Blog

Succesvolle schadelastbeheersing: 3 onmisbare ingrediënten

Iedere organisatie is uniek, ook op het gebied van verzuimschade. Hoe succesvolle beheersing van de schadelast er in uw situatie uitziet, is dus altijd een kwestie van maatwerk. Toch is voor het realiseren van dit maatwerk wel degelijk een vaste formule te geven. De volgende drie ingrediënten mag u zeker niet vergeten.

Over deze blog

Goed functionerende, gezonde werknemers: dat wil iedere werkgever wel. De meeste organisaties werken hier dan ook gericht aan. Hoe ver de onderdelen van hun beleid zijn uitgewerkt en verfijnd kan echter sterk verschillen. In deze blogreeks zoomen wij telkens in op een specifiek aspect van succesvol beleid om verzuim(kosten) te beperken en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Dit keer duiken we in de succesformule voor schadelastbeheersing.

Inzicht, weten hoe het zit. Dat is in een paar woorden de sleutel tot succesvolle schadelastbeheersing op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid. Die sleutel aanwijzen is echter gemakkelijker dan hem in handen krijgen. Het inzicht waar we het over hebben strekt zich uit over uiteenlopende terreinen en zelfs tot buiten het dienstverband. U zult investeringen moeten doen om het te verwerven. Maar de opbrengst is het dubbel en dwars waard.

Tip 1: ken uw schade(risico’s) en investeer gericht

Om uw schadelast met succes te beheersen, moet u eerst weten waaruit uw kosten en risico’s precies bestaan. Hoe hoog is het verzuim in uw organisatie? Is het vooral kort- of langdurig? Hoe vaak leidt het tot instroom in de sociale zekerheid (Ziektewet en WIA)? Wat gebeurt er als instroom eenmaal een feit is? Alleen als u de antwoorden op deze vragen kent, kunt u gericht investeren in preventie en schadebeperking. Zorg dus voor een goede analyse en maak op grond daarvan onderbouwde keuzes. Pik er de grootste kostenrisico’s uit en ga daar actief mee aan de slag. Zo mag u verwachten dat uw investeringen worden overtroffen door een veelvoud aan opbrengsten.

Tip 2: ken uw mensen

Veel organisaties laten onnodig financiële kansen liggen doordat ze onvoldoende zicht hebben op hun aanspraak op kortingen en subsidies. Deze aanspraak is binnen de sociale zekerheid gekoppeld aan personen. Weten wanneer u financieel voordeel kunt boeken is dus een kwestie van uw mensen kennen. Wie geeft recht op welke financiële regeling? Vraag dit stelselmatig uit, maar houd wel de privacyregels in het oog. U mag een sollicitant niet vragen naar zijn gezondheid of eventuele handicaps. Wel mag u twee maanden na indiensttreding informeren of hij recht geeft op de no-riskpolis en/of premiekorting.

Tip 3: kijk verder dan het dienstverband lang is

Er zijn helaas nog steeds uitzonderingen, maar de meeste werkgevers weten inmiddels wel dat einde dienstverband niet einde kosten betekent. Toch verbindt lang niet iedereen hier de conclusie aan dat het zaak is contact te houden met zieke en deels arbeidsongeschikte ex-werknemers in de Ziektewet en de WIA. Dit moet u beslist wél doen. Deze mensen in beeld houden is de enige manier om zicht te houden op uw kosten. Bij publieke verzekering is het ook de enige manier om effectief na te gaan of UWV schade terecht aan u toerekent. Maak afspraken bij uitdiensttreding en investeer in goede administratie.  Grip houden op schade is altijd beter dan hem blindelings 12 jaar laten doorlopen.

Meer tips welkom?

Volgende keer zoomen we in op de mogelijkheden op het gebied van kennisdeling!

Meer tips? Bekijk onze infographic

 

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van de risico's in uw sector? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Consultant Sociale Zekerheid


lees meer >

Top