Nieuws

Pensioen onbegrijpelijk? Dat hoeft helemaal niet

Pensioen is voor vrijwel elke Nederlander sowieso al moeilijke materie. Nieuwe wettelijke regelingen volgen elkaar razendsnel op, de AOW-leeftijd blijft maar stijgen en de overheid bedenkt steeds weer nieuwe communicatievormen. Dat maakt het er allemaal ook niet gemakkelijker op. U kunt uw werknemers helpen om hun pensioensituatie wel te begrijpen. Met inzicht door overzicht en een persoonlijke benadering. Uit onderzoek blijkt zelfs dat uw werknemers u als werkgever meer gaan waarderen als u inzichtelijk maakt waar zoveel premie voor betaald wordt. Concordia de Keizer ondersteunt u hierbij, met een heldere en persoonlijke pensioencommunicatie, op maat gesneden.

De regels omtrent communicatie

De Wet Pensioencommunicatie is in 2015 gefaseerd in werking getreden. De wet heeft tot doel dat mensen een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van hun pensioen krijgen. Daarnaast moet de wet ervoor zorgen dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars informatie verstrekken die aansluit bij de wensen en vragen van de deelnemer. Zo moet uw werknemer op basis van de informatie die wordt gegeven na kunnen gaan of zijn pensioen voldoende is in het geval van overlijden of ouderdom. Mocht het pensioen als onvoldoende worden beschouwd, dan moet uw werknemer hiernaar kunnen handelen.

Om dit te bereiken heeft minister Koolmees op 2 februari 2018 een brief met zijn voornemens aan de Tweede Kamer gestuurd. Een belangrijk onderdeel is de zogenaamde ‘navigatiemetafoor’. Uw werknemer kan hieruit duidelijk afleiden hoe hoog zijn verwachte pensioen is en wat de impact van een veranderende markt is op de hoogte van zijn pensioenuitkering.

Kan uw werknemer het nog volgen?

De ‘metafoor’ is de zoveelste aanpassing in de communicatievormen rond pensioen. De weergave is echter gebaseerd op pensioen dat is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds, niet bij een verzekeraar. Daarmee gaat het overzicht ons inziens voorbij aan een aantal belangrijke factoren. Zo heeft een pensioenfonds de mogelijkheid om opgebouwde pensioenen te verlagen, terwijl een verzekeraar wel gegarandeerde pensioenaanspraken biedt. De aanspraken uit een middelloonregeling bij een verzekeraar kunnen namelijk niet worden verlaagd in slechte tijden. Maakt u als werkgever in plaats van een eindloonregeling of middelloonregeling gebruik van een beschikbare premieregeling bij een verzekeraar, dan staat de hoogte van de pensioenuitkering echter weer niet vast. Ook laat de metafoor niet zien of het pensioenfonds wel of geen toeslagverlening (indexatie) toepast en houdt het geen rekening met de structureel lage marktrente. Daarnaast kan doorbeleggen na pensioendatum bij premieregelingen een grote impact hebben op de uitkering. Wil uw werknemer doorbeleggen na zijn pensioendatum, is het raadzaam hier al op 50-jarige leeftijd op voor te sorteren. De beleggingen eerst tot de pensioendatum (volledig) afbouwen om daarna weer te gaan beleggen, is naar onze mening niet de manier.

Met de ‘navigatiemetafoor’ geeft de wetgever werknemers wederom andere handvatten om het beter te kunnen begrijpen. Maar hoe meer keuzemogelijkheden uw werknemer aangeboden krijgt, hoe complexer het wordt en hoe minder hij het begrijpt.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat slechts 13% van de jongeren tussen de 18 en 37 jaar de naam van hun pensioenuitvoerder kan noemen. Onder de groep van 37 tot 57 jaar verbetert dat aanzienlijk en weet bijna 60% wie hun pensioenuitvoerder is. Daarnaast weten de meeste mensen niet aan wat voor pensioensysteem ze deelnemen en hoe groot het pensioenbedrag is dat ze tot nu toe opgebouwd hebben.

Dat onbekend vaak onbemind maakt, blijkt ook uit het feit dat werknemers hun pensioenregeling gemiddeld met een 4 waarderen. Dit cijfer blijkt echter vooral gebaseerd op een gevoel. Bij werkgevers die een goede pensioencommunicatie opstarten, bijvoorbeeld met individuele voorlichtingsgesprekken of een informele pensioenquiz, stijgt dit cijfer naar gemiddeld een 7. Een mooie bijkomstigheid is dat de algemene waardering voor deze werkgevers hierdoor ook stijgt.

Conclusie

De conclusie is dat goede pensioencommunicatie essentieel is om het lage pensioenbewustzijn van uw werknemers te verhogen. Hierdoor krijgt uw werknemer inzicht én handelingsperspectief. Precies wat de wetgever, de werknemer en u als werkgever wensen! Daarbij draagt het ook nog eens bij aan hogere werknemerstevredenheid.

Aanpak Concordia de Keizer

Concordia de Keizer biedt diverse vormen van werknemerscommunicatie. In de praktijk blijkt dat onze interactieve pensioenpresentaties, waarbij werknemers via hun telefoon tijdens de presentatie vragen beantwoorden over hun pensioen, heel verhelderend werken. Voor de “winnaar” staat er na afloop een fles wijn klaar. Aan de hand van de quiz gaan we vervolgens op een serieuzere manier in op de inhoud van de pensioenregeling. Werknemers die individuele vraagstukken hebben, kunnen zich opgeven voor een individueel voorlichtingsgesprek.

Wilt u ook het pensioenbewustzijn onder uw werknemers én de tevredenheid van uw werknemers verhogen? Maak dan gebruik van onze diensten op het gebied van maatwerk pensioencommunicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze pensioenconsultants  Joep Trienekens of Raisa Visser via 010 251 12 51.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top