Nieuws

Is uw kunstcollectie ‘goed’ verzekerd?

Heeft u als gemeente een uitgebreide en/of waardevolle kunstcollectie? Dan is het belangrijk dat deze kunstvoorwerpen goed verzekerd zijn. In de praktijk zien we dat veel gemeenten hun collectie geheel of gedeeltelijk verzekeren op een brandverzekering. Dat deze verzekering lang niet alle risico’s afdekt, komt vaak pas aan het licht als er schade is. Gelukkig kan het ook anders.

Hoog eigen risico en beperkte dekking

Een brandverzekering kent meestal een zogenaamde uitgebreide gevarendekking. Hoewel de naam anders doet vermoeden, vergoedt een brandverzekering alleen de belangrijkste schades. Daarnaast kent deze verzekering een hoog eigen risico. Gemeenten die er zeker van willen zijn dat hun eigen kunstcollectie én de geleende kunststukken echt goed verzekerd zijn, kiezen voor een kunstvoorwerpenverzekering. Deze verzekering kent een all risks dekking én een laag eigen risico. Maar de kunstvoorwerpenverzekering is om meer redenen een beter alternatief.

De risico’s tijdens transport  

Vaak zijn kunstvoorwerpen niet alleen aanwezig in het gemeentehuis maar ook in stadskantoren, musea en andere gemeentegebouwen. Om de voorwerpen daar te krijgen wordt er regelmatig transport geregeld tussen de gebouwen onderling. Bij zo’n transport kan heel wat fout lopen, maar dat risico is niet gedekt op een brandverzekering. Net zo min als het risico van het verblijf van een voorwerp op een ander adres. Bij een kunstvoorwerpenverzekering is de collectie verzekerd op elke locatie, óók tijdens transport. Het is zelfs mogelijk om de risico’s overal ter wereld te verzekeren.

Geen eigendom, geen dekking  

Stel u organiseert in een gemeentegebouw een tentoonstelling van een lokale kunstenaar of met inkomende bruiklenen van een museum en er ontstaat schade. Heeft u alleen een brandverzekering, dan zult u in dat geval al gauw diep in de buidel moeten tasten. Want de brandverzekering biedt geen dekking aan eigendommen van anderen. Een brandverzekering is namelijk alleen bedoeld voor het verzekeren van kunst die eigendom is van de gemeente zelf. Een kunstvoorwerpenverzekering maakt dit onderscheid niet en kijkt naar wie het risico draagt. Daarmee dekt de verzekering ook schade aan geleende kunstvoorwerpen.

Kunst in de openlucht

Veel gemeenten beschikken ook over een buitencollectie. Bijna maandelijks komt er wel een bericht naar buiten over kunstwerken ‘in de open lucht’ die vernield zijn door vandalen. Vandalisme en diefstal zijn slechts voorbeelden van wat er mis kan gaan met kunst in de openbare ruimte. Deze risico’s zijn niet standaard meeverzekerd op een brandverzekering. Check daarom altijd de voorwaarden om te zien welke risico’s u verzekerd heeft. Met een kunstvoorwerpenverzekering zijn de voorwerpen altijd óók buiten verzekerd.

Brand versus kunstvoorwerpenverzekering

Ondanks de ogenschijnlijke overeenkomsten tussen een brandverzekering en kunstvoorwerpenverzekering, zijn er grote verschillen tussen de dekking van deze twee verzekeringen. We hebben de belangrijkste verschillen voor u op een rij gezet.

Brandverzekering

Kunstvoorwerpenverzekering

‘Uitgebreide’ Gevarendekking All Risks dekking
Hoog eigen risico Laag eigen risico
Kunst in de openlucht niet standaard meeverzekerd Kunst in de openlucht wel standaard meeverzekerd
Transportrisico niet meeverzekerd Transportrisico wel meeverzekerd

 

Vragen?

Het beste is het natuurlijk om schade te voorkomen. Maar gaat het mis? Dan wilt u dat de kunstcollectie goed verzekerd is en u zo min mogelijk risico loopt. Een kunstvoorwerpenverzekering dekt dus vrijwel alle risico’s, overal ter wereld, op elke locatie, ook tijdens transport. Wilt u meer weten? Of heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van de risico’s van uw kunstcollectie? Neem dan contact op met onze Industry Director Gemeenten Joep Naterop (joep.naterop@concordiadekeizer.nl , telefoon: 06 55 46 94 88) of onze specialist Kunstverzekeringen Kees Bos (kees.bos@concordiadekeizer.nl, telefoon: 010 251 12 56).

Bekijk ook onze pagina voor Gemeenten

 


Kees Bos
Sr. Specialist Kunstverzekeringen


Top