Nieuws

Pensioen 2019: kleine wijzigingen, met name voor kleine pensioenen

Als er geen nieuw pensioenakkoord wordt gesloten, lijkt 2019 vooralsnog een rustig jaar te worden als het om pensioen gaat: er zijn geen grote veranderingen aangekondigd en de pensioenrichtleeftijd blijft voorlopig 68 jaar. Alleen wie een ‘klein’ pensioen heeft opgebouwd kan een overdracht tegemoet zien en wie een ‘heel klein’ pensioen heeft ziet het pensioen vervallen. Maakt u gebruik van de 30%-regeling? Bekijk dan wat de gevolgen kunnen zijn voor uw pensioen.

Pensioen wijzigingen pensioenrichtleeftijd 68 jaar 2019 Concordia de Keizer
Kleine pensioenen worden samengevoegd

De overheid wil graag dat ‘pensioengeld’ ook echt pensioengeld blijft. Daarom kunnen pensioenuitvoerders er straks voor kiezen om, in plaats van die kleine pensioenen af te kopen, mee te doen aan automatische waardeoverdracht. Dat betekent dat uw opgebouwde pensioen automatisch naar de nieuwe pensioenuitvoerder gaat als u van baan bent gewisseld. Heeft u na vijf jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan mag de oude pensioenuitvoerder uw kleine pensioen alsnog afkopen. Maar alleen als u het daarmee eens bent. Bent u het hier niet mee eens, dan blijft uw kleine pensioen gewoon staan totdat u de pensioendatum bereikt.

Hele kleine pensioenen komen te vervallen

Een opgebouwd pensioen kleiner dan € 2,00 bruto per jaar levenslang vervalt per 1 januari 2019 vanuit rechtswege. Uitkeren van een heel klein pensioen kost meer dan dat het u oplevert. Heeft u zo’n heel klein pensioen en wilt u dat behouden, dan moet u vóór 1 januari 2019 contact opnemen met uw pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar) om te vragen naar de mogelijkheden, zoals storten op uw bankrekening.

30%-regeling en pensioen

Zoals in april van dit jaar werd aangekondigd, wordt per 2019 de maximale looptijd van de 30%-regeling verkort van 8 naar 5 jaar. Omdat er geen van overgangsrecht is, wordt de looptijd van eerder afgegeven regelingen ook met 3 jaar verkort. Maakt u sinds 1 januari 2014 gebruik van de 30%-regeling, dan stopt uw fiscale voordeel al op 1 januari 2019 in plaats van op 1 januari 2022. Dat heeft gevolgen voor uw inkomen – en wellicht ook voor uw pensioenopbouw. Neemt u nog deel aan een buitenlandse pensioenregeling? Valt u nu onder de pensioenregeling van uw Nederlandse werkgever? Neem contact op met uw pensioenadviseur om deze zaken op een rij te zetten en een goede pensioenopbouw te waarborgen.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top