Brand- en bedrijfsschade

Als ondernemer bent u gewend risico’s te nemen. Dat is nodig voor vooruitgang. Daar besteedt u dus graag tijd en aandacht aan. Wat u niet wilt, is dat een risico als brand, waterschade of storm de continuïteit van uw bedrijf op het spel zet.

Schade aan uw bedrijfspand en uw verdere eigendommen heeft vaak niet alleen vervelende financiële consequenties, maar vraagt ook veel van uw tijd en aandacht. Denk aan het regelen van herstelwerkzaamheden, het inhuren van experts en het organiseren van een tijdelijk onderkomen. Daarnaast zorgt zo’n schade in het merendeel van de gevallen ook voor gemis van omzet. Dit verlies kan zo groot zijn dat het de voortgang van uw bedrijf in gevaar brengt.

Ieder bedrijf vult haar ondernemerschap op eigen wijze in. Het managen van risico’s en verzekeren van bezit en omzet is dan ook maatwerk. Wij helpen u daarbij.

In de brand, uit de brand: bescherming van de continuïteit van uw bedrijf

Bedrijfsaansprakelijkheid

Dekking

De brand- en bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor schade aan uw eigendommen en vergoedt het financieel verlies wanneer na een schade de omzet of productie van uw bedrijf stagneert.

Die schade kan betrekking hebben op uw bedrijfsgebouw, investeringen in het gebouw, bedrijfsuitrusting, inventaris, goederen èn ook op de goederen van opdrachtgevers. Tevens zijn de kosten van het opruimen of reconstrueren van de administratie, bestanden, mallen en matrijzen gedekt. Bovendien is compensatie van vaste kosten en verlies van winst mogelijk. Wordt uw klant of leverancier getroffen door een calamiteit en lijdt u daardoor omzetverlies? Ook dat is verzekerd.

Verzekerd

Met een uitgebreide brand- en bedrijfsschadeverzekering is uw eigendom in ieder geval verzekerd voor:

  • schade door brand, storm, blikseminslag, inductie en vliegtuigschade
  • schade door water, neerslag, aanrijding, diefstal, inbraak, vandalisme
  • schade door omvallen van kranen, hoogwerkers, windmolens, bomen e.d.
  • de kosten van o.a. beredding en opruiming na een schade, huurderving en reconstructie
  • de vermindering van de brutowinst gedurende de verzekerde termijn en extra kosten

De verzekering is op maat aan te passen en uit te breiden voor wat betreft dekking, voorwaarden en verzekerde limieten.

Menselijke handelen kan bedrijfscontinuïteit ernstig bedreigen

Een ongeluk als gevolg van verkeerd machinegebruik, brand die ontstaat na het aanrijden van een elektriciteitsvoorziening in het magazijn, het roken van sigaretten of het onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen. Zomaar wat voorbeelden van situaties die de bedrijfscontinuïteit ernstig kunnen bedreigen. Menselijk handelen is dan ook de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden in Nederland.

Brand als gevolg van mankementen aan de elektrische installatie is de tweede belangrijke oorzaak van een bedrijfsbrand. Maar ook actuele toepassingen, zoals het toenemende gebruik van lithiumbatterijen en de installatie van zonnepanelen op bestaande gebouwen zijn in toenemende mate oorzaak van schade.

Ook de ligging van uw bedrijf ten opzichte van omliggende panden/bedrijven heeft invloed op het brandrisico.

Bijna 50% van de bedrijven waar een grote brand heeft gewoed, is na zo’n brand binnen twee jaar failliet

Daarom is brandveilig ondernemen noodzakelijk voor uw bedrijfscontinuïteit. Wij raden u aan een risicoanalyse te laten uitvoeren, waarbij de nadruk ligt op preventie en risicoreductie. Risico’s die niet kunnen worden voorkomen of verminderd, kunt u vervolgens overdragen middels een verzekering.

Hoe een relatief kleine brand een grote schade wordt

Bij een productiebedrijf voor voeding wordt in de avonduren door een schoonmaakploeg gereinigd. Een van de medewerkers rookt een sigaret en werpt de peuk in een afvalbak die binnen staat. Tijdens de nacht gaat de peuk smeulen en ontstaat een relatief kleine brand met veel rook- en roetontwikkeling. De materiële schade aan gebouw en bedrijfsuitrusting is nog geen 500.000 euro.

Omdat er voeding wordt geproduceerd, komt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) langs voor een inspectie en besluit dat door de rook- en roetaanslag alle wandpanelen en plafonds vervangen moeten worden. De totale brand- en bedrijfsschade die door verzekeraars is uitgekeerd, bedraagt een veelvoud van de initiële materiële schade, namelijk 30.000.000 euro.

Dak stort in na extreme neerslag

Een retailorganisatie is eigenaar van een distributiecentrum met een groot plat dak. Door extreme neerslag ontstaan grote plassen water op het dak. Door de toenemende druk van het water buigt het dak door. Daardoor stroomt nog meer water naar het het laagste punt. Door het extra gewicht bezwijkt het dak met een flinke schadepost als gevolg.

Door een aanvullende bepaling op de brandverzekering en het feit dat er hier geen sprake was een constructie- of ontwerpfout is de schade van enkele tonnen door de verzekeraar betaald.

Veelgestelde vragen

Zie hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

U bent als ondernemer niet wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Wel kan dit vanuit een contractuele afspraak geëist worden. Bijvoorbeeld bij een hypotheek-, financierings- of leasecontract.

Als verzekerde geeft u een opgave van de waarde(n). Voor de correcte vaststelling van verzekerde bedragen adviseren wij u wel om daarbij een taxateur in te schakelen. Wij indexeren periodiek de bedragen in de polis om het risico op onderverzekering te minimaliseren.

Een uitgebreide brandverzekering dekt naast brand- ook waterschade en een groot aantal andere risico’s. Zie ook het onderdeel ‘Verzekerd’ op deze pagina.

De premie wordt gebaseerd op het type risico dat uw bedrijf vormt en de mate van preventie die u heeft toegepast. Dit resulteert in een promillage, dat wil zeggen een bedrag per 1.000 euro verzekerde waarde (voorbeeld: 5.000.000 euro verzekerde waarde x 1,50‰ = 7.500 euro premie).

U verzekert hiermee het financieel verlies (bruto winst en vaste lasten) na een gedekte schade.

Vragen? Stel ze onze experts

Stephen Cox Sr. Specialist Brand

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 42

Ans Kievits Manager Brand

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 66

Jolanda Verhoeven Specialist Brand

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 43

Sophie den Breejen Specialist Brand

Stuur een e-mail LinkedIn

010 440 28 69

Misschien ook interessant

Top