Nieuws

Met regres houdt u de motorrijtuigenverzekering van uw bedrijf betaalbaar

Veel bedrijven met een wagenpark krijgen te maken met een flinke premiestijging voor hun autoverzekering. Om deze kosten te beperken, kunt u overwegen om de cascoschade niet langer mee te verzekeren. Hierdoor daalt uw premie beduidend. Dat betekent wel dat schades aangebracht door derden niet langer meeverzekerd zijn. Het goede nieuws is dat deze schade via een slimme aanpak van regresvoering vaak alsnog te verhalen is op de aansprakelijke partij.

Regres wagenpark schadelast casco schade Concordia de Keizer
Wat is regresvoering?

Regresrecht is het recht om kosten terug te vorderen die u heeft moeten maken als gevolg van schade die veroorzaakt is door een derde partij. Stel dat u schade heeft aan een van uw bedrijfswagens omdat er een auto achterop is gereden bij het stoplicht. Als u alleen WA-verzekerd bent, kunt u deze schade niet claimen op uw motorrijtuigenverzekering – deze vergoedt immers alleen de schade die door uw eigen toedoen ontstaan is. Wat u wel kunt doen, is regres voeren: de kosten van de schade verhalen op de bestuurder van de auto die op uw bedrijfswagen gereden is.

Zo pakt u regres aan

Als bekend is wie de schade veroorzaakt heeft, is het duidelijk welke juridische paden bewandeld kunnen worden om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. Complexer wordt het als u niet weet wie de dader is. Of als de veroorzaker van de schade een buitenlands kenteken heeft. Ook in die gevallen is er meer mogelijk dan u denkt, onder andere via het Waarborgfonds Motorverkeer. Regresvoering wordt dan wel echt maatwerk. In onze praktijk zijn we hier dagelijks mee bezig. En oefening baart kunst: dankzij onze doortastendheid zijn wij in het merendeel van de regreszaken die wij voeren zijn succesvol en krijgen onze klanten de gemaakte kosten vergoed.

Veel service op basis van no cure, no pay

Wat onze regresdienstverlening extra aantrekkelijk maakt, is dat u alleen betaalt als de regresvoering met succes is afgerond. Dus kiest u voor een WA-verzekering in plaats van een cascoverzekering, dan betaalt u allereerst een lagere premie. Wordt u geconfronteerd met kosten als gevolg van een schade die toegebracht is door een derde, dan stellen wij alles in het werk om deze kosten voor u te verhalen op de dader. U betaalt alleen voor onze diensten als u uw geld teruggekregen heeft. Zo houdt de kosten van uw motorrijtuigenverzekering zo laag mogelijk.

Laat uw geld niet liggen!

Te veel bedrijven laten kansen op regres onbenut vanwege gebrek aan tijd, capaciteit, of kennis. Daarmee laten zij veel geld liggen. Natuurlijk blijft er een kans dat de schade niet verhaald kan worden en de kosten voor uw eigen rekening zijn. Daarom denken wij mee met onze klanten bij hun keuze om hun wagenpark WA of casco te verzekeren. Wij kennen de mogelijkheden van succesvol regres en nemen dat mee in de afweging voor de meest optimale manier van het afdekken van risico.

Meer weten over onze Regres Service?

Klik hier

 


Franklin Brouwer
Manager Schade


Top