Nieuws

Contractmanagement: kleine lettertjes, groot plezier

Het komt regelmatig voor dat logistiek dienstverleners met hun klant overeenkomen dat er naast wegtransport ook aanvullende diensten uitgevoerd worden. Ondernemers staan er soms onvoldoende bij stil dat deze aanvullende diensten bij schade voor onbeperkte aansprakelijkheid kunnen zorgen. De AVC voorwaarden en het CMR verdrag regelen over deze diensten namelijk niets. Goed contractmanagement van Concordia de Keizer helpt u hierbij.

Goed geregeld?

Veel ondernemers willen graag die extra stap zetten voor hun klanten en leveren daarom aanvullende diensten zoals voorraadadministratie, etiketteren, opslag en douaneaangifte. Dat kan commercieel handig zijn en is op zichzelf een prima plan. Tenminste, zolang er goede afspraken gemaakt zijn. Helaas wordt in de praktijk nogal eens vergeten dat de AVC voorwaarden en het CMR verdrag niet van toepassing zijn op deze aanvullende diensten.

Onbeperkt aansprakelijk

Maakt u zelf geen afspraken met uw klant over deze aanvullende diensten en komt u niet de juiste voorwaarden overeen, dan bestaat de kans dat u onbeperkt aansprakelijk bent in geval van schade. Oók als u verzekerd bent, want afspraken die afwijken van de in de branche gebruikelijke voorwaarden zijn meestal niet gedekt onder uw polis. Deze aansprakelijkheidsrisico’s kunnen zo groot zijn, dat ze in een klap de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Dit is eenvoudig te voorkomen door al in de onderhandelingsfase aandacht te besteden aan contractmanagement.

De checks van contractmanagement

Met goed contractmanagement signaleert u of de afspraken tussen u en uw klant ongebruikelijk zijn of afwijken van branche gebruikelijke voorwaarden – en wat mogelijk de (financiële) consequenties daarvan zijn. Vervolgens kunt u de benodigde acties ondernemen om de risico’s goed te inventariseren, te beoordelen en af te dekken. Bijvoorbeeld door aanvullende voorwaarden op te stellen en waar nodig bij te verzekeren. Werkt u met onderaannemers? Zorg dan dat in die overeenkomsten dezelfde voorwaarden van toepassing zijn als met uw klant.

Een mooie én verstandige deal

Contractmanagement is in de praktijk nog regelmatig iets wat ‘erbij’ gedaan wordt. Contractmanager zijn is ook niet altijd een dankbare rol, mede vanwege het (begrijpelijke) spanningsveld tussen het enthousiasme van de commercie en de ‘kritische’ blik van de contractmanager. Desondanks verdient contractmanagement serieuze aandacht. Want daarmee kiest u voor een professionele aanpak waarmee u uw onderneming zoveel mogelijk beschermt tegen problematische situaties, grote financiële risico’s en (dure) conflicten met uw klanten. Schroom dus niet om een goede overeenkomst met sterke voorwaarden aan te gaan met uw klant. Een mooie deal sluiten en verstandig zaken doen gaan uitstekend samen.

Meer weten over contractmanagement?

Contractmanagement is een vak. Wij hebben veel klanten in de logistieke sector die we dagelijks helpen met het screenen van contracten en voorwaarden en adviseren over het zo gunstig mogelijk beheersen van hun risico’s. Heeft u een vraag over contractmanagement? Neem contact op met onze expert Transport & Logistiek Tessa van den Heuvel. Zij is telefonisch bereikbaar op 010 440 28 86 of per mail via tessa.van.den.heuvel@concordiadekeizer.nl.

Bekijk ook onze video over Contractmanagement
Tessa van den Heuvel
Sr. Specialist Marine


Top