Schadeproces

ZO GAAN WIJ TE WERK.

Onze schadeprofessionals doen meer dan uw schade behandelen.
Zij behartigen uw belangen en staan u bij in het gehele proces.

Is de schade veroorzaakt door een ander? Dan gaan wij dit voor u verhalen. De schade is gedekt! Uw dossier is compleet De schadeprofessional vraagt beoordeling bij de verzekeraar aan. Het schadebedrag wordt uitge k eerd s Bel 010 251 12 51 . Wij zijn 24/7 bereikbaar. Nood? Contact en inform a tie- uitwisseling Binnen één werkdag neemt de schadeprof­essional uw schade in behandeling. Samen met u verzamelt hij alle informatie die nodig is om uw schade goed af te handelen. De schadeprofessional laat u de gevolgen van de schade zien en bespreekt met u hoe nu verder. U kiest of u de schade wilt indienen. V oorstel plan van aanpak Schade-expert Een schade-expert stelt de schade vast bij grote of complexe schade. Schade is afgewezen. ? Controle door de schadeprofessional De afwijzing van de verzekeraar wordt door ons onderzocht. Is de afwijzing onterecht? Dan komt de schadeprofessional voor u in actie. Melding U meldt uw schade.
Melding U meldt uw schade. Bel 010 251 12 51 . Wij zijn 24/7 bereikbaar. Contact en inform a tie-uitwisseling Binnen één werkdag neemt de schadeprof­essional uw schade in behandeling. Samen met u verzamelt hij alle informatie die nodig is om uw schade goed af te handelen. Schade-expert Een schade-expert stelt de schade vast bij grote of complexe schade. De schade is gedekt! Schade is afgewezen. Controle door de schadeprofessional De afwijzing van de verzekeraar wordt door ons onderzocht. Is de afwijzing onterecht? Dan komt de schadeprofessional voor u in actie. V oorstel plan van aanpak De schadeprofessional laat u de gevolgen van de schade zien en bespreekt met u hoe nu verder. U kiest of u de schade wilt indienen. Nood? Uw dossier is compleet De schadeprofessional vraagt beoordeling bij de verzekeraar aan. ? Het schadebedrag wordt uitge k eerd Is de schade veroorzaakt door een ander? Dan gaan wij dit voor u verhalen.
Top