Nieuws

8 praktische tips om cybercrime te bestrijden

Om de digitale infrastructuur van ons land te beveiligen investeert het kabinet miljoenen euro's in de bestrijding van cybercrime. Daarin is nog een lange weg te gaan. Begin daarom vandaag nog zelf met het vergroten van de online veiligheid van uw organisatie, uw klanten en uw medewerkers. Met deze 8 praktische tips maakt u snel een efficiënte slag.

Cybercrime tips Wet Computercriminaliteit Concordia de Keizer
Dit doet het kabinet

Het kabinet stelt vanaf dit jaar jaarlijks 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III om cybercrime beter aan te kunnen pakken. Deze wet geeft politie en justitie de bevoegdheid om heimelijk de systemen van verdachten binnen te dringen. Ook gaat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) rondetafelgesprekken organiseren om te komen tot een visie voor een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkings-verbanden voor overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tevens zal er een onderzoek plaatsvinden waarmee het ministerie van Justitie en Veiligheid meer te weten wil komen over daders en slachtoffers van veel voorkomende vormen van cybercrime.

Zelf aan de slag met deze tips!

De online veiligheid van uw organisatie, uw klanten en uw medewerkers wordt steeds belangrijker. Zie onze tips als een basischecklist waar u direct mee kunt beginnen.

  1. Maak back-ups. En doe dit regelmatig. Bewaar de back-up op een veilige plek. Zo beperkt u de schade als uw bedrijfsdata bijvoorbeeld door ransomware gegijzeld wordt.
  2. Draai updates direct. Van de software en op alle apparaten die uw werknemers voor het werk gebruiken. Zo voorkomt u dat virussen gebruikmaken van kwetsbaarheden in oude versies van programma’s. Het helpt om hiervoor ‘automatisch updaten’ in te stellen.
  3. Klik niet zomaar op bijlagen of links in e-mails. Daarmee proberen criminelen zakelijke informatie te ontfutselen of malware op uw computers en bedrijfsnetwerk te installeren. Leer uw medewerkers daarom om valse e-mails te herkennen.
  4. Bescherm de privacy van uw klanten. U bent wettelijk verplicht persoonsgegevens te beveiligen. Met onze Privacy Quick Scan kunt u inschatten of uw bedrijf bepaalde risico’s loopt. Zorg ook voor een privacyverklaring op uw website.
  5. Gebruik niet zomaar openbare wifi. Hoe handig ook, openbare wifi is niet veilig. Veiliger is om gebruik te maken van je databundel (3G of 4G verbinding). Maar dat kost geld en in bepaalde landen kunnen de kosten hiervoor snel oplopen. Daarom loont het om u te verdiepen in het gebruiken van een VPN-verbinding, zowel in Nederland als in het buitenland.
  6. Zorg voor een veilige website. Laat uw website testen op kwetsbaarheden door een gespecialiseerd bedrijf. Dit geeft ook inzicht voor uw systeembeheerder/ICT-afdeling of de expert die de veiligheid gaat testen. Gebruik een beveiligingscertificaat, zeker als klanten via uw site iets kunnen kopen en betalen.
  7. Maak afspraken en train uw medewerkers. Zorg dat zij weten wat zij moeten doen om cybercrime te voorkomen en dat zij weten hoe te handelen als het toch misgaat.
  8. Maak een gewoonte van bovenstaande 7 tips. Denk niet: het komt nog wel een keer. Want dan bent u hoogstwaarschijnlijk te laat. Breng deze tips vanaf nu voortdurend in de praktijk en maak van online veiligheid een standaard binnen uw organisatie.

Wilt u meer weten over het beveiligen van uw online organisatie? Neem hiervoor contact op met Annet Govaert – Proos, via telefoonnummer 010 251 12 46 of per mail via annet.govaert@concordiadekeizer.nl


Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid


lees meer >

Top