Nieuws

Krijgt uw werknemer écht meer inzicht in zijn pensioen?

Minister Koolmees van Sociale Zaken wil betere communicatie over pensioenen om de onzekerheid bij deelnemers zoveel mogelijk weg te nemen. Hierdoor zien uw medewerkers die inloggen op 'mijnpensioenoverzicht.nl' binnenkort andere bedragen. Wat is er anders? En wat kunt u als werkgever verwachten?

Dit is er anders  

Tot nu toe communiceren pensioenuitvoerders alleen het ‘te bereiken pensioen’. Het feitelijke pensioen kan hier echter van afwijken door achterblijvende indexatie of zelfs kortingen op pensioenen. Uw medewerker ziet binnenkort drie bedragen bij ’te bereiken pensioen’. Het gaat om pensioen op basis van een optimistisch, een verwacht en een pessimistisch scenario. De scenario’s houden rekening met economische ontwikkelingen. Ook wordt uw werknemer er voortaan op gewezen dat inflatie effect heeft op de koopkracht van het pensioen.

Meer weten over de nieuwe pensioenscenario’s?    Lees verder

Verwarring

Deze nieuwe manier van communiceren draagt volgens de minister bij aan een beter en realistischer beeld van het pensioen en de risico’s die ermee samenhangen. Onze pensioenconsultants delen de ambitie van de minister om zo goed mogelijk inzicht te bieden maar vragen zich af of een reeks lastig te vergelijken bedragen uw werknemer beter inzicht biedt. Zo maakt inflatie het pensioen niet minder, maar de boodschap duurder. Communiceren dat het pensioen lager uitvalt door inflatie kan dus verwarring geven.  

Kan uw werknemer het nog volgen?

Pensioen is voor vrijwel elke Nederlander een moeilijke materie. Deze wijziging maakt het er opnieuw allemaal niet gemakkelijker op. Wat als uw medewerker het niet begrijpt? U bent voor uw werknemer het eerste aanspreekpunt. En het stimuleren van het pensioenbewustzijn van werknemers valt onder úw zorgplicht.

Hulp nodig?

U kunt uw werknemers helpen om hun pensioensituatie wel te begrijpen. Met inzicht door overzicht en een persoonlijke benadering. Uit onderzoek blijkt zelfs dat uw werknemers u als werkgever meer gaan waarderen als u inzichtelijk maakt waar zoveel premie voor betaald wordt.

Heeft u vragen over deze veranderingen? Wilt u hulp bij de communicatie richting uw werknemers? Hoe wijst u ze op de acties die ze moeten ondernemen voor een goed pensioen? Vul hieronder uw gegevens in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top