Nieuws

De zorgverzekeraars presenteren: het premiecircus!

De premie gaat in 2019 voor iedereen verder omhoog. Daarmee besloten zorgverzekeraars hun vorige zorgcampagne. Dat vormde en eigenlijk ook meteen de opmaat voor de volgende campagne. De vraag was alleen: met hoeveel stijgen de premies? Afgelopen maandag, 12 november, moesten alle zorgverzekeraars hun premies voor 2019 bekend gemaakt hebben. U heeft dus weer wat te kiezen. Ofwel: het premiecircus is begonnen!

Zorg verzekering zorgverzekeraar premie Concordia de Keizer
De stijging in perspectief

Het kabinet voorspelde in het najaar dat de gemiddelde zorgpremie met 124 euro per jaar zou stijgen. Nu de premies bekendgemaakt zijn, blijken de stijgingen uiteen te lopen van bijna 3 tot ruim 11 euro per maand. Dat de premies zouden gaan stijgen, is niet verwonderlijk. De afgelopen jaren hebben vrijwel alle zorgverzekeraars een deel van hun eigen vermogen gestoken in het betaalbaar houden van de premie. De bodem van dat eigen vermogen (los van solvabiliteitseisen op basis van Solvency II) komt inmiddels echter in zicht.

Daarnaast zorgen onder andere vergrijzing, een verlengde levensduur en het feit dat we voor wat betreft zorg en zorgoplossingen steeds slimmer worden, voor een aanhoudende stijging van de zorgkosten. Ter illustratie: de gemiddelde kosten per persoon stegen van 2.557 euro in 2014 naar 2.919 euro in 2017. En dit betreft alleen nog maar zorg uit de basisverzekering voor 18+ verzekerden. Met andere woorden, we staan met elkaar voor een enorme uitdaging om de zorg – en daarmee de premies – in de nabije toekomst betaalbaar te houden.

Kritisch op kosten

Vanaf half november breiden de zorgverzekeraars hun de mediacampagnes via radio, tv, internet en social media verder uit. Dat is een dure aangelegenheid: in 2017 kostte dat 2,20 euro per verzekerde van 18+. Dat is, conform afspraken met de overheid, in ieder geval al 11% minder dan in 2016. Hetzelfde geldt voor de bedrijfskosten van zorgverzekeraars. Die bedroegen (inclusief de vereveningsbijdrage) 3% in 2017 in vergelijk met 3,6% in 2014. Dus van iedere euro die een zorgverzekeraar via de premies binnenkrijgt, gaat drie cent naar de eigen bedrijfskosten en de rest gaat naar (het vergoeden van) de zorg. Zorgverzekeraars kijken, mede onder druk van de concurrentie, kritischer naar de kosten van de uitvoering en naar efficiëntere bedrijfsprocessen. Dat is een positieve ontwikkeling.

Wat ook positief is, is de daling van het aantal onverzekerden. Iedereen die blijvend in Nederland woont of werkt, is verplicht zich te verzekeren voor de basisverzekering. In 2011 is de overheid begonnen met actieve opsporing van deze groep en zijn er bijna 58.000 personen als onverzekerd aangemerkt. In 2017 waren dit er nog ‘slechts’ 17.424!

Een vergelijkbare ontwikkeling zien we bij de wanbetalers die na 6 maanden premie achterstand zijn aanmeld voor de bestuursrechtelijke bronheffing bij het CAK. Eind 2017 waren dit nog ruim 249.000 verzekerden in vergelijking met bijna 326.000 verzekerden in 2014.

Premiepuzzelen

Afgelopen maandag hebben alle zorgverzekeraars hun premies voor 2019 bekendgemaakt.

Het circus van vergelijken en overstappen kan, onder druk van de mediacampagnes en vergelijkingssites, weer beginnen. Dat vergt nog behoorlijk wat tijd en gegoochel. Welke basisverzekering (natuur, restitutie of een combinatie) sluit ik af? Kies ik, naast het wettelijke eigen risico van 385 euro, voor een extra vrijwillig eigen risico en kan ik dit wel opvangen bij een financiële tegenvaller? Moet ik mij aanvullend verzekeren en tot welk niveau? En hoe zit het met mijn tandartskosten?

Begin 2018 wisselde 6,7% van de verzekerden van zorgverzekeraar. In 2016 en 2017 was dit nog 6,9%. Nader onderzoek moet nog uitwijzen of het ieder jaar dezelfde 1,15- 1,20 miljoen verzekerden zijn die deze stap wagen (dit zou mij persoonlijk overigens niet verbazen). De overige verzekerden blijven hun bestaande verzekeraar trouw omdat men tevreden is over de dienstverlening, een pakket heeft dat op hun zorgbehoefte is afgestemd, of omdat men overstappen teveel gedoe vindt of dit niet durft.

Vergeet het collectief niet!

Durft u het wel aan en maakt u in uw zoektocht gebruik van vergelijkingssites? Bedenk u dan wel dat vergelijkingssites collectieve aanbiedingen via de werkgever doorgaans niet meenemen in de overzichten die zij u presenteren. Het kan echter goed zijn dat u, al dan niet gestimuleerd door een extra werkgeversbijdrage, via uw werkgever gebruik kunt maken van een aantrekkelijk collectief aanbod bij één of misschien wel meerdere zorgverzekeraars. Zeker nu onder druk van de overheid de oneigenlijke (gelegenheids)collectiviteiten door zorgverzekeraars worden beëindigd of worden afgebouwd. Doe daarom vooral navraag bij uw werkgever over de mogelijkheden (en voordelen) van een zorgverzekering via het bedrijf. Bent u werkgever? Informeer uw werknemers over dit mogelijke voordeel of maak eerst een afspraak met Concordia de Keizer over dit onderwerp. We helpen u hier graag bij.

Ik wens u een fijne voorstelling!

 


Edwin Willemsen
Sr. Consultant Zorg & Inkomen


Top