Nieuws

Pensioen van uw medewerkers: wie gaat het uitleggen? Download nu de Q&A Pensioencommunicatie

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen niet weten aan wat voor pensioensysteem ze deelnemen en hoe groot het pensioenbedrag is dat ze tot nu toe opgebouwd hebben. En daarbij: pensioen is een dynamisch proces. Zo hebben belangrijke levensgebeurtenis­sen (life-events) gevolgen voor de opbouw van iemands pensioen. Zijn uw medewerkers hier voldoende van op de hoogte? Als werkgever heeft u een brede verantwoordelijkheid in de informatieverstrekking en –voorziening als het gaat om pensioen.

Informatie-, waar­schuwings- en zorgplicht

Het pensioenbewustzijn van deelnemers in het algemeen is laag. De Wet Pensioencommunicatie moet daarin verandering brengen. De wet heeft tot doel dat mensen een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van hun pensioen krij­gen. Hier ligt een taak voor pensioenfondsen en pensioenverzekeraars, maar ook voor werkgevers. Als werkgever heeft u een informatie-, waar­schuwings- en zorgplicht naar de deelnemers, dient u het pensioenbewustzijn van de deelne­mers te ontwikkelen en bent u eindverantwoordelijk.

Wie, wat, waar

Dat betekent onder andere dat u als werkgever erop moet letten dat uw medewerkers na het aangaan van een pensioenovereenkomst bericht ontvangen van de pensioenuitvoerder over de kenmerken van de pensioenregeling, de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van uw werknemer kunnen vergen. U heeft samen met uw medewerker de verantwoordelijkheid om alle persoonlijke informatie op orde te hebben en om ervoor te zorgen dat uw werknemer wijzigingen in zijn of haar gezinssituatie doorgeeft aan u.

Als het leven verandert

U moet duidelijk maken welke keuzes uw werkne­mers hebben als het gaat om hun pensioen en wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenis­sen (life-events) zoals bijvoorbeeld indiensttreding, het opnemen van onbetaald verlof, samen­wonen, werkloosheid of overlijden voor en na de pensioendatum. Weet uw werknemer bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een partner voor pensioen volgens de partnerdefinitie?

Download de Q&A Pensioencommunicatie

Onvoldoende informatieverstrekking kan in de toekomst zelfs tot aansprakelijkheid leiden. Daarom is het belangrijk dat u uw pensioencommunicatie goed organiseert. We hebben de plichten en verantwoordelijkheden van werkgevers overzichtelijk op een rij gezet in de Q&A Pensioencommunicatie.

Download de Q&A Pensioencommunicatie
Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top