Nieuws

FENEX-voorwaarden bieden niet zonder meer bescherming

Stel, u importeert spaarlampen. Het doen van de douaneaangifte is niet uw ‘cup of tea’, dus dat heeft u uitbesteed aan uw logistiek dienstverlener. Uiteraard doet deze dat onder de Nederlandse expeditievoorwaarden (FENEX-voorwaarden). Hierin staat dat de logistiek dienstverlener handelt voor uw rekening en risico, dat deze niet aansprakelijk is voor enige schade en slechts beperkt aansprakelijk is voor zijn eventuele fouten. Na de aangifte meldt de douane zich met een ‘uitnodiging tot betaling’ (UTB): er moet een flink bedrag aan antidumpingrechten betaald worden op de spaarlampen. Antidumpingrechten? Dat had de logistiek dienstverlener u niet verteld. Wie gaat er betalen?

FENEX voorwaarden douane aangifte transport logistiek Concordia de Keizer
Méér dan alleen de voorwaarden

In principe zijn voor een logistiek dienstverlener een volmacht voor douanevertegenwoordiging en de FENEX-voorwaarden afdoende om een naheffing bij de importeur neer te leggen en aan aansprakelijkheid te ontkomen. Mits de logistiek dienstverlener er voor gezorgd heeft dat de FENEX-voorwaarden van toepassing zijn én ter hand gesteld zijn en dat de volmacht die de importeur heeft afgegeven rechtsgeldig is. Als dat niet zo is, en het komt tot een proces, dan bekijkt de rechtbank of de logistiek dienstverlener als ‘redelijk handelend’ en ‘redelijk bekwaam’ aangemerkt kan worden. Is dat niet het niet geval, dan ligt aansprakelijkheid van de logistiek dienstverlener voor betaling van de naheffing op de loer.

Wel of niet van toepassing?

In een zaak waarin bij een naheffing ter discussie stond of de FENEX-voorwaarden van toepassing waren omdat de directeur van een importfirma alleen tekenbevoegd was als een andere tekenbevoegde mee tekende, stelde de rechter de logistiek dienstverlener in het gelijk. Hem trof geen blaam omdat hij bij iedere factuur aan de importeur een kopie van de aangifte had meegestuurd waar duidelijk op vermeld stond dat er in naam van de importeur aangifte gedaan was. Dat twee afgevaardigden van de importeur strikt gezien de volmacht hadden moeten ondertekenen, achtte de rechtbank dan ook onvoldoende om de importeur een beroep op onbevoegde ondertekening te laten doen. De rechter verklaarde de FENEX-voorwaarden gewoon van toepassing. De importeur mocht de (hoge!) naheffing dus zelf voldoen.

Dat had je kunnen weten…

In de praktijk blijkt dat logistiek dienstverleners die douaneaangiftes niet als hun ‘core business’ hebben, niet altijd voldoende monitoren op welke thema’s de douane onderzoek verricht. Hierdoor kan het zijn dat zij over het hoofd zien dat er vanwege een onderzoek een voorlopig antidumpingrecht is ingesteld op bepaalde goederen, zoals eerder het geval was met zonnepanelen, fietsen en – jawel – spaarlampen uit China. Omdat deze onderzoeken altijd openbaar gepubliceerd worden, neemt de logistiek dienstverlener een risico dat hij als professionele partij tekortschiet en naheffingen van de douane voor zijn rekening kunnen komen.

Meer informatie

Wij helpen zowel importeurs als logistiek dienstverleners met het analyseren en afdekken van de aansprakelijkheidsrisico’s rond douaneaangiften. Meer weten? Neem hiervoor contact op met Paul Speijer, via telefoonnummer 010 440 26 08 of per mail via paul.speijer@concordiadekeizer.nl

De inhoud van dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van het seminar dat Concordia de Keizer organiseerde over douanerecht in samenwerking met Kneppelhout & Korthals Advocaten’

 

 


Paul Speijer
Manager Marine


Top