"100% veiligheid bestaat niet"
Annet Govaert - Proos Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid

Wat doet u als uw systemen op ‘zwart’ gaan?

Een menselijke fout, een technische misser of een hack: voordat u het weet heeft u te maken met een cyberincident.

Toch denken veel bedrijven ‘mij overkomt het niet‘. De realiteit is anders. 100% veiligheid bestaat niet. Reden? De menselijke factor is niet uit te schakelen.

Om in ‘control’ te zijn is het belangrijk dat u goed nadenkt over de cyberrisico’s van uw bedrijf als het u toch overkomt. Maar weet u welke stappen u moet doorlopen om cyberrisico’s te managen? Ons 4 stappenplan begeleidt u door dit proces. Zo kent u de risico’s en neemt u de juiste maatregelen. Ons doel is dat u zorgeloos kunt ondernemen, gesteund door de kennis van onze cyberspecialisten.

Cyberrisico’s managen?

Download infographic

"Een cyberverzekering ingewikkeld en duur? Absoluut niet. Ik vertel u er graag meer over."

Guy Heuijerjans, Manager Cyber & Aansprakelijkheid

Onze cyberoplossing: veel meer dan een verzekering

Een cyberverzekering doet meer dan alleen de financiële schade vergoeden. Een cyberverzekering biedt u een totaal ontzorgconcept.

Voorkomen en beperken

Via scans en tools geeft een cyberverzekering u inzicht in de specifieke cyberrisico’s voor uw bedrijf.
Ook krijgt u aanbevelingen om deze risico’s te beperken. Zo verkleint u de kans dat u slachtoffer wordt en verkleint u de impact van een cyberincident.

Meer dan een vergoeding

Wanneer het u tóch overkomt dan biedt een cyberverzekering een financiële vergoeding. Maar een cyberverzekering dekt meer dan de kosten als gevolg van een cyberincident.

Incident Respons Team

Bij een cyberincident zijn de eerste 48 uur cruciaal om uw schade te beperken. U krijgt daarom via een cyberverzekering toegang tot een Incident Respons Team. Dit is een team van cyber IT-specialisten, juridisch adviseurs en communicatieprofessionals die u bijstaan wanneer een incident plaatsvindt. Dit team is 24/7 bereikbaar en zorgt ervoor dat u uw bedrijfsactiviteiten snel weer kunt hervatten.

Meer weten over hoe een cyberverzekering u kan helpen?

Elk bedrijf heeft zijn eigen wensen en behoeften voor een cyberverzekering. Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Vraag onze cyberspecialisten naar de mogelijkheden.

Het Cyberteam

Annet Govaert - Proos Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid

Stuur een e-mail LinkedIn

010 - 251 12 46

Guy Heuijerjans Manager Cyber & Aansprakelijkheid

Stuur een e-mail LinkedIn

010 - 251 12 26

Downloads

Download 1

Bekijk hier de meeste gestelde vragen over een cyberverzekering.

Download File

Download 2

Bekijk hier verschillende soorten schadevoorbeelden van cyberincidenten.

Download File

Informatiebeveiliging en privacy

Bent u voorbereid op de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Vanaf 26 mei 2018 verplicht de AVG u om diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden aan de betrokken personen en aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze wet eist dat u uw digitale systemen en privacygevoelige gegevens beschermt. De huidige cyberverzekeringen zijn voorzien in de dekking zoals de AVG stelt.

We kijken verder dan de cyberrisico’s voor uw bedrijf.

Naast uw bedrijf kan ook de bestuurder geconfronteerd worden met de gevolgen van een cyberincident.

Wordt uw bedrijf getroffen door een cyberincident, dan kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Denk aan: boetes voor datalekken, het stilvallen van productie, het kwijtraken van klantgegevens. Geeft de bestuurder de IT en cybersecurity niet de aandacht die deze verdienen? Dan loopt hij het risico in privé voor de gevolgen aansprakelijk gesteld te worden als gevolg van onbehoorlijk bestuur. Dit maakt dat bestuurders IT en cybersecurity op hun agenda moeten hebben staan.

Gebruikelijk en noodzakelijk

Nog een belangrijke reden voor bestuurders om cyberrisico (meer) aandacht te geven: de aansprakelijkheid van bestuurders in privé geldt ook wanneer gebruikelijke en noodzakelijke verzekeringen niet afgesloten zijn.

Een cyberverzekering is relatief nieuw. Vanwege de impact van een cyberincident behoort een cyberverzekering inmiddels tot deze categorie verzekeringen. In de VS is de eerste bestuurder al aansprakelijk gesteld voor het afsluiten van een te beperkte cyberverzekering.

We helpen u de juiste keuzes maken

De risico’s die een bestuurder loopt door een cyberincident zijn aanzienlijk. Toch is een bestuurder hier zich vaak nog niet van bewust. Laat u door onze cyberspecialisten voorlichten zodat u zelf de juiste keuzes kan maken.

Top