Nieuws

Coronacrisis en binnenkort met pensioen? Pensionado’s opgelet!

Door de coronacrisis moet u extra aandacht besteden aan werknemers die binnenkort met pensioen gaan. Heeft zo’n pensionado namelijk pensioen opgebouwd binnen een beschikbare premieregeling? Dan zijn de marktomstandigheden op het moment van pensioneren een bepalende factor voor de hoogte van zijn pensioenuitkering. Door de coronacrisis zijn de beurskoersen en de rentes heel laag. Gevolg? Uw werknemer kan een lagere pensioenuitkering aankopen.

Read this article in English at the bottom of this page.

Pensioen communicatie Concordia de Keizer
Pensioenkapitaal belegd in life cycle fondsen

In principe zijn de life cycles zó ontworpen dat uw werknemer vlak voor zijn pensioendatum geen onverantwoorde risico’s loopt. Het overgrote deel van zijn pensioenkapitaal is geleidelijk richting de pensioendatum in lang durende vastrentende waarden overgeheveld. Hierdoor hebben dalende beurskoersen bij pensionering minder invloed op de hoogte van zijn pensioenkapitaal. Ook kennen veel life cycles een zgn. rentedemping. Bij een rentedemping zorgen de vastrentende waarden (zoals staatsobligaties) bij een lage rente voor een hogere koerswaarde. Zo is de waarde van het pensioenkapitaal vlak voor pensioendatum hoger én kan er (ondanks de lage rente) tóch een redelijk nominaal pensioen worden aangekocht. Omdat niet al het pensioenkapitaal in zakelijke waarden wordt omgezet maar een deel belegd blijft, zal echter bij een lage marktrente de pensioenuitkering meestal lager uitvallen dan verwacht.

Van pensioenkapitaal naar pensioenuitkering

Gaat uw werknemer met pensioen? Dan wordt zijn pensioenkapitaal omgezet in een levenslange pensioenuitkering. De hoogte van deze uitkering wordt onder andere bepaald door de marktrente. Omdat de marktrente op dit moment zó laag is, leidt dit voor uw werknemer tot een lagere pensioenuitkering. De pensionado in spé moet hier goed op voorbereid worden en weten welke opties hij heeft met betrekking tot de pensioenuitkering.

Welke opties heeft een pensionado?
  • Hij koopt een vaste levenslange pensioenuitkering aan (gebaseerd op de actuele marktrente);
  • Hij koopt een variabele pensioenuitkering aan (gebaseerd op de actuele marktrente);
  • Hij kiest voor deeltijdpensioen (en stelt de aankoop van een pensioen deels uit);
  • Hij stelt de pensioendatum uit.
Begeleid uw werknemer bij lastige keuze

Een pensionado staat dus voor een lastige keuze. Zeker dit jaar, met alle onzekere marktomstandigheden die er zijn door de coronacrisis. Zorg daarom als werkgever voor extra informatie en begeleiding aan uw werknemer die binnenkort met pensioen gaat.

Hulp nodig?

Wilt u weten hoe u gevolgen van de coronacrisis uitlegt aan uw pensionado’s? Hoe u ze beter begeleidt en meer informatie geeft? Neem contact op met een van onze pensioen consultants via telefoonnummer 010 251 12 51. Zij leggen het u graag uit.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier

Extra attention is needed for employees who are about to retire, also known as the pensionados. Especially if the employee has accrued pension within an defined contribution scheme, the market conditions at the time of retirement are an important factor for determining the height of the pension benefit. Partly because of the corona crisis, both stock prices and interest rates are very low. As a result, the participant who is about to retire soon can purchase a low pension benefit for the accrued pension capital.

Pension capital invested in life cycle funds

The life cycle funds are designed in such a way that the risk of the investments right before retirement date is a responsible risk. The vast majority of pension capital has gradually been transferred to long-term fixed-income securities towards the retirement date. Falling stock prices therefore have less influence on the height of the pension capital upon retirement. In addition, many life cycle funds also have interest rate damping. With interest rate damping, the fixed-income securities (such as government bonds) increase in value if the interest rate decreases. In that way, a lower interest rate ensures that the value of the pension capital is higher just before the retirement date. This enables the pensionado to purchase a reasonable nominal pension despite the low interest rates. Because not all pension capital is converted into fixed-income securities, but part remains invested, pension payments will usually be lower than expected if market interest rates are low.

From pension capital to pension benefits

On the date of retirement, the pension capital is converted into a lifelong pension benefit. The market interest rate at that time determines, among other things, the amount of that pension payment. Now that the market interest rate is low, this leads to a lower pension benefit. The future pensioner must be prepared for this and know what options there are with regard to the pension payment.

What options does a pensionado have?
  • Purchase of a fixed lifelong pension benefit, the amount of which is based on the current market interest rate;
  • Purchase of a variable pension benefit, the amount of which is based on the current market interest rate;
  • Opting for part-time pension (and thus partly postponing the purchase of a pension);
  • Postpone the retirement date.
A pensionado faces a difficult choice

As an employer, you can provide extra information and guidance to your employees who are about to retire. Especially now, when your employee retires in this coming year in view of all the uncertain market conditions we are experiencing due to the Corona crisis.

Our team is happy to help you with this! We would like to inform you about the possibilities of our services.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top