Nieuws

Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Om werkgevers, werknemers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals en OR-leden goed te informeren over de wetsbepalingen heeft het Ministerie van SZW de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gelanceerd.

Digitale Toolkit arbowet Concordia de Keizer

Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. Bestaande en nieuwe informatieproducten zijn gebundeld op één plek en de toolkit wordt gedurende het jaar aangevuld met waardevolle informatie. Zo is er de animatie ‘Nieuwe Arbowet’ te vinden waarin de belangrijke wijzigingen in de wet worden aangestipt. Verder zijn er links naar webinars over de wetswijziging, het basiscontract en het stappenplan arbozorg beschikbaar. Tot slot zijn er downloadbare bestanden, zoals posters, Q&A’s, basistekstdocumenten en korte video’s die naar de huisstijl van de organisatie kunnen worden omgezet.

De digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ is tot stand gekomen in samenwerking met OVAL en vele andere organisaties.

Bron: www.arboportaal.nl


Consultant Sociale Zekerheid


lees meer >

Top