Corona Dossier

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier.

ZO MIST U NIKS

Altijd op de hoogte blijven van de risico’s van de coronacrisis voor uw bedrijf en uw werknemers? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.
Hoe vaak ontvangt u de nieuwsbrief?

Wij houden niet van spam. Tijdens de coronacrisis sturen wij u een wekelijkse nieuwsbrief, maar normaal houden wij u gemiddeld één keer per maand op de hoogte van het laatste nieuws.

 TRANSPORT & LOGISTIEK- DONDERDAG 26 MAART

Transport- en logistieke sector: hinder door coronavirus; check de overeenkomst!

Ook de transport- en logistieke sector ondervindt hinder van het coronavirus. Het coronavirus zelf zal geen schade toebrengen aan de goederen (uitzonderingen daargelaten), maar er kunnen zich wel omstandigheden voordoen als gevolg van de virusuitbraak waardoor (later) materiële schade ontstaat. Binnen deze sector staan de overeenkomsten tussen de logistiek dienstverlener en haar opdrachtgever centraal. Het is daarom goed om precies te weten wat u met uw wederpartij heeft afgesproken. Mogelijk kan er een beroep worden gedaan op overmacht als gevolg van het coronavirus. Mocht dit geen soelaas bieden, dan kunt u kijken of uw verzekering mogelijk dekking biedt op basis van de feitelijke omstandigheden.

Lees meer

 

AANSPRAKELIJKHEID – WOENSDAG 25 MAART

Factsheet coronavirus en aansprakelijkheid

Het coronavirus grijpt snel om zich heen en raakt ons allemaal op enige manier. Ook bedrijven blijven niet gespaard. Waar moet je als ondernemer rekening mee houden als het gaat om (werkgevers)aansprakelijkheid en contractuele aansprakelijkheid? En wat kunnen de gevolgen zijn voor uw aansprakelijkheid als bestuurder? U heeft als werkgever een wettelijke zorgplicht om uw werknemers een veilige en gezonde (werk)omgeving te bieden. Hoe regelt u dat? Welke gevolgen heeft het coronavirus voor de (niet-)nakoming van contractuele verplichtingen? Wij hebben de antwoorden op deze en nog meer vragen over aansprakelijkheid verzameld in een factsheet.

DOWNLOAD FACTSHEET

 

ZORG&INKOMEN- WOENSDAG 25 MAART

FAQ zorg-, inkomen- en verzuimverzekeringen

Wij krijgen veel vragen over de impact van het coronavirus op de dekking van verzuim-, WIA- en zorgverzekeringen. Op een aantal veelgestelde vragen leest u hieronder de antwoorden.

Lees meer

 

Zorgverzekering collectief werkgeverscollectiviteiten gelegenheidscollectiviteiten Concordia de Keizer

PENSIOEN- DINSDAG 24 MAART

Coronacrisis en binnenkort met pensioen? Pensionado’s opgelet!

Door de coronacrisis moet u extra aandacht besteden aan werknemers die binnenkort met pensioen gaan. Heeft zo’n pensionado namelijk pensioen opgebouwd binnen een beschikbare premieregeling? Dan zijn de marktomstandigheden op het moment van pensioneren een bepalende factor voor de hoogte van zijn pensioenuitkering. Door de coronacrisis zijn de beurskoersen en de rentes heel laag. Gevolg? Uw werknemer kan een lagere pensioenuitkering aankopen.

Lees meer

 

Pensioen communicatie Concordia de Keizer

PENSIOEN- MAANDAG 23 MAART

Zijn uw pensioenlasten nu nog wel betaalbaar?

De financiële gevolgen van het coronavirus zijn groot. Hoe lang deze situatie zal aanhouden is onzeker. En wat hiervan op de lange termijn de gevolgen zijn voor uw onderneming ook. De overheid biedt met de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) een mogelijkheid om een deel van uw loonkosten vergoed te krijgen. De overige kosten van uw arbeidsvoorwaardenpakket, zoals ook uw pensioenregeling, lopen gewoon door en vallen niet onder de NOW. Pensioen is uitgesteld loon; de betaling van de premie aan uw pensioenuitvoerder is contractueel en wettelijk verplicht.

Lees meer

 

CYBER- MAANDAG 23 maart

Blijf alert op de veiligheid van uw netwerk en gegevens

In deze hectische tijd moeten er in korte tijd veel beslissingen genomen worden op vele gebieden. IT-afdelingen van veel bedrijven zijn druk bezig om het thuiswerken voor iedereen zo snel en makkelijk mogelijk te regelen. Echter, door overbelasting is een menselijke fout zo gemaakt en cybercriminelen zien hier – hoe erg ook – hun kans. Zorg daarom dat u alert blijft op de veiligheid van uw netwerk en uw gegevens!

Lees meer

 

BRAND- VRIJDAG 20 MAART

Wat is er gedekt op uw brand- en bedrijfsschadeverzekering?

De maatregelen met betrekking tot het beperken van de verspreiding van het coronavirus hebben grote impact op onze maatschappij. En waarschijnlijk raakt het ook uw bedrijfsvoering. Wij krijgen veel vragen over de dekking van de brand- en bedrijfsschadeverzekering. Op een aantal veelgestelde vragen, leest u hieronder de antwoorden.

Lees meer

 

PENSIOEN- DONDERDAG 19 MAART

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. Er zijn ingrijpende maatregelen getroffen. Het gevolg is dat de afgelopen dagen al 78.000 bedrijven een aanvraag voor de regeling werktijdverkorting (WTV) hebben ingediend. Dinsdag 17 maart is aangekondigd dat de huidige regeling WTV per direct wordt vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze NOW zou meer passend zijn voor de ingrijpende financiële gevolgen die de corona-uitbraak heeft op ondernemingen.Arbeidstijdverkorting van de baan; tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud geïntroduceerd.

Lees meer

ALGEMEEN- MAANDAG 16 MAART

Zo continueren wij tijdens de coronacrisis onze dienstverlening

We verkeren in een onzekere periode waarin we gezamenlijk de uitdaging en verantwoordelijkheid hebben om gezond te blijven en verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom volgt Concordia de Keizer de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid.

Lees meer

 

PENSIOEN- VRIJDAG 13 MAART

Coronavirus en de impact op uw pensioenregeling

Het coronavirus beheerst op dit moment het nieuws. Maar wat is de impact van het virus op uw pensioenregeling? Zo trekken zorgen rondom het virus een behoorlijke wissel op de beurskoersen. Welk effect heeft dit? En hoe zit het als – onverhoopt – een verzekerde deelnemer komt te overlijden in een risicogebied? Wordt er dan wel uitgekeerd? Wij hebben het voor u op een rij gezet.Keert uw pensioenverzekeraar wel uit bij – onverhoopt – overlijden in een corona-risicogebied? En wat is het effect op de waarde van uw pensioenregeling?

Lees meer

Top