Corona Dossier

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier.

ZO MIST U NIKS

Altijd op de hoogte blijven van de risico’s van de coronacrisis voor uw bedrijf en uw werknemers? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.
Hoe vaak ontvangt u de nieuwsbrief?

Wij houden niet van spam. Tijdens de coronacrisis sturen wij u een wekelijkse nieuwsbrief, maar normaal houden wij u gemiddeld één keer per maand op de hoogte van het laatste nieuws.

CYBER- DONDERDAG 18 JUNI

9 veelgestelde vragen over de cyberverzekering

Is een cyberverzekering wel zinvol als gegevens niet op een eigen netwerk worden opgeslagen, maar op een externe server of in de cloud? Mijn bedrijf maakt gebruik van antivirussoftware en data-encryptie. Is een cyberverzekering dan wel nuttig? Mijn IT-expert zegt dat onze maatregelen op het gebied van cybersecurity op orde zijn en wij geen risico lopen. Heb ik een cyberverzekering dan wel nodig? Als zich een cyberincident heeft voorgedaan, voorziet de cyberverzekering dan alleen in een financiële tegemoetkoming?

Lees meer

 

Alles wat u wilt weten over cyberverzekering; 9 Veelgestelde vragen

 

PensioenPENSIOEN- DINSDAG 2 JUNI

Pensioenlasten verlagen tijdens de coronacrisis

De coronacrisis treft helaas veel ondernemingen. Inkomsten vallen (deels) weg, terwijl de lasten blijven doorlopen. Veel ondernemers zoeken dan ook naar manieren om het hoofd boven water te houden. Bijvoorbeeld door (tijdelijke) bezuinigingsmaatregelen. Hierbij worden ook de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de medewerkers tegen het licht gehouden. Een van de belangrijkste – en vaak meest kostbare – secundaire arbeidsvoorwaarde is de pensioenregeling. Lees hier hoe u als werkgever de pensioenlasten (tijdelijk) kunt verlagen.

Lees meer

 

Pensioenlasten verlagen tijdens de coronacrisis

BRAND- DINSDAG 19 MEI

Inspecties en taxaties tijdens corona

Door de intelligente lock down zijn fysieke afspraken in alle geledingen van de samenleving niet of nauwelijks mogelijk. Dit geldt ook voor technische inspecties die wij begeleiden in het kader van brandverzekeringen. Bij een dergelijke inspectie wordt aan de hand van een fysieke rondgang door uw bedrijf een inschatting gemaakt van het risico. De inspecteur bekijkt en beoordeelt hierbij de technische voorzieningen, de organisatorische zaken, orde en netheid, de (buiten-)opslag, de staat van onderhoud en de ligging van uw bedrijf.

Lees meer

 

Inspectie taxatie

CYBER- MAANDAG 18 MEI

Zo vermindert u de kans op (gevolgschade na) een cyberincident

Ook in deze tijd van de coronacrisis (of misschien wel juist in deze tijd) is het van belang om de security-afspraken te handhaven met betrekking tot externe toegang tot het netwerk voor thuiswerkers. Hoe noodzakelijk het misschien ook is om het bedrijfsnetwerk open te zetten ter bevordering van toegang en snelheid, maak het ook nu de cybercriminelen niet te makkelijk en blijf alert op voldoende veiligheid.

Download Whitepaper

 

Coronavirus en cybercriminaliteit. Zo vermindert u de kans op (gevolgschade na) een cyberincident.

 

WERKKAPITAAL – DONDERDAG 7 MEI

Internationaal inkopen? Zo komt u aan voldoende werkkapitaal

Vanwege de coronacrisis hebben steeds meer ondernemers moeite om aan voldoende werkkapitaal te komen, vooral voor orders bij buitenlandse leveranciers. Deze moeten vaak direct betaald worden. De bancaire financieringsprogramma’s bieden daar echter niet altijd ruimte voor waardoor de werkkapitaalfinanciering van een onderneming al snel onder druk komt te staan. In deze gevallen kan supply chain financiering uitkomst bieden.

Lees meer

 

EVENEMENTEN – DONDERDAG 16 APRIL

Evenement annuleren door corona? Antwoorden op 4 veelgestelde vragen

Om het coronavirus te bestrijden, zijn evenementen (met een vergunnings- en meldplicht) verboden tot 1 juni 2020. Dat betekent dat alle geplande evenementen op het gebied van bijvoorbeeld sport en cultuur zijn afgelast. Ook zakelijke en wetenschappelijke congressen en symposia kunnen geen doorgang vinden. Voor veel evenementen wordt een evenementenverzekering afgesloten. Organisatoren doen vanwege de annulering massaal een beroep op deze verzekering – en dat roept vragen op. De meest gestelde vragen hebben wij op een rij gezet.

