Nieuws

Taxeren is geen overbodige luxe!

Brandschade aan uw bedrijfsgebouw of inventaris is op zichzelf al vervelend genoeg. In zo’n situatie wilt u zeker geen discussie over de verzekerde waarde van uw eigendommen. Laat daarom altijd een taxatie uitvoeren, dan voorkomt u discussie en teleurstelling achteraf. Als u uw bedrijfsgebouw(en) en uw inventaris niet laat taxeren, loopt u de kans dat uw eigendommen niet goed verzekerd zijn. Hieronder leggen we kort uit hoe het zit.

Welke risico’s loopt u zonder taxatie?

De juiste waarde voor het verzekeren van een gebouw is de herbouwwaarde. Soms wordt een andere waarde aangehouden, zoals de aankoopwaarde, historische kostprijs of de actuele verkoopwaarde. In zo’n geval loopt u het risico op onder- of oververzekering. Met een taxatie voorkomt u dat.

Voor het verzekeren van inventaris is nieuwwaarde of vervangingswaarde relevant. Zonder taxatie wordt er meestal uitbetaald op basis van dagwaarde in plaats van de nieuwwaarde. Dat betekent dat u, naarmate de inventaris ouder wordt, steeds minder uitbetaald zult krijgen. Terwijl u vaak wel weer nieuwe zaken aan moet schaffen. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Kortom, met een juiste taxatie:

  • Zijn uw eigendommen op basis van de juiste waarde verzekerd;
  • geldt bij een schade de getaxeerde waarde als vast uitgangspunt;
  • krijgt u in veel gevallen een meer volledige schade-uitkering.

Bovendien bespaart u premie, door te verzekeren op basis van de juiste waardebepaling.

Waar moet u op letten bij een taxatie

Als u besluit om uw bedrijfspand en inventaris te laten taxeren, zijn een aantal zaken belangrijk om te weten.

Geldigheidsduur taxatierapport

Voor de taxatie van gebouwen geldt in principe een geldigheidsduur van drie jaar. Wordt er jaarlijks per contractvervaldatum geïndexeerd? Dan wordt deze periode langer, namelijk zes jaar. Voor de inventaris blijft het taxatierapport drie jaar na dagtekening geldig. Dit komt doordat een inventaris mutatie gevoeliger is dan een gebouw.

Taxatie volgens Artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek

Het is verstandig om op basis van deze vaste taxatievorm te laten taxeren. Dit geeft de meeste zekerheid. Hierbij is het namelijk vereist dat de taxatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk deskundige. Deze stelt een bindend taxatierapport op met daarin de verzekerde (nieuw)waarde.

Taxatie inclusief of exclusief BTW

Het is niet altijd duidelijk of een gebouw en de inventaris in– of exclusief BTW verzekerd moeten worden. Ook niet in het geval van gemeentelijke eigendommen. De belastingdienst of uw accountant kan hierover meer informatie geven. *

Jaarlijkse indexering

Indexeren is het aanpassen van een verzekerd bedrag, met behulp van een jaarlijks vastgesteld indexcijfer. Dit cijfer wordt jaarlijks per contractvervaldatum van uw verzekering aangepast. Er wordt gebruik gemaakt van het indexcijfer van Troostwijk Taxaties. Deze indexcijfers zijn speciaal ontwikkeld voor de verzekeringsbranche, waarbij ook rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals loon- of prijsstijging. Hiermee wordt de waarde grondslag voor uw eventuele schade-uitkering het best beschermd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een taxatie? Of heeft u vragen over een uw verzekering voor uw bedrijfsgebouw of inventaris? Neem dan contact op met een van onze Brand-specialisten. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 010 251 12 51 of per e-mail via algemeen@concordiadekeizer.nl

*Let op Gemeenten!

Sinds 1 januari 2019 hebben niet-winstbeogende instellingen geen mogelijkheid meer om de BTW in aftrek te brengen die drukt op de aanschaf, bouw of onderhoud van sportaccommodaties. Voor u als gemeente kan dit van groot belang zijn. Door deze uitbreiding van de btw-sportvrijstelling worden de gemeentelijke sportaccommodaties geheel btw-vrij geëxploiteerd. Bij de reparatie van schades aan gemeentelijke sportaccommodaties kan de gemeente de btw op de kosten niet terugvragen op de btw-aangifte. Wij adviseren om binnen uw organisatie na te gaan of u verantwoordelijk bent voor dergelijk sportaccommodaties. Daarbij verdient ook het verzekerd bedrag voor dergelijke accommodaties indien meeverzekerd op uw brandverzekering aandacht. Deze dient inclusief BTW verzekerd te worden.

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van de risico's in uw sector? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

 


Ans Kievits
Manager Brand


Top