Nieuws

Cyberrisico’s in Transport & Logistiek

Als specialist in cyberverzekeringen kunnen wij alle beschikbare cyberverzekeringen overzien. Het is onze taak om, op basis van de kennis die wij van uw bedrijf hebben, u te adviseren welke verzekering goed aansluit bij uw wensen en behoeftes.

Cyber verzekering Transport & Logistiek Concordia de Keizer

Uiteraard kijken wij daarbij naar het verschil in premies, maar nog meer naar het verschil in voorwaarden. Kleine verschillen in voorwaarden kunnen bij een calamiteit voor u als ondernemer een enorm verschil uitmaken.

We kijken ook verder dan de risico’s voor de onderneming. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de bestuurders? Bestuurders behoren wetenschap te hebben van het bestaan van deze risico’s en te weten welke kwetsbaarheden de onderneming heeft. In het kader van de behoorlijke taakvervulling waarmee bestuurders zijn belast, dienen zij waar nodig maatregelen te nemen en te investeren in beveiliging. Ook bij het niet melden van datalekken lopen bestuurders het risico om persoonlijk aansprakelijk te worden gehouden voor opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het ontbreken van cyberverzekering kan binnen dit kader ook een rol (gaan) spelen. Het afsluiten van een dergelijke verzekering zal steeds meer gezien worden als een voor de bedrijfsvoering gebruikelijke en noodzakelijke verzekering en dat is toch ook een van de aspecten van een behoorlijke taakvervulling?!

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager of met onze cyberspecialist Annet Govaert via 010 251 12 51. Of stuur een e-mail naar algemeen@concordiadekeizer.nl

 


Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid


lees meer >

Top