Blog

Aan de slag met verzuim en inzetbaarheid? Bouw een goed kennishuis

Een succesvolle aanpak voor verzuim en duurzame inzetbaarheid staat of valt met kennis. Alle sleutelspelers in uw organisatie moeten op de juiste momenten de juiste acties ondernemen. Zonder voldoende kennis en informatie is dat onmogelijk. Vervulling van deze randvoorwaarde vraagt om een infrastructuur die voortdurende uitwisseling van informatie garandeert.

Over deze blog

Goed functionerende, gezonde werknemers: dat wil iedere werkgever wel. De meeste organisaties werken hier dan ook gericht aan. Hoe ver de onderdelen van hun beleid zijn uitgewerkt en verfijnd kan echter sterk verschillen. In deze blogreeks zoomen wij telkens in op een specifiek aspect van succesvol beleid om verzuim(kosten) te beperken en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Dit keer staan we stil bij het belang van goede kennisdeling.

U kunt zich de voor kennisdeling vereiste beleids- en werkprocessen het beste voorstellen als een zorgvuldig ingericht huis. Zo’n ‘kennishuis’ bevat verschillende kamers met ieder hun eigen doelstelling, kennisverzameling en informatiebehoefte. Productievloer, directiekamer, HR-afdeling, salarisadministratie: vult u het rijtje maar aan. Op de juiste plekken aangebrachte doorgangen en verbindingen maken uitwisseling van informatie tussen die kamers mogelijk. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat alle voor verzuim en duurzame inzetbaarheid verantwoordelijke personen steeds de kennis en informatie hebben die nodig is om hun taak goed uit te voeren.

Tip 1: besef dat informatie naar de juiste plek moet

Ziet u zo’n kennishuis al voor u? Besef dan dat doorgangen, deuren en trappen alleen niet voldoende zijn. Om ervoor te zorgen dat er ook werkelijk uitwisseling van informatie plaatsvindt, zult u werk moeten maken van actieve kennisdeling tussen afdelingen. In veel organisaties gaan kansen verloren doordat informatie over verzuim en duurzame inzetbaarheid die op de ene afdeling beschikbaar is, nooit de andere bereikt. En daar dus ook geen rol speelt in beslissingen. Zorg dat kennisdragers met elkaar praten en informatie uitwisselen. Maak hier afspraken over, evalueer die geregeld en spoor kennislacunes en onvervulde informatiebehoeften op. Want de kunst is niet zozeer om de juiste informatie in huis te hebben. Het gaat erom dat u hem steeds tijdig op de juiste plek weet te krijgen.

Tip 2: wees klaar voor verandering

Zult u altijd zien: heeft u net uw kennishuis op orde, treedt er een verandering op waardoor u terug kunt naar de tekentafel. Het hoort erbij, de wereld staat nu eenmaal niet stil. En de wereld van verzuim en duurzame inzetbaarheid al helemaal niet. Verzuimpercentages wisselen, wettelijke regels veranderen, uw personeelsbestand maakt ontwikkelingen door. Enzovoort. Zorg dat u wendbaar blijft bij nieuwe ontwikkelingen. Houd zelf het nieuws bij of laat u voeden door betrouwbare externe kennis- en informatiebronnen. Organiseer kennissessies, verbouw en verfijn uw kennishuis waar en wanneer dat nodig is. Zo heeft u niet alleen de regie, maar houdt u hem ook.

Tip 3: haal waar nodig kennis van buiten

Verzuim en duurzame inzetbaarheid zijn specialistische zaken. Niet de spreekwoordelijke griepjes of loopbaankriebels natuurlijk: die weet iedere goed geïnformeerde leidinggevende of HR-professional vlot te managen. Lastiger – specialistischer – wordt het bij complexe situaties of beleidsherzieningen. Psychische klachten vragen bijvoorbeeld om een grondige bezinning op wat iemand wel en niet kan, op de korte én op de langere termijn. En voor u een effectief nieuw preventief beleid kunt inrichten, is een grondige analyse nodig van wat nu al goed gaat én wat nog beter kan. In dat soort gevallen moet u reëel zijn. Hoe goed de kennisdeling binnen uw organisatie ook is, uw medewerkers blijven generalisten. Zorg dat ze waar nodig kunnen terugvallen op een netwerk van externe specialisten. Ieder goed ingericht kennishuis heeft open verbindingen met de buitenwereld.

Meer tips welkom?

Volgende keer zoomen we in op de mogelijkheden op het belang van structurele verankering!

Meer tips? Bekijk onze infographic

 

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van de risico's in uw sector? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Consultant Sociale Zekerheid


lees meer >

Top