Cyber

Weet u wat u moet doen als uw systemen ‘op zwart gaan’? Of als hackers toegang hebben weten te krijgen tot waardevolle data zoals bedrijfsgegevens, medische info, BSN-nummers, of creditcardgegevens?

Een cyberincident kan verstrekkende gevolgen hebben. Denk aan het vaststellen van de oorzaak van een inbreuk of verlies van gegevens, het opnieuw configureren van netwerken en het herstellen van de beveiliging van gegevens en systemen. U kunt ook te maken krijgen met verlies van inkomsten als gevolg van het crashen van systemen (‘stilligschade’).

Daarnaast kunnen er aansprakelijkheidsclaims ontstaan, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende netwerkbeveiliging of vanwege een datalek. Met de gevolgen van een cyberincident zijn al gauw enorme bedragen gemoeid. Een cyberverzekering is dan ook geen overbodige luxe.

Het is niet meer de vraag óf er een cyberincident plaatsvindt, maar wannéér

Cyberverzekering

Dekking

Mocht uw systeem uitvallen als gevolg van een menselijke of technische fout of een hack, dan zijn de eerste 48 uur van cruciaal belang.

Daarom krijgt u bij een cyberverzekering in geval van een cyberincident direct ondersteuning om de technische, juridische en publicitaire gevolgen op te pakken, zodat de consequenties voor uw bedrijf beperkt blijven. De juiste experts helpen u om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn. Als er sprake is van een datalek zullen zij bekijken of dit gemeld moet worden aan de autoriteit persoonsgegevens en/of gedupeerden.

Naast de dekking voor eigen schade en de schade als gevolg van aansprakelijkheid zijn deze 24/7 incident response diensten minstens zo belangrijk.

Verzekerd

Met een cyberverzekering bent u verzekerd voor:

Eigen schade dekkingen voor het volledige verzekerde bedrag:

 • Kosten technisch en juridisch onderzoek
 • Herstelkosten van systemen
 • Kosten melden aan klanten/benadeelden en monitoring
 • Reputatieschade en PR-kosten
 • Bedrijfsschade
 • Afpersing
 • Boetes

Aansprakelijkheidsdekkingen voor het volledig verzekerde bedrag. Kosten en claims voortvloeiende uit:

 • Inbreuk/verlies van persoonsgegevens
 • Inbreuk intellectuele eigendom
 • Inbreuk op vertrouwelijke bedrijfsinformatie
 • Directe en indirecte schade aan computersystemen van derden

In aanvulling op de genoemde dekkingen zijn er nog diverse sublimieten beschikbaar voor o.a. telefoonhacking, verbetering van software, CEO-fraude en kosten van de eigen IT-dienst.

Een cyberverzekering biedt u een totaal ontzorgconcept

Onze experts bieden u de mogelijkheid uw cyberrisico’s volledig in kaart te brengen en hebben daarvoor diverse preventieproducten of -diensten gratis of tegen gereduceerd tarief beschikbaar. Denk daarbij aan organisatorische- en technische cyberscans, online phishing-trainingen, AVG-scans en juridische assistentie voor onder andere uw verwerkingsovereenkomsten.

Vervolgens kunt u investeringskeuzes maken. Welke risico’s wilt u verminderen? En aangezien 100% veiligheid helaas niet bestaat, kunt u het restrisico afdekken door middel van een cyberverzekering. En mocht er dan een incident plaatsvinden, dan staan er 24/7 incident response diensten voor u klaar om uw schade te beperken en zo snel mogelijk weer veilig aan de slag te kunnen.

Schadevoorbeeld cyber

Verkeerde bestanden verzonden

Een recruiter van een uitzendbureau stuurde per ongeluk het verkeerde bestand mee in een e-mail naar vier kandidaten. Het bestand bevatte namen, adressen en BSN-nummers van andere kandidaten. Via hun verzekeraar kreeg de verzekerde assistentie en een cyberincident-manager werd aangesteld. Juridische adviseurs werden ingeschakeld om de met regelgeving samenhangende gevolgen te managen.

Schadevoorbeeld cyber

Afpersing cyber

Afpersing cyber

Afpersing

Een werknemer van een transportbedrijf klikte op een link in een e-mail waardoor malware (oftewel: spam) op de server van het bedrijf werd gedownload en alle gegevens werden versleuteld. Op de computer van de werknemer verscheen een e-mail waarin 10.000 euro in Bitcoins werd geëist binnen 48 uur, in ruil voor de decryptie-sleutel. Het bedrijf belde de verzekeraar voor hulp. De toegewezen cyberincident-manager regelde forensische ICT-experts om de echtheid van de bedreiging te beoordelen en te bepalen of het bedrijf de betaling van het losgeld kon voorkomen. Om bedrijfsstagnatie te voorkomen is snelheid van handelen essentieel.

Veelgestelde vragen

Zie hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Als een cyberincident plaatsvindt, dient de IT-provider over specifieke expertise te beschikken om bijvoorbeeld een hack- of afpersingssituatie op de juiste manier – zo snel mogelijk – af te kunnen handelen. De vraag is of de provider hiervoor de kennis en kunde in huis heeft. Bovendien vergoedt de IT-provider geen (of slechts zeer beperkt) eventuele (gevolg)schade. Controleer hiervoor ook de afgesloten overeenkomst.

Uw data of uw bedrijfscontinuïteit vertegenwoordigt een waarde voor u omdat u niet zonder kunt werken. Cybercriminelen verdienen hun geld door al uw systemen op slot te zetten en geld te vragen om de deze weer vrij te geven.

Ook door een technische- of menselijke fout – dus geen cybercriminaliteit – kan er schade ontstaan.

Aan de hand van uw activiteiten, omzet en beperkte aanvullende organisatorische- en technische vragen is vaak al een offerte of premie-indicatie af te geven.

Vragen? Stel ze onze experts

Annet Govaert - Proos Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 46

Guy Heuijerjans Manager Cyber & Aansprakelijkheid

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 26

Erik Jansen Sr. Specialist Aansprakelijkheid & Overige Varia

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 71

Rob Scheijbeler Sr. Specialist Aansprakelijkheid en Overige Varia

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 44

Misschien ook interessant

Top