Nieuws

Cyberverzekering voor gemeenten wel degelijk nuttig

Volgens de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben de meeste gemeenten weinig baat bij een cyberverzekering. Als specialist in cyberverzekeringen zijn wij het hier niet mee eens, want 100% veiligheid bestaat niet. Voor het gedeelte dat niet te voorkomen is, kan een cyberverzekering voor gemeenten in geval van een cyberincident een essentiële rol vervullen.

Een cyberverzekering gaat heel wat verder dan de IBD stelt. Vandaag leggen onze cyberspecialisten Annet Govaert en Guy Heuijerjans in een artikel op Binnenlands Bestuur uit waarom een cyberverzekering voor gemeenten wel degelijk nuttig is.  Lees hier het volledige artikel.

Meer informatie?

Management van cyberrisico’s vergt dus, net als bij andere risico’s zoals brand, diefstal of aansprakelijkheid, een integrale benadering. Een datalek en de gevolgen daarvan, zijn daar slechts een onderdeel van. Of een gemeente over wil gaan tot het overdragen van dit risico aan een verzekeraar is iets wat een gemeente op basis van vele factoren beslist en moet zeker een vast onderdeel zijn van het totale risicomanagement van een gemeente.

Wilt u meer weten over een cyberverzekering? Neem dan contact met onze cyberspecialisten Annet Govaert of Guy Heuijerjans via 010 251 12 51.


Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid


lees meer >

Top