Nieuws

Pensioen Flits

Het pensioenlandschap is continu in beweging: de minister krijgt vragen of schrijft brieven; er worden rechterlijke uitspraken gedaan of er zijn andere interessante ontwikkelingen. We delen deze informatie voortaan graag met u in de Pensioen Flits.

Pensioen Flits Concordia de Keizer
Voortaan meerdere pensioenscenario’s

De meeste pensioenregelingen zijn met onzekerheid omgeven. Beleggingen, impact van de marktrente, variabele pensioenuitkeringen of het al dan niet indexeren van opgebouwde pensioenen om ze mee te laten groeien met de algemene prijs- of loonstijging: het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op het uiteindelijke pensioen. Voor pensioenfondsen kan het verlagen van pensioenen bij een te lage dekkingsgraad of het juist verlenen van toeslag bij een hoge dekkingsgraad impact hebben op het bereikbare pensioen.

Dat roept de vraag op ‘wat als’? Dat is moeilijk om zelf te berekenen. Daarom moeten pensioenuitvoerders straks meerdere scenario’s weergeven. Naast het (nominale) bereikbare pensioen op de pensioenleeftijd, ziet de deelnemer dan ook drie andere pensioenbedragen. Deze zijn gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario. In deze rekenmethode, ook wel de Uniforme Rekenmethodiek genoemd, wordt rekening gehouden met onder andere toeslagverlening, korting van pensioenaanspraken en toekomstige inflatie. De scenario’s worden berekend op basis van uitgangspunten die De Nederlandsche Bank elk kwartaal publiceert.

Waardevolle informatie

Deelnemers denken nu vaak ‘goud’ in handen te hebben met een middelloonregeling, omdat die een gegarandeerde uitkering geeft op pensioendatum. Ook al is dit in sommige gevallen zo, dan wordt er vaak geen rekening gehouden met inflatie. Als het opgebouwde pensioen niet jaarlijks wordt geïndexeerd en er wel sprake is van jaarlijkse inflatie kan het pensioen tientallen procenten minder waard zijn op het moment van pensioneren.

De scenario’s schetsen een beeld van het besteedbaar inkomen als werknemer met pensioen gaat in het geval van slechte en goede omstandigheden. Daarmee wil de overheid meer inzicht te geven in de toekomstige koopkracht en de potentiële risico’s en kansen van de pensioenregeling. Komt het toekomstige besteedbaar inkomen niet overeen met wat de deelnemer in gedachten heeft of nodig heeft om in de levensbehoeften te voorzien? Dan kan men in actie komen om het pensioen eventueel aan te vullen.

Maar hoeveel duidelijker wordt het echt?

Of de Uniforme Rekenmethodiek pensioenen echt duidelijker (of juist wéér ingewikkelder) maakt voor mensen, valt nog te bezien. Wat waarschijnlijk de meeste impact gaat hebben, is de toepassing van inflatie in de doorrekeningen. Als iemand van 58 jaar nu € 10.000,00 uitkering per jaar heeft opgebouwd, er geen indexatie voor de algemene prijs- of loonstijging wordt toegepast in de regeling en de inflatie de komende tien jaar één procent bedraagt, dan is zijn uitkering over tien jaar circa tien procent minder waard.

Deze lagere bedragen op de persoonlijke overzichten zullen bij veel mensen de wenkbrauwen doen fronsen. Bent u werkgever, dan kunt u hier de nodige vragen over verwachten. Mogelijk gaan werknemers zelfs uw pensioenregeling in twijfel trekken.

Meer informatie

Wij gaan graag het gesprek met u aan om de wetgeving en gevolgen hiervan te bespreken. We kunnen nu al inspelen op de vragen die komen gaan.

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van de risico's in uw sector? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top