Nieuws

Inspecties en taxaties tijdens corona

Door de intelligente lock down zijn fysieke afspraken in alle geledingen van de samenleving niet of nauwelijks mogelijk. Dit geldt ook voor technische inspecties die wij begeleiden in het kader van brandverzekeringen. Bij een dergelijke inspectie wordt aan de hand van een fysieke rondgang door uw bedrijf een inschatting gemaakt van het risico. De inspecteur bekijkt en beoordeelt hierbij de technische voorzieningen, de organisatorische zaken, orde en netheid, de (buiten-)opslag, de staat van onderhoud en de ligging van uw bedrijf.

Inspectie taxatie

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn deze inspecties op dit moment niet goed mogelijk. Brandverzekeraars begrijpen dat ook. Zij gaan hier gemiddeld genomen ook goed mee om en zijn bereid een dergelijke inspectie tot nader order uit te stellen. In de tussentijd willen wij verzekeraars toch een zo compleet mogelijk beeld geven van uw bedrijf. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van keuringsrapporten en certificaten van diverse installaties, zoals een brandmeldinstallatie, elektrische installatie of een sprinklersysteem. Heeft u deze documenten in uw bezit, dan ontvangen wij deze graag van u. Hiermee kunnen we in ieder geval gedeeltelijk een beeld van het risico vormen.

Ook taxateurs hebben te maken met de onmogelijkheid om een locatie fysiek te bezoeken. Zij kunnen echter in bepaalde gevallen gebruik maken van een desktaxatie. Hierbij vindt de taxatie op afstand plaats op basis van door u aangeleverde informatie. Dit kan alleen als de juiste informatie voor handen is en uw bedrijf niet te complex is.

Normaliter is een taxatierapport voor inventaris 3 jaar geldig. Een taxatierapport voor gebouwen is 6 jaar geldig, mits er wordt geïndexeerd. Of er bij uw verzekering sprake is van indexatie, ziet u op uw polis. Hier is dan een indexclausule opgenomen. Als de geldigheidsduur van uw taxatierapport verloopt terwijl de intelligente lockdown nog van kracht is, adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Wij gaan dan in gesprek met de bij uw polis betrokken verzekeraars en toetsen of het mogelijk is om de geldigheidsduur van het taxatierapport tijdelijk te verlengen. Hierdoor blijft de waarde van uw getaxeerde bezit een vast gegeven en behoudt u de zekerheid die de taxatie u biedt. Onze ervaring is dat verzekeraars hier meestal coulant mee omgaan. Wel is het belangrijk dat u ons laat weten of er de afgelopen periode grote wijzigingen zijn geweest. Denk hierbij aan grote verbouwingen, de aanschaf van dure machines of juist grote desinvesteringen. Door deze wijzigingen mee te nemen in het gesprek met verzekeraars zorgen we ervoor dat u niet onder- of juist oververzekerd bent.

Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier
Ans Kievits
Manager Brand


Top