Collectieve ongevallen

Als een van uw werknemers een ongeval krijgt, dan wilt u er voor hem of haar zijn. Met aandacht en met financiële ondersteuning.

Wie met (blijvend) letsel geconfronteerd wordt, krijgt vaak met veel kosten te maken. Dan is het fijn als u uw werknemer daarbij kunt helpen met een uitkering uit de collectieve ongevallenverzekering. Ook in het ergste geval, als uw werknemer overlijdt, keert deze verzekering uit. Daarmee kunt u de nabestaanden van uw werknemer financieel bijstaan.

Een ongeval van uw werknemer heeft ook gevolgen voor uw bedrijf. U mist tijdelijk – of misschien wel permanent – een werknemer en u zult kosten moeten maken om een andere werknemer om te scholen of om een nieuwe arbeidskracht te werven. Ook in deze kosten kan de collectieve ongevallenverzekering voorzien bij de juiste dekking.

Omdat u er na een ongeval wilt zijn voor uw werknemer en zijn familie

Collectieve ongevallenverzekering

Dekking

Een collectieve ongevallenverzekering biedt financiële compensatie bij ongevallen.

Over het algemeen wordt gekozen voor dekking bij:

  • Overlijden als gevolg van een ongeval.
  • Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Alle werknemers op de Nederlandse loonlijst zijn verzekerd.

Er kan gekozen worden voor een functiedekking of een 24-uurs dekking. Bij de 24-uurs optie is er ook dekking tijdens privétijd.

Verzekerd

De collectieve ongevallenverzekering keert een vergoeding uit bij overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

De meest gekozen uitkeringsvorm is de uitkering op basis van het jaarloon. Bij overlijden als gevolg van een ongeval wordt eenmaal het jaarloon verzekerd. Bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval wordt tweemaal het jaarloon verzekerd.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om meerdere malen het jaarloon te verzekeren.

Het verzekeren van vaste bedragen per rubriek is eveneens een optie.

 

Goed werkgeverschap

In sommige branches, zoals transport en bouw, is het volgens de CAO verplicht om als werkgever een collectieve ongevallenverzekering te hebben. Toch kiezen ook veel andere ondernemers voor deze verzekering, vaak vanuit een gevoel van goed werkgeverschap.

Naast uw vaste werknemers kunt u ook uw tijdelijke krachten, stagiaires en door het UWV geplaatste proefpersonen verzekeren. Deze laatste groep kunt u eventueel apart op de polis laten aantekenen tegen vaste verzekerde bedragen en met een zogenaamde functiedekking, dat wil zeggen dat de dekking alleen geldt als het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens voor u uitgevoerde werkzaamheden.

De meest uitgebreide voorwaarden kennen veel extra dekkingen, zoals kosten voor kinderopvang, reiskosten en vergoeding per dag bij ziekenhuisopname. Als werkgever bent u onder andere verzekerd voor wervingskosten, reputatieschade en omscholing (tegen een maximaal bedrag).

Schadevoorbeeld aanrijding

Ernstig letsel door ongeval

Een transportbedrijf heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor haar werknemers. Een chauffeur van het bedrijf raakt betrokken bij een aanrijding en raakt hierbij beide benen kwijt door beknelling. De schuld van deze aanrijding ligt bij een derde partij. Aangezien de collectieve ongevallenverzekering een sommenverzekering betreft, zal bij blijvende invaliditeit een uitkering worden verstrekt zonder enige vorm van onderzoek naar aansprakelijkheid.

Schadevoorbeeld bedrijfsuitje

Ernstig letsel door val

Een werkgever organiseert een bedrijfsuitje voor de werknemers. Wat een gezellig en leuk samenzijn had moet worden, loopt echter uit op een drama als een van de medewerkers ongelukkig ten val komt. Een dwarslaesie is het gevolg en zij kan haar werk niet meer uitvoeren. Ook hier heeft de ongevallenverzekeraar zonder discussie over schuldvraag de verzekerde uitkering verstrekt.

Veelgestelde vragen

Zie hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Nee, u hoeft als werkgever niet aansprakelijk te zijn. Als er sprake is van een gedekt evenement, wordt er uitgekeerd.

Ja, de uitkering wordt gezien als inkomen en zal progressief worden belast.

Ja, de DGA kan worden meeverzekerd tegen vaste verzekerde bedragen.

Dit is afhankelijk van het land waarin die medewerkers verblijven. De zogenaamde grenslanden, zoals België en Duitsland, leveren over het algemeen geen probleem op. Bevinden uw medewerkers zich in andere landen, dan dient dit dient apart besproken te worden.

Ja, in vrijwel iedere polis is een eindleeftijd opgenomen, meestal is dit 70 jaar. Door de verschuiving van de pensioenleeftijd kan deze leeftijd, na overleg, worden aangepast.

Vragen? Stel ze onze expert

Anja Ruiter Sr. Specialist Aansprakelijkheid & Overige Varia

Stuur een e-mail LinkedIn

010 440 28 73

Misschien ook interessant

Top