"Pensioenen: uw vraagstuk altijd onze zorg"
Joep Trienekens Accountdirector Pensioen

Pensioen: klaar voor de toekomst

Een pensioenregeling biedt uw medewerkers inkomenszekerheid. Pensioen is echter een complexe materie en het optuigen van een passende pensioenregeling kost veel tijd.

Concordia de Keizer staat u bij in alles wat met pensioen te maken heeft. We begeleiden u onder andere graag bij alle soorten pensioenregelingen, fusies en overnames,  training van de ondernemingsraad of het management, pensioencommunicatie in elke gewenste vorm  of een wijziging van de pensioenovereenkomst.

Bekijk de video van Joep

Uw Team Pensioen

Raisa Visser Sr. Consultant Pensioen

Stuur een e-mail LinkedIn

06 40 49 42 77

Erik Bravenboer Sr. Consultant Pensioen

Stuur een e-mail LinkedIn

06 24 92 65 06

Daisy van der Linden Sr. Relatiebeheerder Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 11

Astrid Scheffe Sr. Relatiebeheerder Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 10

Marco Harskamp Relatiebeheerder Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 12

Joep Trienekens Accountdirector Pensioen

Stuur een e-mail LinkedIn

06 28 83 31 54

Corine van den Broek Relatiebeheerder Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 86

Karin Hartmanns Manager Relatiebeheer Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 09

Sophie Speelman Sr. Adviseur Leven

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 15

Etienne Willems Directeur Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

06 22 51 34 26

Pensioencommunicatie

Concordia de Keizer biedt diverse vormen van communicatie aan. Grotendeels onder te verdelen in collectieve voorlichting, persoonlijke gesprekken en digitale pensioenportalen op maat.

Collectieve presentaties aan uw werknemers werken verhelderend. Presentaties worden, al dan niet in quizvorm via de smartphone, laagdrempelig en enthousiast verzorgd. De werknemers zijn volledig op de hoogte van de pensioenregeling en de bijbehorende financiële aspecten voor u en uw werknemers zelf. Uit onderzoek blijkt dat dit de waardering voor u als werkgever verhoogt als de werknemers op de hoogte zijn van de pensioenregeling.

Tijdens individuele persoonlijke voorlichting leggen we de pensioenregeling uit, bekijken we samen de verschillende digitale pensioenportalen en maken we uw werknemers wegwijs in het oerwoud van pensioenen. Daarnaast adviseren we op het gebied van bijvoorbeeld bijsparen, waardeoverdracht en de gevolgen van life-events.

Zijn uw werknemers vaak onderweg of is het lastig collectieve presentaties te verzorgen kunnen wij een digitale website over uw specifieke pensioenregeling opleveren. Uw pensioenregeling wordt uitgelegd en uw werknemers zijn handelingsbekwaam na het bestuderen van de webpagina.

Informeert u uw werknemers liever schriftelijk dan hebben we diverse ontwerpen. Van een algemeen schrijven tot een op maat gemaakt persoonlijk overzicht met verzekerde bedragen en personalia.

We gaan tevens graag de uitdaging aan om samen met u innovatieve nieuwe vormen van communicatie te bedenken en ontwerpen. Ontwerp bijvoorbeeld een quiz met een presentje voor de winnaar. Uw werknemers gaan zich gegarandeerd verdiepen in de pensioenregeling.

In alle gevallen zorgen wij er in ieder geval voor dat uw zorgplicht wordt nagekomen uit hoofde van de Wet Pensioencommunicatie.

onze aanpak werkt

“De pensioenconsultants van Concordia de Keizer hebben onze medewerkers alles verteld over pensioenen en onze regeling. In plaats van een saai en moeilijk verhaal hadden zij een quiz voorbereid en heldere slides om te presenteren. Op deze manier werd eerst luchtig en later meer in de diepte duidelijk gemaakt wat pensioen allemaal betekent, welke persoonlijke omstandigheden een rol spelen en welke beslissingen een werknemer kan, mag of moet nemen. Een enthousiaste en open presentatie deden de rest! Onze medewerkers zijn wakker geschud, staan op “scherp” als het om pensioenen gaat en zullen hierdoor betere beslissingen kunnen nemen. Goed gedaan, Concordia de Keizer!”

Peter Rietman – Sr. Finance Executive bij PAREXEL  

Ontwerpen en verlenging pensioenregeling

De verlenging of het ontwerp van een pensioenregeling kent veel overlap op het gebied van advisering. In alle gevallen dienen vier fases te worden doorlopen. We starten met de inventarisatiefase gevolgd door de analysefase en na de adviesfase volgt de implementatiefase.

Om te komen tot een passende pensioenregeling voor uw onderneming volgen wij de ‘leidraad tweede pijler pensioenadvisering’, opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten. Want het is belangrijk dat de pensioenregeling aan uw verwachtingen voldoet, dat de pensioenlasten nu en in de toekomst helemaal inzichtelijk voor u zijn en dat de pensioenregeling geen onvoorziene risico’s bevat die u liever niet loopt.

