Nieuws

De huidige pensioenregelingen gaan volledig op de schop

Politiek, werkgevers en vakbonden bereikten in juni 2019 een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. De huidige pensioenregelingen gaan volledig op de schop. Gaat uw werknemer er straks op vooruit? Of juist niet? En wat is de impact voor u als werkgever? Wij leggen het u uit.

Middelloonregeling; oudere werknemer de dupe

Deelnemers aan een middelloonregeling bouwen nu per jaar eenzelfde deel pensioen op uitgedrukt als percentage van de pensioengrondslag (blauwe lijn). Hiervoor wordt een leeftijdsafhankelijke premie berekend. Oudere werknemers zijn duurder dan jongere werknemers. Als de gelijke premie het uitgangspunt wordt, zal uw jongere werknemer straks meer pensioen kunnen opbouwen dan de oudere werknemer.
De degressieve opbouw is een logisch gevolg zodra voor alle medewerkers een gelijke premie wordt betaald (roze lijn).

Beschikbare premieregeling; gaan jongere werknemers er echt op vooruit?

In een beschikbare premieregeling is veelal sprake van een stijgende premiestaffel (blauwe lijn). Hoe ouder de werknemer, hoe meer premie ingelegd wordt. Zodra de stijgende premiestaffel niet meer is toegestaan en een gelijke premie moet worden toegezegd, is voor iedereen de roze lijn het uitgangspunt.

50-plussers zullen echter niet zonder slag of stoot instemmen met een verlaging van hun huidige beschikbare premieregeling. Een versobering van de pensioenovereenkomst zal betekenen dat u als werkgever in gesprek zal moeten met uw medewerkers over tegemoetkoming voor verschillen. Jongere werknemers zullen deze aanpassing in beginsel toejuichen want voor hen wordt direct meer premie ingelegd. Maar bereiken zij wel eenzelfde pensioenaanspraak in de nieuwe situatie als eerst in het vooruitzicht werd gesteld voor de aanpassingen? Rekenwerk is op zijn plaats.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

In onderstaande whitepaper kunt u deze informatie nog eens teruglezen én vertellen wij u hoe concreet het nieuwe stelsel precies is en wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Download gratis whitepaper

 

Hulp nodig?

Wij vermoeden dat de aanpassing van het pensioenstelsel een veel breder vraagstuk wordt dan enkel de aanpassing van de pensioenregeling. Het gehele arbeidsvoorwaardenpakket moet passend en toekomstbestendig zijn. Wellicht een mooie gelegenheid om van de nood een deugd te maken en het pakket onder de loep te nemen. Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuzes. U kunt contact opnemen met een van onze experts via telefoonnummer 010 251 12 51.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top