinderen, meer of minder verdienen, verandering werknemersbijdrage, aftopping, bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, waardeoverdracht, vrijwillige pensioenmodule (bijsparen, ANW-hiaat, AOP, netto pensioen), (onbetaald) verlof, beleggingskeuzes en pensionering. Wij adviseren u de informatievoorziening schriftelijk vast te leggen.

U bent verantwoordelijk voor de pensioencommunicatie

Deze verantwoordelijkheid brengt een aansprakelijkheid met zich mee. Werknemers kunnen u (in de toekomst) aanspreken op uw verantwoordelijkheid. Het kan verregaande consequenties hebben als blijkt dat u te kort bent geschoten of als u onvoldoende kunt aantonen wel te hebben geïnformeerd. Afwachten en niks doen is dan ook geen optie.

Ondersteuning pensioencommunicatie

De communicatie richting uw werknemers kunnen wij van u overnemen. De wettelijke verantwoordelijkheid niet. Wij ondersteunen u graag in deze taak. Uiteraard doen we dat in nauw overleg met u. Zo zorgen we samen voor pensioenbewuste werknemers.