Blog

Drie tips voor het opzetten van een effectief inzetbaarheidsbeleid

De behoeften en de sterke punten van uw organisatie kennen én ernaar handelen. Dat is de basis van elke succesvolle aanpak voor beperking van verzuimkosten en bevordering van inzetbaarheid. Klinkt simpel, maar in de praktijk zijn er allerlei valkuilen en verleidingen die u op een dwaalspoor kunnen brengen. Drie tips om uw doelen scherp voor ogen te houden.

Over deze blog

Goed functionerende, gezonde werknemers: dat is wat iedere werkgever graag wil. De meeste organisaties werken hier dan ook gericht aan. Hoe ver de onderdelen van hun beleid zijn uitgewerkt en verfijnd kan echter sterk verschillen. In deze blogreeks zoomen wij telkens in op een specifiek aspect van succesvol beleid om van verzuim naar duurzame inzetbaarheid te gaan. Dit keer duiken we in de randvoorwaarden voor een effectief inzetbaarheidsbeleid.

Dé succesfactor bij beleid ter bevordering van inzetbaarheid bestaat uit goed doordachte keuzes. Dit realiseert u alleen op basis van grondige kennis van uw organisatie. Waar excelleert die in, waar is juist ondersteuning nodig? Is er een verzuimprobleem en zo ja, bestaat dat dan uit langdurig of frequent verzuim? Zijn de wél aanwezige medewerkers allemaal optimaal inzetbaar, of is er sprake van mentale afwezigheid of fysieke belemmeringen? Hoe is de balans tussen belasting en belastbaarheid van uw mensen, nu en in de toekomst? Is iedereen in staat om zijn werk vol te houden tot de pensioengerechtigde leeftijd? Het antwoord op zulke vragen bepaalt de accenten van uw beleid. En de ondersteuning die u nodig heeft om er een succes van te maken.

Tip 1: zorg voor een passend contract met providers

De wet stelt minimumvereisten op het gebied van arbodienstverlening. Daar moet u uiteraard aan voldoen, maar beschouw ze verder alstublieft niet als maatgevend. Wij komen als adviseurs geregeld minimumcontracten tegen. Die lijken in eerste instantie wellicht kostenbesparend, maar lossen in de praktijk niets op en leveren dus uiteindelijk juist kosten op. Laat u leiden door een grondige analyse van wat uw organisatie nodig heeft, vraag providers wie hun onderaannemers zijn en waak voor lacunes. Dat kost meer moeite dan het inkopen van een standaardpakket, maar de ware kostenbesparing zit vaak in het vermijden van zinloze overlap of slecht aansluitende dienstverlening. En het weglaten van producten en diensten voor zaken die u niet nodig heeft, prima zelf afkunt of al in een verzekeringspakket heeft zitten.

Tip 2: maak werk van constructief partnerschap

Afspraken maken kan op tal van manieren. Wie de behoeften van zijn organisatie goed kent, kan heldere doelen formuleren. Dat alleen al draagt sterk bij aan goede afspraken en effectieve dienstverlening. Maar op basis van uw doelen kunt u ook prikkels en stimulansen inbouwen die providers gefocust houden. Bijvoorbeeld door aan het bereiken van die doelen een bonus of vervolgopdracht te verbinden. Of een vorm van resultaatdeling af te spreken. Kies wat bij uw situatie past, maar borg dat providers samen met u de schouders eronder zetten.

Tip 3: Bouw waar nodig ruimte in voor een expert opinion

Geen enkele werkgever of dienstverlener heeft antwoord op álle vragen en knelpunten die zich rond inzetbaarheid kunnen voordoen. En soms vraagt oplossing van één probleemsituatie – bijvoorbeeld een werknemer met schulden én psychische klachten – om betrokkenheid van meerdere deskundigen. Dan is het belangrijk dat u en uw dienstverleners een tandje bij kunnen zetten door een expert in te schakelen. Neem de moeite om zulke specialisten om u heen te verzamelen. Dat kan ook door basisdienstverleners naar de kwaliteit van hun netwerk te vragen. Het antwoord kunt u betrekken in uw keuze om hen wel of niet te contracteren. Waar het om gaat is dat u ook bij knelpunten tot een werkende oplossing komt.

Meer tips welkom?

Volgende keer zoomen we in op de mogelijkheden op het gebied van schadelastbeheersing!

Meer tips? Bekijk onze infographic
Consultant Sociale Zekerheid


lees meer >

Top