Nieuws

Eigen risicodragen voor de WGA of ziektewet?

Uittreedmoment 1 april 2018 komt er weer aan. Werkgevers kunnen er dan weer voor kiezen de lasten voor de WGA en Ziektewet (ZW) te verzekeren bij het UWV of eigenrisicodrager (ERD) te worden. WGA, ZW, eigenrisicodrager? Hoe zat het ook alweer? Onze Consultant Sociale Zekerheid Leony Slagter legt uit:

WGA

Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, dat is waar de afkorting WGA voor staat. Het gaat hier om een regeling voor werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn en in de toekomst nog (gedeeltelijk) kunnen werken. Werkgevers zijn tot 12 jaar financieel verantwoordelijk voor deze werknemers. Niet alleen voor de WGA-uitkering waar deze medewerkers recht op hebben, maar ook voor de kosten van de (verplichte) re-integratie.

ZW

De Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet die regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering. Werkgevers zijn tot maximaal 2 jaar financieel verantwoordelijk voor deze werknemers.

Het kan beter en goedkoper

Het UWV is klaarblijkelijk niet in staat om zieke werknemers snel te laten re-integreren, maar u draait wel op voor de kosten. Immers: hoe langer de uitkering voortduurt, hoe meer u betaalt. Gelukkig is er een beter én goedkoper alternatief: eigenrisicodrager worden. Door dit effectief aan te pakken, kunt u uw financiële risico’s én de schadelast aanzienlijk beperken!

Kies de beste oplossing

De vergoeding of premie die u aan de private uitvoerder of verzekeraar betaalt, is in de meeste gevallen lager dan de WGA-en Ziektewetpremie die u via de Belastingdienst moet voldoen. Het is dus zeker de moeite waard om na te gaan wat voor uw bedrijf de beste manier is om het financiële risico rond arbeidsongeschikte (ex) werknemers en zieke flexwerkers af te dekken.

Onderneem tijdig actie

Het eerstvolgende keuzemoment is voor 1 april 2018, dan treedt u per 1 juli 2018 uit het publieke bestel. De keuze voor publiek of privaat verzekeren vergt zorgvuldigheid. Maak hiervoor een afspraak met onze Consultant Sociale Zekerheid Leony Slagter. Zij maakt een persoonlijke risico-inventarisatie en berekent uw premie. Zo ziet u direct wat een overstap van publiek naar privaat verzekeren u oplevert. Op basis van dit heldere advies kunnen besluitvormers – en eventueel ook uw ondernemingsraad – een weloverwogen beslissing nemen.


Consultant Sociale Zekerheid


lees meer >

Top