Nieuws

Kredietverzekeringen en werkkapitaaloplossingen in tijden van corona

De afgelopen weken kenmerken zich door opeenvolgende maatregelen tegen het coronavirus, waarbij de economische activiteiten in de meeste landen steeds verder werden stilgelegd. De steunmaatregelen van de overheid en banken zullen niet voorkomen dat deze situatie zal leiden tot een flinke toename in faillissementen. Dit maakt dat de kredietverzekering volop in de belangstelling staat. Is het afsluiten van zo’n verzekering nog mogelijk? En hoe blijft u goed verzekerd?

De vraag naar kredietverzekeringen is de afgelopen maand flink toegenomen. Met een kredietverzekering verzekert u zich tegen wanbetaling van uw klanten. Binnen een kredietverzekeringspolis maakt de kredietverzekeraar, naast afspraken over betaal- en incassotermijnen, een kredietanalyse van iedere afnemer en stelt voor iedere afnemer ook een maximale dekking vast. Dit wordt vastgelegd in een kredietlimiet. Met de dekking van de kredietverzekeraar in de hand kunt u vervolgens een verbeterd factoringcontract afsluiten. De verzekeraars zijn momenteel kritisch in hun acceptatiebeleid. Maar het afsluiten van een kredietverzekering is nog steeds goed mogelijk.

Uitstel van betaling

De maatregelen van de overheid tegen het coronavirus beperken onze sociale bewegingsvrijheid. Hierdoor zijn de activiteiten van veel bedrijven deels, of soms zelfs helemaal stil komen te vallen. Betalingsproblemen zijn nu aan de orde van de dag en veel bedrijven doen een beroep op hun kredietverzekering. Maar als alle bedrijven nu geld van elkaar gaan eisen, zet dat de liquiditeit enorm onder druk – met mogelijk nog meer faillissementen tot gevolg. Daarom hebben verzekeraars besloten dat alle verzekerden uitstel van incasso of uitstel van betaling aan hun debiteur mogen geven binnen een bepaalde termijn. Buiten deze termijn beoordelen verzekeraars per geval of verder uitstel mogelijk is en of er geleverd kan blijven worden.

Tips & tricks om goed verzekerd te blijven
  • Let op de berichtgeving van de verzekeraars
  • Informeer uw verzekeraar pro-actief, ook over uw eigen financiële positie
  • Neem de polisvoorwaarden goed door en zorg dat u hieraan voldoet
  • Lees ook de extra voorwaarden op de kredietlimietbeslissingen
Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.

Of neem contact op met ons zusterbedrijf  F&I Trade Credit BV via telefoonnummer 020 7540 700. Zie ook www.finance-insurance.nl.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier
Patrick Wilbrink
Accountdirector


Top