Nieuws

Transport- en logistieke sector: hinder door coronavirus; check de overeenkomst!

Ook de transport- en logistieke sector ondervindt hinder van het coronavirus. Het coronavirus zelf zal geen schade toebrengen aan de goederen (uitzonderingen daargelaten), maar er kunnen zich wel omstandigheden voordoen als gevolg van de virusuitbraak waardoor (later) materiële schade ontstaat. Binnen deze sector staan de overeenkomsten tussen de logistiek dienstverlener en haar opdrachtgever centraal. Het is daarom goed om precies te weten wat u met uw wederpartij heeft afgesproken. Mogelijk kan er een beroep worden gedaan op overmacht als gevolg van het coronavirus. Mocht dit geen soelaas bieden, dan kunt u kijken of uw verzekering mogelijk dekking biedt op basis van de feitelijke omstandigheden.

Risico’s voor de ladingbelanghebbende

Ontstaat er schade aan goederen waar u de eigenaar van bent, dan heeft u hiervoor vaak een transportgoederenverzekering afgesloten. Of een schade hierop gedekt is, hangt af van meerdere voorwaarden. Zo is van belang na te gaan welke leveringsvoorwaarde (incoterm) overeengekomen is waaronder de goederen zijn getransporteerd. Deze leveringsvoorwaarde bepaalt namelijk het moment van risico-overdracht en voor wiens rekening de kosten en verplichtingen komen. Ook zijn er Incoterms® waarbij de verkoper een verzekering moet sluiten voor de koper. Houd er rekening mee dat dit dekkingen zijn op basis van standaardcondities.

Daarnaast dient er sprake te zijn van materiële schade aan de goederen. Als uw goederen al onderweg zijn naar hun bestemming, kan de verzekerde reis buiten uw macht worden onderbroken, gefrustreerd of beëindigd. Ook kan er schade ontstaan doordat overheden uw goederen niet binnenlaten of vrij willen geven. Daarnaast kan het zijn dat u extra kosten moet maken om de goederen alsnog op de eindbestemming te krijgen. Ook kunt u als gevolg van de virusuitbraak te maken krijgen met oplopende handelsvoorraden en vertragingen. Dit kan met name een probleem zijn voor goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum.

Elke polis is anders en uitzonderingen op de regel doen zich ook in de wereld van transportgoederenverzekeringen voor. Heeft u vragen over de dekking van uw verzekering, neem dan contact op met uw accountmanager of specialist. Ook doet u er verstandig aan om problemen als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door u te verdiepen in alternatieve transportroutes, leveranciers en/of afzetmarkten.

Behandeling goederen van derden

Bent u logistiek dienstverlener, dan bent u vaak niet de eigenaar van de goederen. U behandelt deze goederen conform de afspraken die u met de goedereneigenaar gemaakt heeft. Denk daarbij aan overeenkomsten over het (laten) vervoeren van deze goederen, maar bijvoorbeeld ook over het op -en overslaan hiervan in uw warehouse. Deze bedrijfsactiviteiten zijn verzekerd op een logistieke aansprakelijkheidsverzekering. Als er schade ontstaat aan de goederen van derden terwijl u deze onder zich had, dan is het de vraag of u wel aansprakelijk bent voor deze schade. Ook hier is van belang wat in de overeenkomst met de goedereneigenaar is opgenomen ten aanzien van overmachtssituaties. In veel overeenkomsten geldt een tijdslimiet voor een beroep op overmacht. Controleer daarom of dat in uw overeenkomst het geval is en of u aan die limiet kunt voldoen. Neem ook contact op met de goedereneigenaar en stel deze op de hoogte dat als gevolg van het coronavirus transportvertragingen kunnen ontstaan en dat transporten mogelijk zelfs niet door kunnen gaan. Bespreek ook met de goedereneigenaar wat te doen met de oplopende voorraad van de goederen in uw warehouse.

Ook logistieke aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen qua dekking van elkaar verschillen. Zorg dat u weet hoe u ervoor staat. Bij vragen over de dekking raden we u aan om contact op te nemen met uw accountmanager of specialist.

Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier
Tessa van den Heuvel
Sr. Specialist Marine


Top