Nieuws

Gemeente: wacht niet op cybersecurity vanuit regeerakkoord- kom in actie!

Om mee te gaan met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaat het kabinet fors investeren in digitalisering van het openbaar bestuur.

Pensioen akkoord doorsneepremie aow leeftijd Concordia de Keizer

Het kabinet schrijft dat gemeenten en provincies steeds belangrijker worden in de uitvoering van de belangrijke overheidstaken. Overheidscommunicatie vindt nu nog vooral fysiek plaats, maar moet in de toekomst digitaal kunnen. Uit het gepubliceerde regeerakkoord blijkt ook dat het nieuwe kabinet cybersecurity nog serieuzer neemt. Daarin wordt gesproken over ‘een ambitieuze cybersecurity-agenda’. Hierin zijn maatregelen op het gebied van software, cybercriminaliteit en het Internet-of-Things aangekondigd.

Gemaakt voor gemeenten

100% veiligheid bestaat niet. U kunt wachten op de verbetering van cybersecurity maar u kunt nu ook alvast goed nadenken over de cyberrisico’s. Concordia de Keizer brengt samen met u deze risico’s in kaart.

We helpen u met het nemen van maatregelen om cyberrisico’s te voorkomen. Zo geven onze cyberspecialisten presentaties die gemeenten leren omgaan met de steeds groter wordende cyberrisico’s. Het is tenslotte niet de vraag óf u ooit een datalek krijgt, maar wanneer. Een goed responseplan kan dan helpen schade te voorkomen of beperkt te houden

Concordia de Keizer regelt ook een oplossing als het u toch overkomt. Op basis van onze jarenlange samenwerking met Nederlandse gemeenten ontwikkelden wij, in samenwerking met gerenommeerde verzekeraars, een oplossing speciaal voor de publieke sector. Deze speciale cyberverzekering voor lokale overheden dekt alle belangrijke risico’s.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van uw cyberrisico’s of wilt u meer weten over onze cyberverzekering? Neem dan contact op met onze accountmanager Joep Naterop via 06 55 46 94 88 of met één van onze cyberspecialisten via 010 251 12 51.

 


Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid


lees meer >

Top