Nieuws

Compensatie transitievergoedingen bij ziekte

Op 1 april 2020 gaat de compensatieregeling transitievergoeding in. Deze regeling voorkomt dubbele kosten voor zieke medewerkers. U was als werkgever al verplicht om bij ziekte het loon gedurende 104 weken door te betalen. Per 1 juli 2015 is hier de transitievergoeding bij gekomen. Deze vergoeding aan medewerkers bent u verschuldigd bij ontslag, ook wanneer dit ontslag na 104 weken ziekte volgt.

Veel werkgevers probeerden dit te vermijden door in dit soort situaties een contract om te zetten in een zogenoemd slapend dienstverband. Op deze manier hoefde de werkgever geen loon meer te betalen; de medewerker kreeg alleen inkomen uit bijvoorbeeld een WIA-uitkering. De Hoge Raad laat in beslissingen echter zien dat het aanbieden van ontslag in dit soort gevallen wordt gezien als ‘goed werkgeverschap’.

Transitievergoeding terugvragen vóór 1 oktober

Om deze vorm van goed werkgeverschap te stimuleren heeft de overheid de compensatieregeling transitievergoeding bij ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid ontwikkeld. Heeft u tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 een transitievergoeding betaald aan een medewerker die is ontslagen na ziekteverzuim en/of langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u dit bedrag vanaf 1 april 2020 terugvragen bij het UWV. U kunt dit doen tot uiterlijk 1 oktober 2020.

Voorwaarden voor compensatie
 • De werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte.
 • De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding.
 • De werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.
Zo vraagt u het aan

Via het werkgeversportaal van het UWV (inloggen met eHerkenning) kunt u via een formulier de compensatie aanvragen.

Benodigde documentatie:

 • arbeidsovereenkomst
 • bewijs voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst:
  – beschikking van het UWV met toestemming voor ontslag
  – beschikking van de kantonrechter
  – beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
 • bedrijfsartsverklaring
 • het tijdens ziekte betaalde loon (a.d.h.v. loonstroken)
 • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen
 • bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding
Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.


Consultant Zorg & Inkomen


lees meer >

Top