Beroepsaansprakelijkheid

Een ICT-professional die software met een mankement oplevert. Een fout in een ontwerp van een architect. Een misser in een accountantsverklaring. Welk vrij beroep u ook uitoefent, een onbedoelde fout is nooit volledig te vermijden.

Ook kleine fouten kunnen verstrekkende financiële consequenties hebben. Als uw klant door uw toedoen financiële schade oploopt, is de kans namelijk groot dat hij u met een claim confronteert. Bescherming van uw eigen vermogen en de continuïteit van uw beroepsuitoefening is dan ook essentieel.

Daarom kan eigenlijk geen enkele (vrije) beroepsbeoefenaar zonder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Omdat ieder adviserend beroep zijn eigen risico’s kent, bestaat de ‘standaard’ verzekering niet. Een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dan ook maatwerk.

Foutloos werken lukt vrijwel niemand. De risico’s hiervan goed afdekken kan wel.

Beroepsaansprakelijkheid

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

  • Verplichte verzekering

    Voor een aantal beroepsgroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht, zoals voor advocaten, notarissen, architecten (BNA) en accountants (RA en AA).

  • Uw leveringsvoorwaarden zijn niet altijd afdoende

    Goede leveringsvoorwaarden zijn belangrijk, maar zijn niet altijd zaligmakend. In de praktijk komt het regelmatig voor dat uw opdrachtgever inkoopvoorwaarden hanteert of dat het onduidelijk is welke voorwaarden van toepassing zijn. Verder loopt u het risico dat een rechter in bepaalde gevallen uw voorwaarden terzijde stelt. Uw algemene aansprakelijkheidsverzekering biedt in dit soort gevallen geen of slechts zeer beperkte bescherming. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering doet dat wel, mits deze is afgestemd op de werkzaamheden binnen uw beroepsgroep.

  • Uw opdrachtgever eist dat u verzekerd bent

    Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan risicomanagement. Vaak is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een voorwaarde bij aanbestedingen of bij het aangaan van een overeenkomst. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering opent u deuren naar nieuwe commerciële kansen.

Dekking

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en – in geval van technische risico’s – soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden.

Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van uw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.

Veelgestelde vragen

Zie hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Traditionele aansprakelijkheidsverzekeringen bieden veelal een beperkte dekking. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt wel een uitgebreide dekking, maar deze is beperkt tot de schade als gevolg van een beroepsfout. Eigen schade is (ook) niet gedekt. Een cyberverzekering kan van groot belang zijn voor iedere organisatie, van welke omvang dan ook.

Werkt u zonder leveringsvoorwaarden? Of vraagt een opdrachtgever u om uw leveringsvoorwaarden opzij te schuiven? Niet in alle gevallen stelt een verzekeraar de hantering van leveringsvoorwaarden verplicht.

Het komt ook voor dat opdrachtgevers eisen stellen ten aanzien van de leveringsvoorwaarden. Geeft uw opdrachtgever u een contract met aanvullende leveringsvoorwaarden? Dan beoordelen wij die zonder extra kosten voor u. Wij vinden vaak een passende oplossing, zodat uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering alsnog voldoet aan de wensen van uw opdrachtgever.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) sluit u voor financieel nadeel/vermogensschade en de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor zaak- en personenschade.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt het risico dat direct voortvloeit uit de primaire prestatie van de vrije beroepsbeoefenaar, terwijl de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dit risico feitelijk uitsluit.

Wanneer beide verzekeringen worden afgesloten, heeft u een complete dekking.

Vragen? Stel ze onze experts

Annet Govaert - Proos Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 46

Guy Heuijerjans Manager Cyber & Aansprakelijkheid

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 26

Erik Jansen Sr. Specialist Aansprakelijkheid & Overige Varia

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 71

Rob Scheijbeler Sr. Specialist Aansprakelijkheid en Overige Varia

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 44

Misschien ook interessant

Top