Nieuws

Blijf alert op de veiligheid van uw netwerk en gegevens

In deze hectische tijd moeten er in korte tijd veel beslissingen genomen worden op vele gebieden. IT-afdelingen van veel bedrijven zijn druk bezig om het thuiswerken voor iedereen zo snel en makkelijk mogelijk te regelen. Echter, door overbelasting is een menselijke fout zo gemaakt en cybercriminelen zien hier - hoe erg ook - hun kans. Zorg daarom dat u alert blijft op de veiligheid van uw netwerk en uw gegevens!

Thuiswerken: voor veel bedrijven nu een oplossing maar ook een extra risico

Ook in deze tijd van crisis (of misschien wel juist in deze tijd) is het van belang om de security-afspraken te handhaven met betrekking tot externe toegang tot het netwerk voor thuiswerkers. Hoe noodzakelijk het misschien ook is om het bedrijfsnetwerk open te zetten ter bevordering van toegang en snelheid, maak het ook nu de cybercriminelen niet te makkelijk en blijf alert op voldoende veiligheid.

Er duiken al diverse phishing e-mails op waarbij criminelen inspelen op de angst en paniek met betrekking tot het coronavirus. Ook hebben we al e-mails gezien waarin thuiswerkers worden aangespoord om de nieuwe ‘bedrijfsprocedure’ rondom het virus te lezen. En dit is nog maar het topje van de ijsberg: cyberexperts zien al honderden van dit soort e-mails voorbijkomen. Blijf uw werknemers hiervoor waarschuwen! Maak ook duidelijk dat zij niet op links moeten klikken, geen inloggegevens in moeten vullen en dat zij bij twijfel contact op moeten nemen met een IT-medewerker. Want u moet er niet aan denken dat de schermen nu ook nog op zwart gaan….

Veilig thuiswerken conform de AVG

De veiligheidsmaatregelen rond uw bedrijfsnetwerk zijn er niet alleen om te zorgen voor de continuïteit van uw bedrijf, maar ook voor de bescherming van bijzondere en vertrouwelijke persoonsgegevens van uw relaties. Met betrekking tot het coronavirus benadrukt de Autoriteit Persoonsgegevens onder andere dat, óók als uw medewerkers thuiswerken, deze gegevens op de server van uw bedrijf moeten blijven staan en niet op een harde schijf van de eigen computer of een USB-stick mogen komen. Hetzelfde geldt voor de medische gegevens van uw personeel: dat zijn bijzondere persoonsgegevens en die moeten extra beschermd worden. De verwerking van medische persoonsgegevens (zoals het opslaan ervan en het delen met anderen) is conform de AVG alleen toegestaan door professionele dienstverleners die gebonden zijn aan hun beroepsgeheim. In het geval van een werkgever zal dit de bedrijfsarts of de arbodienst zijn.

Bijzondere situatie rond zieke werknemers

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft wel aan dat wij op dit moment te maken hebben met een bijzondere situatie. Omdat het een taak van de overheid is om in samenwerking met de GGD verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, verwijst de Autoriteit Persoonsgegevens naar de GGD en het RIVM en zal de door uw organisatie ingeschakelde bedrijfsarts of arbodienst contact moeten opnemen met de GGD in geval er een vermoeden is van besmetting met het coronavirus. De GGD zal dan samen met uw organisatie besluiten welke werkgerelateerde maatregelen er genomen moeten worden. Volgens de AVG moet het verwerken van persoonsgegevens beperkt zijn tot wat noodzakelijk is in verband met de doeleinden van de verwerking. Wat betreft het coronavirus gaat het dan om het nemen van passende, redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en/of te beperken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook benadrukt dat, specifiek in het kader van het coronavirus, het opnemen van de temperatuur van uw werknemers niet is toegestaan. U mag uw werknemers ook niet om een doktersverklaring vragen.

Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.

Wilt u meer weten over cyberrisico’s en/of deze risico’s willen afdekken door middel van een cyberverzekering, bekijk dan ook onze expertise-pagina over cyber.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier
Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid


lees meer >

Top