Nieuws

Hoe houden we onze zorg(verzekering) ook in de toekomst betaalbaar?

De kosten van de zorg in Nederland rijzen de pan uit. Daar moet iets aan gebeuren en dat is een taak van zorgverzekeraars, zorgverleners, burgers én werkgevers. Alleen met een gezamenlijke inspanning kunnen we de kosten beheersbaar houden. Hoe zorgt u ervoor dat het voor u als werkgever een win-winsituatie wordt?

Nederland vergrijst in een rap tempo – en dat heeft gevolgen voor de kosten voor de zorg: voor 2030 is de voorspelling dat deze ruim 38 miljard euro bedragen. De overheid heeft daarom al jaren geleden zorgverzekeraars ‘de opdracht’ gegeven de stijging van de zorgkosten beheersbaar te houden om zodoende zorg in Nederland ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit kunnen zorgverzekeraars echter niet alleen. Dit kan enkel in samenwerking met zorgverleners, werkgevers en burgers.

Gezamenlijk naar betere gezondheid

In Nederland maakt 65% van de verzekerden gebruik van een collectief aanbod. Werkgeverscollectiviteiten zijn in het verleden ontstaan vanuit de gedachte dat in de driehoek werkgever-werknemer-zorgverzekeraar gewerkt zou worden aan het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid van de werknemers. Hierdoor zou er minder zorg geconsumeerd worden – wat de korting bij deelname zou rechtvaardigen. Daarnaast bestaan er ook gelegenheidscollectiviteiten. Deze zijn ontstaan na de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 waarbij de zorgverzekeraars op zoek gingen naar verzekerden om zo het verschil te kunnen maken. Meer verzekerden, betere afspraken met zorgverleners, lagere kosten en dus een lagere premie.

Het mes in de collectieve zorgverzekering

In de praktijk blijkt het toch anders te werken. Binnen de ruim 51.000 collectiviteiten wordt wel korting genoten, maar de bijdrage aan lagere zorgkosten blijft meestal uit. Reden voor minister Bruins om hier (mede op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit) een stokje voor steken. Als het aan de minister ligt, verstrekken zorgverzekeraars enkel nog korting als er zorginhoudelijke afspraken ten grondslag liggen aan de collectieve afspraken die het aannemelijk maken dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan het verlagen van de zorgconsumptie van de deelnemers van dit collectief. Ook is de minister van plan om de maximale korting op de basisverzekering (nu nog 10%) terug te brengen naar maximaal 5% in 2020.

Creëer een win-winsituatie

Voor u als werkgever betekent dat dat u sectoraal of individueel samen met uw werknemers en zorgverzekeraars zorginhoudelijke afspraken moet maken. Dat klinkt als een opgelegde regel, maar u plukt daar als werkgever zeker ook de vruchten van. Want werknemers die minder ‘zorg consumeren’, verzuimen minder en zijn productiever. Daarbij vormen verzuim en arbeidsongeschiktheid een grote kostenpost. Daarom is het van belang om daar maximale grip op te krijgen. Wij zien dat klanten die goed inzetten op preventie, ziektebegeleiding, re-integratie en duurzame inzetbaarheid, dat terugzien in lager ziekteverzuim, lagere kosten en gelukkigere medewerkers. De combinatie van het aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering en een actief beleid gericht op gezondheid en welzijn van uw werknemers, vertaalt zich ook nog eens in hogere medewerkerstevredenheid. Bijdragen aan lagere zorgkosten is dus niet alleen nobel, maar zeker ook in uw eigen voordeel. Het loont om hier met elkaar in te investeren!

Concordia de Keizer kan u hierbij aan concrete oplossingen helpen. Meer weten? Klik hier.

 


Edwin Willemsen
Sr. Consultant Zorg & Inkomen


Top