Nieuws

Evenement annuleren door corona? Antwoorden op 4 veelgestelde vragen

Om het coronavirus te bestrijden, zijn evenementen (met een vergunnings- en meldplicht) verboden tot 1 juni 2020. Dat betekent dat alle geplande evenementen op het gebied van bijvoorbeeld sport en cultuur zijn afgelast. Ook zakelijke en wetenschappelijke congressen en symposia kunnen geen doorgang vinden. Voor veel evenementen wordt een evenementenverzekering afgesloten. Organisatoren doen vanwege de annulering massaal een beroep op deze verzekering - en dat roept vragen op. De meest gestelde vragen beantwoorden we hieronder.

Ben ik verzekerd als ik als organisator een evenement moet afgelasten als gevolg van het coronavirus?

Als u de rubriek ‘Onkosten’ (‘Annulering’) heeft afgesloten, zijn de onkosten door het afgelasten, onderbreken of voortijdig beëindigen van uw evenement vanwege het coronavirus verzekerd als u de evenementenverzekering heeft afgesloten vóór 27 februari 2020 én als de overheid of de burgemeester van de gemeente waar het evenement plaatsvindt heeft besloten dat het evenement niet door kan gaan. Heeft u een evenementenverzekering zonder dekking voor ‘Onkosten’, dan kunt u de verzekering annuleren als het evenement niet doorgaat. U moet dan wel aantonen dat er geen risico is gelopen.

En hoe zit het met evenementenverzekeringen die na 27 februari 2020 zijn afgesloten?

Inmiddels is het afgelasten van een evenement door het coronavirus geen onvoorziene gebeurtenis meer. Daarom sluiten verzekeraars dit risico uit voor verzekeringen afgesloten vanaf eind februari. Heeft u uw evenementenverzekering op of na 27 februari 2020 afgesloten, dan zijn de kosten die u moet maken niet verzekerd. De onderstaande clausule is van toepassing op evenementenverzekeringen met de rubriek ‘Onkosten’ die afgesloten zijn op of na 27 februari 2020:

“Niet gedekt is individuele absentie of uitstellen, onderbreken of voortijdig beëindigen van het evenement in verband met het coronavirus (zowel nationaal als internationaal) en/of in verband met (door de verantwoordelijke autoriteiten) te nemen/genomen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van de hiervoor bedoelde ziekte. Dit geldt ongeacht de mate van voorzienbaarheid van de uitbraak van de hiervoor bedoelde ziekte”.

Kan ik een beroep doen op overmacht?

Mogelijk kunt u een beroep doen op overmacht (art. 6:75 BW). Onder overmacht wordt verstaan het optreden van een gebeurtenis buiten de macht van de partijen waardoor een partij een contract niet kan nakomen. Of uw beroep op overmacht slaagt, hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. De bewijslast hiervoor ligt hoe dan ook bij u.

Ik heb later dit jaar een evenement gepland staan. Is het nog zinvol om hiervoor een evenementenverzekering af te sluiten?

Het is zeker zinvol om hiervoor een evenementenverzekering af te sluiten. Dekking vanwege het coronavirus is dan weliswaar uitgesloten, de verzekering biedt nog steeds dekking voor andere redenen voor annulering en voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid en ongevallen.

Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier
Kees Bos
Sr. Specialist Kunstverzekeringen


Top