"Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid"
Jeanine de Winter Sr. Consultant Zorg & Inkomen

Zo pakken wij verzuim aan

Verzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen veel impact en grote gevolgen hebben. Op de medewerker in kwestie én op de organisatie, zowel op sociaal als op financieel vlak. De gevolgen worden vaak onderschat. Het is daarom belangrijk dat u als werkgever een proactieve houding hebt ten aanzien van de inzetbaarheid van uw medewerkers.

Bekijk de infographic van Preventis

‘Constructief samenwerken met de specialisten van Concordia de Keizer levert bewustwording op en geeft handvaten om als werkgever in actie te komen en te blijven’.

Karin Reijnders - HR Business Partner bij Vlisco

Uw Consultant Sociale Zekerheid

Jeanine de Winter Sr. Consultant Zorg & Inkomen

Stuur een e-mail LinkedIn

06 22 34 53 44

Inzetbaarheid

Naast inzet van arbodienstverlening is het essentieel dat u zelf het overzicht behoudt in geval van verzuim. Concordia de Keizer is uw sparringpartner. Per dossier bepalen wij samen met u het beleid, maar u hebt hierin altijd de laatste stem. Onze transparante aanpak zorgt ervoor dat u niet voor (financiële) verrassingen komt te staan.

Bij u op kantoor

Onze registercasemanager komt bij u langs om samen het verzuimdossier te bespreken. Vervolgens brengen wij een advies uit voor het te volgen beleid.

Advies

Hebt u een complex dossier en wilt u graag een onafhankelijke second opinion? Onze specialisten geven u inzicht in de status van het verzuimdossier en helpen u bij een creatieve oplossing)

Helpdesk

Wanneer u twijfelt over de aanpak of communicatie richting een medewerker, kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk voor kundig overleg. Onze ervaren adviseurs staan voor u klaar om samen tot een oplossing te komen.

Bezwaar of herbeoordeling

Als professioneel rechtsgemachtigde zijn wij op de hoogte van de werkwijze en de mogelijkheden binnen het UWV. Twijfelt u aan de juistheid van een beslissing? Wij kunnen u inzicht geven hoe het UWV tot de beslissing is gekomen en wat vervolgens uw mogelijkheden zijn.

12 pratische tips op rij

Visie op verzuim

Hoe krijgt u grip op verzuim en houdt u regie over de kosten? Wij helpen u graag op weg bij het ontwikkelen van een visie om te komen tot duurzame inzetbaarheid. De 12 belangrijkste tips hebben wij voor u op een rij gezet.

 

Download

Schadelastbeheersing

U bent gedurende 12 jaar verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van verzuim, ongeacht of de medewerker een tijdelijk of vast dienstverband heeft. Daarnaast bent u verplicht uw (ex-) medewerker nog 12 jaar lang te helpen bij zijn re-integratie.
Onderstaand voorbeeld illustreert dat de kosten enorm kunnen oplopen.

Bij verzuim is het ook van belang de cijfers te monitoren. Een verzuimpercentage alleen zegt niet alles en het is belangrijk cijfers juist te interpreteren.

Totale kosten voor de werkgever

Het voorbeeld geeft een indicatie van de kosten voor een werkgever die het Ziektewet- en WGA-risico gedurende 12 jaar bij het UWV laat. Uitgangspunten: sector 42 Groothandel II, 125 werknemers, gemiddelde loonsom € 31.900,-, het voorbeeld laat de kosten zien bij één zieke werknemer met een tijdelijk contract die na 8 maanden ziek wordt en via de Ziektewet de WGA instroomt.

Rekenvoorbeeld Loonschade

Voorbeeld Loonregres

Uw medewerker gaat in zijn vrije tijd hardlopen in het park en wordt gebeten door een loslopende hond in zijn been. De hondenbeet wordt in het ziekenhuis verkeerd verzorgd en er treedt een ernstige infectie op. Hij kan maanden niet werken. U moet tijdens zijn ziekte wel het loon doorbetalen, terwijl u part nog deel had aan het ongeval. Ook moet u re-integratie kosten maken om de medewerker weer terug te laten keren op de werkplek. De loonschade bedraagt circa 50.000 euro.

Doet u niets? Dan kost u deze hondenbeet 50.000 euro. Met onze Regres Service verdient u ongeveer 40.000 euro terug!

Meer weten over onze Regres Service?

“Verzuim wordt vaak pas besproken wanneer het uit de hand loopt, terwijl er juist daarvóór zoveel te winnen is”

Kennisdelen

Lastige en veranderende wetgeving zijn van invloed op uw organisatie en op de wijze van omgaan met verzuim. Hoe verdeelt u de kennis binnen uw organisatie, zodat alle stakeholders op de hoogte zijn van de spelregels?

Om boetes te voorkomen, moet u op zijn minst voldoen aan de spelregels. Maar wat u daadwerkelijk wilt, is grip op verzuim hebben en de regie in handen houden. Samenwerking en
communicatie tussen de verschillende afdelingen zijn dan van groot belang. Want alleen door kennis te delen kunt u gezamenlijke doelen bereiken.

Structureel verankeren

Het verlagen van verzuim is geen eenmalige actie, maar een continu proces. Heldere doelstellingen en een dito aanpak zorgen voor een soepele gang van zaken.

Vervolgens is het zaak de focus te leggen op dat waar het werkelijk om draait: de bedrijfscultuur, uw manier van leidinggeven, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en verzuimpreventie. Dit doen we stap voor stap.

Een helder verzuimbeleid is essentieel voor een organisatie. Wij helpen u graag met het ontwikkelen ervan. In het beleid worden in ieder geval afspraken gemaakt voor de eerste twee jaar van verzuim, de overige 12 jaar dat u verantwoordelijk bent en hoe u hierover de regie kunt behouden. Ook ontwikkelt Concordia de Keizer samen met u het WIA-beleid, toegespitst op uw organisatie.

Top