Nieuws

De Brexit komt eraan; dit zijn de gevolgen

Op 31 januari (middernacht Nederlandse tijd) verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) en is de Brexit een feit. In oktober 2019 bereikten het VK en de EU een akkoord over de voorwaarden en een overgangsperiode. Maar wat betekent dit voor u als ondernemer? Bent u voorbereid? En weet u hoe het zit met uw verzekeringen?

De Brexit en de gevolgen voor uw verzekeringen Concordia de Keizer
Overgangsfase

Bij een Brexit per 31 januari treedt vanaf dat moment een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. U heeft dus meer tijd om u voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020. De exacte impact is op dit moment dus nog niet bekend, maar de Brexit kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw verzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

  • Heeft uw onderneming vestigingen in het VK en zijn deze op een Nederlandse verzekering verzekerd? Wellicht is dit na 31 december niet meer toegestaan. In dat geval moeten de vestigingen in het VK zelf lokaal verzekeringen afsluiten.
  • Importeert uw onderneming producten uit het VK? Na de Brexit bent u importeur buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat betekent dat u dan volgens de wet niet alleen leverancier bent, maar ook producent. Het gevolg hiervan is een verzwaring van het risico dat uw onderneming loopt. Het is van belang dat u de aansprakelijkheid, veroorzaakt door een gebrekkig product uit het VK, contractueel goed regelt met uw leveranciers en afnemers in de EU.
  • Houdt uw onderneming grotere voorraden aan in het VK en/of in Nederland als voorbereiding op de Brexit? Mogelijk is er dan sprake van onderverzekering.
  • Er kunnen grote vertragingen ontstaan bij de grenzen door grenscontroles en douaneprocedures. De gevolgen van deze vertragingen zijn niet verzekerd onder uw transportverzekering.
  • Vindt in het VK een aanrijding plaats met een lokaal voertuig? Dan kunt u niet langer in Nederland een claim indienen. U kunt geen beroep meer doen op het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars om onderzoek te doen naar de verzekeraar van de Britse tegenpartij. Deze ‘Visitor Protection’ zal namelijk niet langer bestaan na de Brexit, omdat deze, anders dan het groenekaartsysteem, volledig is gebaseerd op de EU-richtlijn voor motorrijtuigverzekeringen. Het VK blijft wel deelnemen aan het groenekaartsysteem.
Wij helpen u graag bij uw voorbereiding

Onze adviseurs kijken graag nu al samen met u naar uw risico’s en afgesloten dekkingen en kunnen u adviseren over mogelijke oplossingen en aanpassingen. Daarbij kunnen zij u ook helpen bij het afsluiten van lokale verzekeringen.

De ontwikkelingen rondom de Brexit volgen elkaar snel op. We houden u via onze website, nieuwsbrief en LinkedIn op de hoogte!

Brexit Impact Scan

Wilt u controleren wat u nog moet doen om u voor te bereiden op de Brexit? Doe de Brexit Impact Scan van de Rijksoverheid. Aan de hand van een aantal vragen laat deze scan de impact van de Brexit voor uw onderneming zien. Zaken die aan de orde komen zijn: export, import, diensten, transport, toelevering, digitale data en diensten, intellectueel eigendom, vestiging, concurrentie en markt en personeel.

Start de Brexit Impact Scan

 

Leuk dat u dit artikel tot het eind hebt gelezen!

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de risico's voor uw bedrijf en uw werknemers? Meld u dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief.

Klaudia den Ouden
Directeur Broking & Claims


Top