Nieuws

Nieuwe Duitse wet goed nieuws voor trailer houders!

Rijden uw trailers van en naar Duitsland? Of gebruikt u Duitsland als doorvoerroute naar andere Europese landen? Goed nieuws! Sinds vorige maand is nieuwe Duitse wetgeving van kracht. Deze wetgeving maakt een einde aan de Duitse “Doppelhaft”. Onze experts leggen het u uit.

Een vrachtwagencombinatie bestaande uit een Nederlandse trailer en een buitenlandse trekker is niet meer weg te denken van het internationale wegennet. Raakt zo’n combinatie door schuld van de chauffeur betrokken bij een ongeval? Dan kan dit leiden tot veel problemen bij de internationale afwikkeling van de schade.

Geen verzekeringsplicht in Nederland

In tegenstelling tot andere Europese landen is een WAM-verzekering voor houders van trailers in Nederland niet verplicht. In Nederland kennen we de regeling dat zolang een van een trekker losgekoppelde trailer niet veilig buiten het verkeer is achtergelaten en daardoor schade wordt veroorzaakt, de WAM-verzekering van de trekker van toepassing is. Vergeleken met de rest van Europa is Nederland wat dat betreft een vreemde eend in de bijt.

Doppelhaft

In 2010 is in Duitsland de Doppelhaft ingevoerd. Deze regeling vloeit voort uit een arrest van het Bundesgerichthof van 27 oktober 2010. De rechter oordeelde in deze zaak dat de WAM-verzekeraar van de trekker de schade voor 50% kan verhalen op de WAM-verzekeraar van de trailer. Gevolg? WAM-verzekeraars van trekkers gingen massaal regres nemen. Hierdoor stegen de verzekeringspremies voor trailers, terwijl de premies voor de trekkers niet of nauwelijks daalden. Het resultaat was een enorme financiële last voor de logistieke sector.

Nieuwe Duitse wetgeving

Aan deze Duitse aansprakelijkheidsverdeling is na tien jaar een einde gekomen! Sinds half juli is namelijk nieuwe wetgeving van kracht. Door deze wijziging is alleen de trekker aansprakelijk in geval van een ongeval met een vrachtwagencombinatie. Een deel van de schade kan alleen op de WAM-verzekeraar van de trailer worden verhaald, als de trailer aantoonbaar het risico op een ongeval of schade heeft vergroot. Het “alleen trekken van de trailer” als onderbouwing is volgens de toelichting op de nieuwe wet onvoldoende.

Dit betekent het voor u

Beschikt uw bedrijf over een (groot) trailerpark? Zijn uw trailers actief in Duitsland? Dan neemt het aantal WAM-schades waarvoor u als houder van de trailer (gedeeltelijk) aansprakelijk wordt gesteld flink af. Ook wordt de afhandeling van WAM-schades veroorzaakt door een buitenlandse trekker eenvoudiger. Deze gevolgen kunnen een positieve invloed hebben op uw verzekeringspremie en mogelijk nemen de logistieke lasten daardoor af.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe Duitse wet? Wilt u weten wat de impact is voor uw bedrijf? Neem dan contact met uw adviseur. Onze experts staan natuurlijk ook voor u klaar met antwoorden op al uw vragen. Als expert op het gebied van Transport en Logistiek weten wij altijd wat er speelt  in uw sector. Onze expert zijn telefonisch bereikbaar op 010 251 12 51 .

Belangrijk!

Bij schade in Duitsland is het recht op verhaal van 50% door de WAM-verzekeraar van de (buitenlandse) trekker nu komen te vervallen. De rest van Europa hanteert nog steeds een verzekeringsplicht voor houders van trailers. Als houder van de trailer blijft u daarom genoodzaakt voor de trailer een WAM-verzekering af te sluiten.

 


Tessa van den Heuvel
Accountmanager


Top