Lees meer

 

 KREDIET – DONDERDAG 9 APRIL

Kredietverzekeringen en werkkapitaaloplossingen in tijden van corona

De afgelopen weken kenmerken zich door opeenvolgende maatregelen tegen het coronavirus, waarbij de economische activiteiten in de meeste landen steeds verder werden stilgelegd. De steunmaatregelen van de overheid en banken zullen niet voorkomen dat deze situatie zal leiden tot een flinke toename in faillissementen. Dit maakt dat de kredietverzekering volop in de belangstelling staat. Is het afsluiten van zo’n verzekering nog mogelijk? En hoe blijft u goed verzekerd?

Lees meer

 

 

 ALGEMEEN- DINSDAG 7 APRIL

Veilig op zakenreis tijdens de coronacrisis, kan dat nog?

Als gevolg van het coronavirus nemen verschillende overheden maatregelen, zoals een inreisverbod of inperking van de bewegingsvrijheid. Deze maatregelen hebben ook impact op zakenreizen. Daarnaast is de hulpverlening op uw zakenreisverzekering beperkt omdat ook alarmcentrales nu niet hun gebruikelijke diensten kunnen verlenen, onder andere omdat mensen niet gerepatrieerd kunnen worden en ziekenhuizen niet beschikbaar zijn.

Lees meer

 

PENSIOEN- DONDERDAG 2 APRIL

NOW: zo zit het met de loonsom en pensioenpremie

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. Omdat deze regeling niet toegesneden is op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak, is deze ingetrokken. Om werkgevers financieel tegemoet te komen én dit bovendien sneller te doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling heeft de overheid de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Deze roept veel vragen op, bijvoorbeeld over de bepaling van de loonsom. En hoe zit het met pensioenpremies?

Lees meer

 

 AUTOMOTIVE – DINSDAG 31 MAART

Staat uw wagenpark nu onverhoopt (deels) stil? Schorsen loont

Door de coronacrisis zien veel ondernemers zich helaas genoodzaakt hun wagenpark stil te zetten. Van voertuigen die buiten de openbare weg worden gestald kunnen de kentekens worden geschorst bij de RDW. Door een voertuig te schorsen hoeft u als eigenaar voor een bepaalde periode niet aan de voertuigverplichtingen (verzekering, motorrijtuigenbelasting en eventueel APK) te voldoen. Schorsing kost u als ondernemer echter € 73,10 per kenteken. Bij grote wagenparken tikt dit dus aardig aan. Om bedrijven met een groot stilstaand wagenpark tegemoet te komen, breidt de RDW de verzamelaarsregeling voor schorsen uit.

Lees meer

 

 TRANSPORT & LOGISTIEK- DONDERDAG 26 MAART

Transport- en logistieke sector: hinder door coronavirus; check de overeenkomst!

Ook de transport- en logistieke sector ondervindt hinder van het coronavirus. Het coronavirus zelf zal geen schade toebrengen aan de goederen (uitzonderingen daargelaten), maar er kunnen zich wel omstandigheden voordoen als gevolg van de virusuitbraak waardoor (later) materiële schade ontstaat. Binnen deze sector staan de overeenkomsten tussen de logistiek dienstverlener en haar opdrachtgever centraal. Het is daarom goed om precies te weten wat u met uw wederpartij heeft afgesproken. Mogelijk kan er een beroep worden gedaan op overmacht als gevolg van het coronavirus. Mocht dit geen soelaas bieden, dan kunt u kijken of uw verzekering mogelijk dekking biedt op basis van de feitelijke omstandigheden.

Lees meer

 

AANSPRAKELIJKHEID – WOENSDAG 25 MAART

Factsheet coronavirus en aansprakelijkheid

Het coronavirus grijpt snel om zich heen en raakt ons allemaal op enige manier. Ook bedrijven blijven niet gespaard. Waar moet je als ondernemer rekening mee houden als het gaat om (werkgevers)aansprakelijkheid en contractuele aansprakelijkheid? En wat kunnen de gevolgen zijn voor uw aansprakelijkheid als bestuurder? U heeft als werkgever een wettelijke zorgplicht om uw werknemers een veilige en gezonde (werk)omgeving te bieden. Hoe regelt u dat? Welke gevolgen heeft het coronavirus voor de (niet-)nakoming van contractuele verplichtingen? Wij hebben de antwoorden op deze en nog meer vragen over aansprakelijkheid verzameld in een factsheet.

