Nieuws

Collectiviteitskorting voor de basisverzekering van 10% naar maximaal 5%. Hoe aantrekkelijk is het aanbieden van een collectieve zorgverzekering dan nog?

Per 1 januari 2020 wordt de maximale collectiviteitskorting voor de basisverzekering verlaagd van 10% naar 5%. Wij leggen u graag uit waarom dat gebeurt en of u toch nog voordeel kunt halen uit een werkgeverscollectiviteit.

De keuze voor 10%

In 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) geïntroduceerd met onder andere als doel marktwerking tussen zorgverzekeraars en -verleners te stimuleren en consumenten meer keuzevrijheid te geven. Zorgverzekeraars mochten bij een collectiviteit maximaal 10% korting geven op de premie van een basisverzekering. Door preventie en interventie zou gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid en de inzetbaarheid van de deelnemers. Hierdoor zou er minder zorg geconsumeerd worden. Hoe meer deelnemers, hoe groter de besparing in zorgkosten was de achterliggende gedachte.

Genoeg redenen om in te grijpen

De praktijk is echter weerbarstiger gebleken. Zorgverzekeraars gingen op zoek naar ‘meer klanten’ om hun inkooppositie te verstevigen. Ze ontwikkelden naast de reguliere werkgeverscollectiviteiten ook leden-/klantencollectiviteiten. Daarbij werden niet of nauwelijks zorginhoudelijke afspraken gemaakt die zouden leiden tot een verlaging van zorgconsumptie in de basisverzekering. Ook is van collectiviteitgerichte zorginkoop weinig tot niets terecht gekomen.

Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen voor Minister Bruins reden om nu in te grijpen:

  • demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing (ouderen consumeren nu eenmaal meer zorg);
  • een alsmaar groeiend aantal collectiviteiten (bijna 51.000, waar inmiddels 66% van de Nederlanders gebruik van maakt);
  • de voortdurende discussie rondom de kosten van de ontwikkeling van nieuwe zorgoplossingen;
  • het snel slinkende eigen vermogen (naast het wettelijk verplichte solvabiliteitsvermogen) van zorgverzekeraars;
  • de hoogte van het wettelijk eigen risico;
  • en een korting die eerst als opslag op de premie wordt gezet (sigaar uit eigen doos voor de collectief verzekerden en een directe opslag voor de resterende 34% die nog individueel verzekerd is).
Maatregelen per 2020

Minister Bruins heeft daarom per 1 januari 2020 een aantal maatregelen aangekondigd.

Ten eerste moeten zorgverzekeraars collectiviteiten waarbinnen niet aan het bereiken van gezondheidswinst wordt gewerkt, afbouwen en beëindigen. Deze zorginhoudelijke afspraken moeten specifiek gericht zijn op de deelnemers van de collectiviteit en mogen geen afspraken zijn die op grond van andere wet- en regelgeving al vereist zijn.

Ten tweede mogen zorgverzekeraars nog slechts maximaal 5% korting verlenen op de basisverzekering.

En als laatste moet het aanbod van polissen (basis- en aanvullende (tand)verzekeringen) verminderd worden, zodat verzekerden door de bomen het bos weer gaan zien.

Korting aanvullende (tand)verzekering mag wèl

De kortingen op de aanvullende (tand)verzekeringen vallen buiten deze regeling. Deze polissen worden door de zorgverzekeraars zelf aangeboden. De overheid bepaalt hiervan dus niet de inhoud, prijs en korting.

Waarom zou ik alsnog een collectief afsluiten of mijn bestaande voortzetten?

Het is belangrijk dat uw personeel goed (aanvullend) verzekerd is. U loopt als werkgever een groot financieel risico als werknemers uitvallen die niet of onvoldoende verzekerd zijn. Iedere dag dat een medewerker – langer – thuis zit, kost de werkgever gemiddeld € 250.

Werknemers die minder ‘zorg consumeren’, verzuimen minder en zijn productiever. Daarbij vormen verzuim en arbeidsongeschiktheid een grote kostenpost. Daarom is het van belang om daar maximale grip op te krijgen. Wij zien dat klanten die goed inzetten op preventie, ziektebegeleiding, re-integratie en duurzame inzetbaarheid, dat terugzien in lager ziekteverzuim, lagere kosten en gelukkigere medewerkers. De combinatie van het aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering en een actief beleid gericht op gezondheid en welzijn van uw werknemers, vertaalt zich ook nog eens in hogere medewerkerstevredenheid.

Een collectieve zorgverzekering hoeft u als werkgever geen geld te kosten en is en blijft dan ook een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Meer weten?

Heeft u hier vragen over of overweegt u een zorgcollectief af te sluiten voor uw medewerkers of de overstap naar een andere zorgverzekeraar te maken? Wij helpen u graag verder. Vul hieronder uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Ja, ik wil teruggebeld worden door Edwin Willemsen


Edwin Willemsen
Sr. Consultant Zorg & Inkomen


Top