Voor uw personeel

Rondom personeel wilt u alles op orde hebben. U wilt voorkomen dat ze uitvallen door ziekte, een ongeval krijgen of dat hun op reis iets overkomt.

U kunt voor uw werknemers een aanvullende tijdelijke uitkering bij overlijden treffen. Bij overlijden van uw werknemer, ontvangt de partner een jaarlijkse uitkering. Deze uitkering is gelijk aan of een afgeleide van de wettelijke ANW-uitkering, ongeacht het inkomen of een uitkering vanuit de overheid. De ANW-uitkering wordt bovenop een eventueel verzekerd partner- en wezenpensioen uitgekeerd.

Een ongeval kan invaliditeit of zelfs het overlijden van uw werknemer tot gevolg hebben. Als goed werkgever dekt u de risico’s af met een Collectieve Ongevallenverzekering. Verzekerd is een uitkering bij overlijden of in geval van blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

Een Collectieve Ongevallenverzekering is een relatief voordelige en goede arbeidsvoorwaarde ten behoeve van uw personeel. De dekking is veelal wereldwijd van toepassing en geldt 24 uur per dag.

U kunt voor uw werknemers een aanvullende eenmalige uitkering bij overlijden treffen. Na overlijden van uw werknemer, volgt er een eenmalige uitkering. De hoogte van de uitkering wordt vaak gebaseerd op 1 of meerdere malen het jaarsalaris. U kunt samen met uw werknemers bepalen of de uitkering bruto of netto dient te worden verzekerd.  
Reizen uw werknemers weleens voor uw bedrijf naar het buitenland? Of gaan zij daar tijdelijk werken? Natuurlijk wilt u als goed werkgever bescherming bieden voor de risico’s die zij dan lopen. Op een Collectieve Zakenreisverzekering zijn alle medewerkers en personen die in opdracht van het bedrijf reizen verzekerd. De zakenreisverzekering biedt dekking voor de volgende rubrieken:

 • Bagage
 • Buitengewone kosten en hulpverlening
 • Ongevallenverzekering
 • Geneeskundige kosten
 • Automobilistenhulp
 • Annuleringskosten
 • Rechtsbijstand
 • Daggeldvergoeding als gevolg van vrijheidsberoving
 • Evacuatiekosten als gevolg van politieke onrust
 • Persoonlijke aansprakelijkheid

U kunt met uw werknemers een pensioenregeling overeenkomen die voorziet in een inkomen voor later of een uitkering bij overlijden. Onze pensioenconsultants helpen u graag met het ontwerpen van een passende pensioenregeling. Ook staan zij u bij met alle andere vraagstukken met betrekking tot pensioen of communicatie hieromtrent.

Alles over pensioen

U kunt het financiële risico van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer beperken door:

 • Verzuimverzekering: Deze verzekering dekt het risico van uw loondoorbetalingsverplichting ten gevolge van ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw personeel gedurende het 1e en 2e jaar.
 • Collectieve WIA verzekering: Een werknemer raakt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Dan kan hij er flink op inkomen achteruit gaan. Met een WIA verzekering zijn uw werknemers verzekerd van een aanvulling op de WIA-uitkering.
 • eigen risicodragerschap WGA
 • eigen risicodragerschap Ziektewet
 • Collectieve zorgverzekering: Een werknemer die ziek thuiszit. Natuurlijk wilt u dit voorkomen. Bij een collectieve zorgverzekering draait alles om het gezond en vitaal houden van uw werknemer. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

 

Top