DOWNLOAD FACTSHEET

 

ZORG&INKOMEN- WOENSDAG 25 MAART

FAQ zorg-, inkomen- en verzuimverzekeringen

Wij krijgen veel vragen over de impact van het coronavirus op de dekking van verzuim-, WIA- en zorgverzekeringen. Op een aantal veelgestelde vragen leest u hieronder de antwoorden.

Lees meer

 

Zorgverzekering collectief werkgeverscollectiviteiten gelegenheidscollectiviteiten Concordia de Keizer

PENSIOEN- DINSDAG 24 MAART

Coronacrisis en binnenkort met pensioen? Pensionado’s opgelet!

Door de coronacrisis moet u extra aandacht besteden aan werknemers die binnenkort met pensioen gaan. Heeft zo’n pensionado namelijk pensioen opgebouwd binnen een beschikbare premieregeling? Dan zijn de marktomstandigheden op het moment van pensioneren een bepalende factor voor de hoogte van zijn pensioenuitkering. Door de coronacrisis zijn de beurskoersen en de rentes heel laag. Gevolg? Uw werknemer kan een lagere pensioenuitkering aankopen.

Lees meer

 

Pensioen communicatie Concordia de Keizer

PENSIOEN- MAANDAG 23 MAART

Zijn uw pensioenlasten nu nog wel betaalbaar?

De financiële gevolgen van het coronavirus zijn groot. Hoe lang deze situatie zal aanhouden is onzeker. En wat hiervan op de lange termijn de gevolgen zijn voor uw onderneming ook. De overheid biedt met de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) een mogelijkheid om een deel van uw loonkosten vergoed te krijgen. De overige kosten van uw arbeidsvoorwaardenpakket, zoals ook uw pensioenregeling, lopen gewoon door en vallen niet onder de NOW. Pensioen is uitgesteld loon; de betaling van de premie aan uw pensioenuitvoerder is contractueel en wettelijk verplicht.

Lees meer

 

CYBER- MAANDAG 23 maart

Blijf alert op de veiligheid van uw netwerk en gegevens

In deze hectische tijd moeten er in korte tijd veel beslissingen genomen worden op vele gebieden. IT-afdelingen van veel bedrijven zijn druk bezig om het thuiswerken voor iedereen zo snel en makkelijk mogelijk te regelen. Echter, door overbelasting is een menselijke fout zo gemaakt en cybercriminelen zien hier – hoe erg ook – hun kans. Zorg daarom dat u alert blijft op de veiligheid van uw netwerk en uw gegevens!

Lees meer

 

BRAND- VRIJDAG 20 MAART

Wat is er gedekt op uw brand- en bedrijfsschadeverzekering?

De maatregelen met betrekking tot het beperken van de verspreiding van het coronavirus hebben grote impact op onze maatschappij. En waarschijnlijk raakt het ook uw bedrijfsvoering. Wij krijgen veel vragen over de dekking van de brand- en bedrijfsschadeverzekering. Op een aantal veelgestelde vragen, leest u hieronder de antwoorden.

Lees meer

 

PENSIOEN- DONDERDAG 19 MAART

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. Er zijn ingrijpende maatregelen getroffen. Het gevolg is dat de afgelopen dagen al 78.000 bedrijven een aanvraag voor de regeling werktijdverkorting (WTV) hebben ingediend. Dinsdag 17 maart is aangekondigd dat de huidige regeling WTV per direct wordt vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze NOW zou meer passend zijn voor de ingrijpende financiële gevolgen die de corona-uitbraak heeft op ondernemingen.Arbeidstijdverkorting van de baan; tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud geïntroduceerd.

Lees meer

ALGEMEEN- MAANDAG 16 MAART

Zo continueren wij tijdens de coronacrisis onze dienstverlening

We verkeren in een onzekere periode waarin we gezamenlijk de uitdaging en verantwoordelijkheid hebben om gezond te blijven en verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom volgt Concordia de Keizer de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid.

Lees meer

 

PENSIOEN- VRIJDAG 13 MAART

Coronavirus en de impact op uw pensioenregeling

Het coronavirus beheerst op dit moment het nieuws. Maar wat is de impact van het virus op uw pensioenregeling? Zo trekken zorgen rondom het virus een behoorlijke wissel op de beurskoersen. Welk effect heeft dit? En hoe zit het als – onverhoopt – een verzekerde deelnemer komt te overlijden in een risicogebied? Wordt er dan wel uitgekeerd? Wij hebben het voor u op een rij gezet.Keert uw pensioenverzekeraar wel uit bij – onverhoopt – overlijden in een corona-risicogebied? En wat is het effect op de waarde van uw pensioenregeling?

Lees meer

Top