Onze zus Veerhaven

Wij hebben een zusteronderneming en haar naam is Veerhaven Assuradeuren. Onze zusteronderneming is een volmachtbedrijf, dat optreedt namens verschillende toonaangevende verzekeraars.

Veerhaven Assuradeuren kan voor rekening en risico van deze maatschappij(en) verzekeringen accepteren, de polissen daarvoor tekenen en eventuele schade regelen en vergoeden. Als gevolmachtigde kan Veerhaven Assuradeuren samenwerken met verschillende tussenpersonen.

Veerhaven Assuradeuren is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA).

Veerhaven Assuradeuren voldoet aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van de dienstverlening voor u gewaarborgd.

Meer weten over Veerhaven Assuradeuren?

Klik hier
Top