Nieuws

MKB verzuim ontzorgverzekering: gemak en financiële zekerheid

Krijgt u als mkb-ondernemer te maken met een medewerker die (langdurig) ziek is? Dat is niet alleen heel vervelend voor de medewerker, maar geeft ook u de nodige kopzorgen.
U moet veel regelen en krijgt te maken met zaken waar u niet dagelijks mee bezig bent. Ook heeft u de verplichting om gedurende maximaal twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. Als u daar niet op voorbereid bent, kan dat vervelende consequenties hebben.

Optimale ontzorging

Veel ondernemers ervaren de verplichtingen rondom verzuim als belastend en ingewikkeld. Met de MKB verzuim ontzorgverzekering kunt u rekenen op optimale ontzorging. Natuurlijk op het gebied van de loondoorbetalingsverplichting. Maar juist ook voor de begeleiding van het verzuimtraject. Ook krijgt u hulp bij verzuimpreventie en arbobeleid. En u wordt niet verrast door bijvoorbeeld apart af te sluiten dienstverlening en grote premieverhogingen door hoog eigen verzuim. Dit totaalpakket biedt u gemak en financiële zekerheid.

Dit biedt de MKB verzuim ontzorgverzekering u:
• Uitkering van het loon van een zieke werknemer;
• De verzekeraar werkt samen met gecertificeerde arbodiensten en geregistreerde bedrijfsartsen en
  casemanagers;
• De verzekering is poortwachterproof. Dit betekent dat als een werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en de
  verzekeraar opvolgt, de verzekeraar een eventuele loonsanctie vergoedt;
• Per langdurig verzuimgeval komt er een casemanager die de werkgever en werknemer optimaal begeleidt. De
  casemanager voert de regie over de re-integratie en neemt de werkgever een hoop regelwerk uit handen;
• De verzekeraar vergoedt de interventiekosten van door de bedrijfsarts geadviseerde re-integratieactiviteiten;
• Het effect van het eigen verzuim op de premie wordt gemaximeerd.

Aanvullende vergoedingen

Bij de MKB verzuim ontzorgverzekering worden een aantal aanvullende kosten/interventies vergoed die uiteen kunnen lopen van € 1.000 tot € 5.000.

De rol van de casemanager

De werkgever en de werknemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Bij de MKB verzuim ontzorgverzekering wordt bij dreigend langdurig verzuim door de verzekeraar een casemanager toegewezen aan de werkgever en werknemer die de regie voert over de re-integratie. De casemanager is de ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer en professionals als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, zonder hun verantwoordelijkheden over te nemen. De casemanager regisseert dat het proces wordt uitgevoerd volgens de wet- en regelgeving, zorgt dat partijen worden aangehaakt en signaleert en stuurt bij waar dit nodig is.

Interesse? Let op! Arbodienstverlening opzeggen voor 1 oktober

De MKB verzuim ontzorgverzekering kan alleen gesloten worden in combinatie met een bij de verzekeraar aangesloten arbodienst. Wilt u deze verzekering afsluiten per 1 januari 2021? Dan moet u de huidige arbodienst voor 1 oktober opzeggen; de opzegtermijn bedraagt namelijk drie maanden.

Huidige verzuimverzekering omzetten?

Zit de huidige verzuimverzekering nog in de eerste contractstermijn van drie jaar? Dan is het vaak mogelijk om de dekking bij dezelfde verzekeraar aan te passen per 1 januari 2021. Oversluiten naar een andere verzekeraar is helaas niet mogelijk. De MKB verzuim ontzorgverzekering kan alleen gesloten worden in combinatie met een bij de verzekeraar aangesloten arbodienst. Is uw huidige arbodienst niet aangesloten bij uw verzekeraar? Dan moet het contract voor 1 oktober opgezegd worden.

Meer weten?

Wilt u geen financiële verrassingen achteraf, maar wél administratief gemak, een passende premie en volledige ontzorging? Neem dan contact op met Inge van Gurp, Consultant Zorg & Inkomen. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-48 95 86 89 of per e-mail via inge.van.gurp@concordiadekeizer.nl


Consultant Zorg & Inkomen


lees meer >

Top