Landmateriaalverzekering

Uw werknemer veroorzaakt (letsel)schade aan een ander bij het verplaatsen van goederen in het magazijn met een heftruck. Tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden ‘harkt’ u met uw graafmachine een elektriciteitskabel door en ontstaat er schade aan de kabel. U rijdt met uw verreiker tegen uw eigen bus aan.

Het werken met diverse landmateriaalobjecten vergt zorgvuldigheid, maar waar gehakt wordt, vallen (soms) spaanders. Uw landmateriaalobject moet verzekerd zijn tegen schade die hiermee aan anderen wordt toegebracht. Deze wettelijke verplichting is vastgelegd in de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en geldt óók voor objecten die alleen op eigen terrein rijden. Wij adviseren u graag over een landmateriaalverzekering op maat.

Zorgvuldig werken maar tóch schade aan uw landmateriaal

Verzekerd

Met een landmateriaalverzekering kunt u zich verzekeren tegen:

  • Schade die u met een heftruck, tractor, verreiker, graafmachine, hoogwerker of ander object veroorzaakt aan derden.
  • Schade door verlies of beschadiging van het object – of een deel daarvan.
  • Het eigen gebrek van het object zelf, inclusief het gebrekkige onderdeel. Indien het object niet ouder is dan 5 jaar.
  • Schade aan uw andere roerende of onroerende zaken veroorzaakt door het object, voor zover deze schade niet op een andere verzekering is gedekt. Dit geldt ook voor de daaruit voortvloeiende schade.

Mogelijkheden om de dekking uit te breiden

De landmateriaalverzekering is uit te breiden met:

Lastdekking

Deze biedt dekking voor schade aan de last en of lading tijdens het vervoeren of verplaatsen hiervan met het landmateriaalobject. Deze dekking is alleen mogelijk bij sommige objecten of in specifieke situaties.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Biedt dekking voor door de bestuurder geleden letsel- en/of zaakschade en de hieruit voortvloeiende gevolgschade.

Minishovel botst tegen auto van derde

U maakt bij het uitvoeren van uw werkzaamheden gebruik van een minishovel. Bij het maken van een manoeuvre met dit object botst u tegen een auto. Er is schade aan de minishovel zelf en aan de auto van de derde. De eigenaar van de auto stelt u aansprakelijk voor de schade. Heeft u een landmateriaalverzekering afgesloten voor aansprakelijkheid en cascoschade voor deze minishovel? Dan wordt de schade aan de auto van de derde uitgekeerd én krijgt u ook de schade aan uw eigen object vergoed.

Schade door graafwerkzaamheden

Tijdens graafwerkzaamheden raakt u een kabel van een telecombedrijf. Dit bedrijf stelt u aansprakelijk voor de ontstane schade aan de kabel en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Heeft u voor deze graafmachine een landmateriaalverzekering afgesloten voor aansprakelijkheid? Dan wordt de schade vergoed. Maar hoe zit het met het eigen risico? U bent verplicht om schade aan kabels te beperken en voorkomen. Zo dient u te voldoen aan de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (WIBON) en de aanbevelingen ‘Schade voorkomen aan kabels en leiding’ opgesteld door het CROW. Kunt u dit niet aantonen? Dan is er sprake van een verhoogd eigen risico.

Vragen? Stel ze onze experts

Paul Speijer Manager Marine

Stuur een e-mail LinkedIn

010 440 26 08

Tessa van den Heuvel Accountmanager

Stuur een e-mail LinkedIn

06 53 264 869

Esther van der Drift Specialist Marine

Stuur een e-mail LinkedIn

010 440 28 88

Aimee Frik Specialist Marine

Stuur een e-mail LinkedIn

010 440 28 84

Michiel Stoopman Sr. Specialist Marine

Stuur een e-mail LinkedIn

010 440 28 59

Misschien ook interessant

Top