Nieuws

Opvallende ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid

De kosten van ontslag na langdurig verzuim en loondoorbetaling bij ziekte lopen al snel flink in de papieren. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen waarmee u deze kosten kunt beperken. We zetten een aantal van deze ontwikkelingen voor u op een rij.

Sociale zekerheid ontwikkelingen transitievergoeding loondoorbetaling loondoorbetalingsverplichting Concordia de Keizer
Compensatie voor eerder betaalde transitievergoedingen

Heeft u een transitievergoeding betaald aan een werknemer nadat hij of zij uit dienst ging en langdurig arbeidsongeschikt was? Dan kunt u hier straks compensatie voor aanvragen bij het UWV op grond van de Wet Compensatie Transitievergoeding. Deze regeling treedt pas op 1 april 2020 in werking, maar geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Om straks compensatie te ontvangen voor transitievergoedingen die u de afgelopen jaren al betaald heeft, is het van belang dat u de juiste gegevens aan het UWV kunt verstrekken. Welke gegevens dat zijn en onder welke voorwaarden u gebruik kunt maken van deze regeling, hebben we voor u op een rij gezet in het artikel Wet Compensatie Transitievergoeding: hoe werkt het?

Overbruggingsregeling transitievergoedingen gunstiger geworden voor kleine ondernemers

De overbruggingsregeling transitievergoeding is een regeling voor werkgevers met een klein bedrijf, die bij ontslag van werknemer(s) de transitievergoeding niet kunnen betalen. Om deze regeling voor meer ondernemers toegankelijk te maken, zijn sinds 1 januari 2019 de voorwaarden voor de overbruggingsregeling veranderd. Voldoet u aan de voorwaarden, dan hoeft u misschien niet de hele transitievergoeding te betalen. Welke voorwaarden dat zijn, leest u op de website van het UWV.

Loondoorbetaling bij ziekte simpeler, goedkoper en makkelijker voor kleine werkgevers

Als medewerkers ziek worden, betaalt de werkgever maximaal twee jaar (104 weken) minstens 70% van het loon door. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding van de werknemer en voor het verstrekken van toegang tot een bedrijfsarts en (samen met de werknemer) voor re-integratie. Dit vooruitzicht is voor kleine werkgevers nogal eens reden om af te zien van het aannemen van personeel. Daarom veranderen voor hen de kosten en verplichtingen rondom loondoorbetaling bij ziekte. Zo komt er per 1 januari 2020 een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering die het financiële risico opvangt en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte en komt er een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling. Ook krijgen kleine werkgevers krijgen meer grip op het zogenaamde ‘tweede spoor’. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek maar bij een andere werkgever.

Nieuwe loondoorbetalingsverplichting alleen als er sprake is van ‘nieuw bedongen arbeid’

Heeft u een werknemer die na 2 jaar ziekte opnieuw uitvalt en vindt het UWV dat u opnieuw een loondoorbetalingsverplichting heeft? Dan is oplettendheid geboden. Onlangs oordeelde de rechtbank namelijk in een zaak van een zorginstelling tegen het UWV dat er niet vanzelfsprekend een nieuwe loondoorbetalingsverplichting ontstaat zo lang er geen sprake is van ‘nieuw bedongen arbeid’. Ofwel: als de werkzaamheden na 2 jaar ziekte slechts beperkt zijn aangepast ten aanzien van de taken en functie van uw werknemer, dan is de kans groot dat het UWV de WGA-uitkering moet berekenen en uitbetalen (zonder verrekening van doorbetaald loon). Dit besluit kan ook van belang zijn voor vergelijkbare zaken in uw onderneming: bij loondoorbetaling gaat het immers al gauw om veel geld. Speelt bij u een vergelijkbare casus, wees dan alert op deze jurisprudentie zodat u niet onnodig lang loon doorbetaalt. Wij helpen u hier graag bij.

Meer informatie

Heeft u vragen op het gebied van sociale zekerheid? Neem dan contact op met onze Consultant Sociale Zekerheid Leony Slagter. Leony is bereikbaar via 010 251 12 51 of via 06 51 15 40 07.


Consultant Sociale Zekerheid


lees meer >

Top