Nieuws

De pensioenleeftijd alweer omhoog. 68 jaar!

Sinds 2014 is de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting van alle Nederlanders. De Belastingdienst gebruikt de pensioenrichtleeftijd om de maximale pensioenopbouw per jaar vast te stellen. Omdat de levensverwachting nog steeds stijgt wordt de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar.

Per 1 januari 2018 wordt er door deze aanpassing 1 jaar langer pensioen opgebouwd. Net als in 2014, toen de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar werd verhoogd, heeft de leeftijdsverhoging invloed op de maximaal toegestane pensioenopbouw. De Belastingdienst heeft onlangs een bericht gepubliceerd met de nieuwe maximale uitgangspunten voor pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de opbouw in een uitkeringsovereenkomst en een premieovereenkomst. Voor uitkeringsovereenkomsten gaan we uit van een middelloonregeling.

Middelloonregelingen
Voor uitkeringsovereenkomsten wordt het toegestane maximale opbouwpercentage van 1,875% (middelloon) niet verlaagd. De pensioenrichtleeftijd dient wel te worden verhoogd naar 68 jaar. De tabel hieronder geeft de gevolgen weer voor de meest voorkomende middelloonregelingen.

Bij een en een pensioenleeftijd van dient …
middelloonregeling met een opbouw-% tussen 1,738% en 1,875% 67 jaar de leeftijd te worden verhoogd naar 68 jaar of het opbouwpercentage te worden verlaagd naar 1,738%.
middelloonregeling met een opbouw-% lager dan 1,738% 67 jaar hoeft niet perse een aanpassing te worden doorgevoerd, maar kan wel.

 

Beschikbare premieregelingen

De nieuwe beschikbare premiestaffels die per 1 januari 2018 gaan gelden, zijn door de Belastingdienst onder voorbehoud gepubliceerd. De staffels zijn marginaal verlaagd als gevolg van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Onze verwachting is dat verzekeraars creatief zullen omgaan met de aanpassing van de pensioenregeling om het huidige premieniveau zoveel mogelijk op peil te houden. Om deze reden is het lastig al een aantal standaard scenario’s weer te geven. Er zal in vrijwel alle gevallen een aanpassing worden doorgevoerd in de juridische documenten.

Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenen?

De meeste pensioenen die voor 1 januari 2018 zijn opgebouwd, blijven in principe de oorspronkelijke pensioenrichtleeftijd houden. Hierdoor hebben de meeste werknemers straks 3 pensioenpolissen met verschillende leeftijden, 65, 67 en 68 jaar.
In de praktijk zien we dat werknemers soms de verkeerde keuzes maken met betrekking tot de ingang van een pensioenuitkering met alle (fiscale) consequenties van dien.

Dienen werknemers in te stemmen met de wijziging?

Jazeker. Ook een wettelijke wijziging betekent een wijziging van de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Een overeenkomst kan niet eenzijdig gewijzigd worden. Elke werknemer dient in te stemmen met een verhoging van de pensioenrichtleeftijd of verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw. Als de onderneming een ondernemingsraad heeft, dient deze ook in te stemmen met een wijziging van de pensioenovereenkomst.

Hoe communiceer je deze wijziging met de werknemers?

Je kunt de werknemers schriftelijk of persoonlijk informeren over de wijzigingen. Als werkgever heb je namelijk een informatieplicht op het gebied van pensioenen. Omdat er door deze wetswijziging in een aantal gevallen een premieverlaging wordt gerealiseerd en waarschijnlijk weinig verdere optimalisatiemogelijkheden zijn, kan de besparing ook worden ingezet als communicatiebudget. De werknemers worden op de hoogte gebracht van de gevolgen van de wijzigingen, de inhoud van de pensioenregeling, de mogelijkheid opgebouwde pensioenen uit te stellen of te vervroegen en de persoonlijke situatie wordt besproken.

Wat kunt u verwachten van Concordia de Keizer?

Concordia de Keizer begeleidt het gehele traject als gevolg van deze wetswijziging. We verzorgen de communicatie met de pensioenuitvoerders, controleren de voorstellen, communiceren deze met de werkgever en verzorgen in overleg met de werkgever het volledige communicatietraject met de werknemers.

Voor alle bestaande relaties van Concordia de Keizer wachten wij de voorstellen van de uitvoerders af en nemen contact met u op.Heeft u in de tussentijd vragen, kunt u uiteraard bellen met uw contactpersoon van Concordia de Keizer op 010 251 12 51.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top