Nieuws

Checklist voor nieuwe Arbowet

Zoals u weet heeft de arbowetgeving per juli 2017 een aantal belangrijke wijzigingen. Een uitbreiding van het verplicht preventief spreekuur, het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts en een andere rol voor die bedrijfsarts. Het zijn maar een paar voorbeelden van de aanpassingen in de Arbowet.

Arbowet Checklist Conordia de Keizer

Alle nieuwe contracten voor arbodienstverlening die op of na 1 juli 2017 worden afgesloten, moeten aan de nieuwe wettelijke regels voldoen. Werkgevers en arbodienstverleners hebben een jaar de tijd, tot 1 juli 2018, om bestaande contracten aan te passen.

Om u op weg te helpen, hebben het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, FNV, CNV en De Unie een checklist samengesteld. In de checklist worden in totaal elf punten op een rij gezet. Per onderwerp wordt weergegeven wat de wijzigingen inhouden en vervolgens wat u het beste kan doen.

Let op: De wijzigen in het Arbobesluit zijn nog niet door de minister ondertekend. In theorie kunnen er dus nog aanpassingen komen.

Heeft u vragen over de nieuwe Arbowet of over deze checklist ? Neem dan contact op met onze Consultant Sociale Zekerheid Leony Slagter of stuur een mailbericht naar algemeen@concordiadekeizer.nl


Consultant Sociale Zekerheid


lees meer >

Top