Hebben we een pensioenregeling samengesteld die volledig aan uw wensen voldoet, dan ondersteunen wij u ook bij de invoering. Wij verzorgen de onderhandelingen met de OR, leggen de regeling voor aan de vakbond of cao-partij en informeren uw personeel. Heldere communicatie naar uw mensen is goed voor het bewustzijn. Bovendien laat u daarmee zien dat u een gedegen voorziening aanbiedt.

Beheer en management  pensioenregeling

Als een pensioenregeling eenmaal is geïmplementeerd is actief beheer des te belangrijker. Krijgen uw werknemers waar zij recht op hebben en worden premies correct berekend. Zowel de werkgever en werknemer hebben baat bij een goed management van de pensioenregeling.

Onze relatiebeheerders zorgen ervoor dat uw pensioenregeling volledig correct wordt geadministreerd. Wij verzorgen de mutaties in uw personeelsbestand en beantwoorden al uw vragen over de pensioenregeling. De relatiebeheerders van Concordia de Keizer zijn goed gekwalificeerd en ondersteunen u elke dag met plezier.

Met ons team Masters in Pensions, Certified Pension Consultants en Register Adviseurs hebben we altijd de juiste kennis voor u in huis.

Training en opleiding

Om als werkgever of ondernemingsraad gedegen keuzes te kunnen maken voor een nieuwe pensioenregeling of de verlenging van een pensioenregeling is kennis van pensioen een must.

In de praktijk vragen veel werkgevers een training aan voordat wordt gestart met het traject. Op deze manier kan eenieder met de juiste kennis de juiste beslissingen nemen. Een training of opleiding wordt op maat gemaakt en sluit aan bij de werkelijke situatie die zich voordoet.

Advisering ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft een belangrijke (wettelijke) rol op het gebied van pensioenen. De ondernemingsraad dient in te stemmen met wijzigingen in de pensioenregeling of bij het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en de uitvoerder.

Om de juiste keuze voor de collega’s te maken trainen wij de ondernemingsraad of helpen wij ze bij de inhoud van het specifieke verzoek tot instemming. In ieder geval adviseren wij de werkgever om de ondernemingsraad met name bij de verlenging van een pensioenregeling in een vroegtijdig stadium te betrekken. Zij begrijpen waar u mee bezig bent en begrijpen de keuzes die tussentijds gemaakt moeten worden.

Het kan voorkomen dat een ondernemingsraad het advies van een ander advieskantoor wil laten toetsen bij een andere pensioenadviseur. Wij verzorgen deze second opinion. Wij voeren een kwantitatieve en kwalitatieve toets uit op de gegeven adviezen en gemaakte keuzes. Het kan ook gebeuren dat wij vanuit onze ervaring andere opties de moeite waard vinden om te laten onderzoeken. De ondernemingsraad heeft het wettelijk recht op een second opinion waardoor veelal het beste resultaat voor de werknemers wordt bereikt.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Het komt voor dat er verschillende pensioenregelingen gelden voor werknemers binnen dezelfde organisatie. Dit kan het gevolg zijn van rechten uit het verleden, een knip in de tijd of fusies en overnames. Op enig moment kan het wenselijk zijn om dit wezenlijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Omdat een harmonisatie vaak ook resulteert in een wijziging van de pensioenregeling dient instemming te worden verkregen of dienen verschillen te worden gecompenseerd.

Wij maken de verschillen tussen de pensioenregeling voor u inzichtelijk. Op basis van een  actuariële onderbouwing kan de financiële consequentie per werknemer worden bepaald. De kwalitatieve verschillen worden inzichtelijk gemaakt en de juridische aspecten van de harmonisatie blijven natuurlijk niet onderbelicht. Zowel werkgever als werknemer zijn gebaat bij een goede overgang van de verkregen rechten uit het verleden

Due Diligence voor en begeleiding bij fusies en overnames

Het Burgerlijk Wetboek beschrijft dat rechten en plichten van werknemers overgaan bij een fusie of overname. Pensioen is hier een belangrijke uitzondering op. Als werkgever dient u voordat de overname een feit is goed te onderzoeken wat de mogelijkheden en risico’s met betrekking tot pensioen zijn. U kunt vooraf een aantal keuzes maken al dan niet in overleg met de ondernemingsraad. Wij onderzoeken de mogelijkheden en begeleiden u bij het traject van verkrijging, de communicatie met en instemming van uw werknemers en ook de implementatie van de gewenste nieuwe situatie.

Uw kennispartner

Vraagstelling:

Ben ik als werkgever eindverantwoordelijk voor de communicatie over de pensioenovereenkomst met de werknemer?

Bekijk onze Q & A Pensioencommunicatie

 

Vraagstelling:

Ik ontvang als werkgever een nota van de pensioenuitvoerder als gevolg van een inkomende of uitgaande waardeoverdracht. Moet ik de nota betalen of zijn er uitzonderingen?

Bekijk onze Q & A Waardeoverdracht
Top